LIsE ÖGRENCILERINDE OKSIJENLI VE OKSIJENSIZ SOLUNUM KONUSUNDA GÖRÜLEN KAVRAM YANıLGıLARıNIN SAPTANMASI


Arş. Gör. Nejla YÜRÜK & Arş. Gör. Özlem S. ÇAKIR


ÖZET
Yapılan kaynak taramaları somıcu lise.tiğrencilerinın oksiJenli ve oksijensiz solunum konusunda kavram yanılgılarının olduğu belirlenmiştir [5] [6] [7] [8]. Bu kavram yanılgılarının öğrencilerde varlığını belirlemek için bir teş- his testi geliştirilmiştir. Geliştirilen test 67 9. ve 56 10. sı- nıf öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilerden alınan yanıtlar doğrultusunda madde analizi, faktör analizi ve güvenilirlik analizi yapılarak testin geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiştir. Oluşturulan belirtke tablosu (tabIe of specification) ve öğrencilerin kişisel bilgileri ile test sonunda elde ettıklerı başarı arasındaki ilişkilere bakılarak testin geçerliliği desteklenmiştir. Son olarak öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlara dayalı olarak öğrencilerde sıklıkla görülen kavram yanılgıları, çeldiricileri seçen öğrenci yüzdelerine bakılarak incelenmiştir.


ABSTRACT
Review of literature conceming aerobic and anaerobic respiration has shown that high school students have many misconceptions about these concepts. In order to detect students' misconceptions, a diagnostic test was developed. The test was administered to 67 ninth grade and 56 tenth grade students. Validity and reliability of the test was investigated by item analysis, factor analysis and table of specification. Moreover, validity of the test was supported by examining the relationship between students' personnel information and achievement received from the test. Lastly, misconceptions were determined by ca!culating the percentages of the students choosing the altematives of the test.


ANAHTAR KELİMELER: Kavram yanılgıları, tanı testi, oksi/enli ve oksijensiz solunum


KEYWORDS: Misconception, diagnostic test, aerobic and anaerobic respiration

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education