çEşITLI ÖGRENCI GRUPLARININ ÖSS VE ÖYS KIMYA SORULARıNA AIT BAŞARI YÜZDELERININ KARŞILAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV, Arş. Gör. Seçil ERÖKTEN & Prof. Dr. F. İnci MORGİL


ÖZET
Bu araştırmada; i 997 ve i 998 öğretim yıllarına ait Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Öğrenci Yerleştirme Sınavında (ÖYS) sorulan Kimya soruları ele alınmış ve bu sorular Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 'nda öğrenim gören 183 öğrenci ve Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyan, dersaneye devam eden ve i 999 yılında yapılacak ÖSS sınavına hazırlanan toplam 3 i lise son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Öğrenciler her iki sınavda sorulan Kimya sorularını cevaplamışlardır. Öğrencilerin ÖSS ve DYS başarı yüzdeleri hesaplandıktan sonra, regresyon analizi yapılmış ve korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Öğrencilerin ÖSS Kimya sorularındaki başarıları ile ÖYS Kimya sorularındaki başarıları arasında r =0.37 ile r =0.58 arasında değişen bir korelasyon bulunmuştur.


ABSTRACT
This study is about the chemistry items that were used in both i 997 and 1998 Student Selection Examination (ÖSS) and Studem Placement Examination (ÖYS). These items were administered to 183 students of Hacettepe University, Faculty of Education, Chemistry Education branch and to 31 high school seni or students of Atatürk Anadolu High School who would participate in 1999 Studem Selection Examination. They replied the chemistry items used in two examination. Af ter determining their achievement rate in ÖSS and in ÖYS, regression analysis was carried out and also correlation coeffient was cakulated. A correlation ranging from r= 0.37 to r= 0.58 was found between their achievement in ÖSS chemistry items and ÖYS chemistry items


ANAHTAR KELİMELER: Üniversite Seçme Sınavı (ÖSS) ve Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS). ÖSS ve ÖYS Kimya Sorularında Gösterilen Başarı Arasındaki İlişki


KEYWORDS: Student Selection Examination (ÖSS). Studem Placement Examination (ÖYS), Correlation between the achievement in ÖSS chemistry items and the achievement in ÖYS.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education