ODTÜ ÖGRENCILERININ MEKANIK KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARı


Dr. Ali ERYILMAZ & Prof. Dr. Ali TATLI


ÖZET
Bu çalışma, yurtdışında bu alanda yapılan araştırmaların Türk üniversite öğrenci leri ile yapılmış bir tekrarı niteliğindedir. Çalışmanın amaçları; (i) üniversite öğrencilerinin mekaniğe giriş dersindeki kavram yanılgılarını (misconceptions) ölçecek bir testin düzenlenmesi ve geliş- tirilmesi, ve (ii) ODTÜ birinci sınıf öğrencilerinin mekani- ğe giriş konusundaki kavram yamlgılarının taranmasıdır. 46, Türkçe çoktan seçmeli sorudan oluşan mekanik kavram yanılgısı testi ön test olarak 946 ve son test olarak 506 üniversite birinci sınıf öğrencisine mekaniğe giriş dersinde uygulandı, Sonuçların betimsel istatistik metodları ile analizi sonucu, öğrencilerin han:~i konuda ve ne kadar kavram yanılgısına sahip oldukları bulundu, Sonuçlar üç ana kategoride incelendi. I, Aristo fiziği, 2, İmpetus fiziği, ve 3, Grafiklerin yorumlanması, Aıisto fiziği üç kısımda incelendi; I, İdeale karşı gerçek sistemler, 2. Hareket kuvvetin göstergesidir, ve 3. Kuvvet, iv me ile değil hız ile doğru orantılıdır. İmpetus fiziğinde doğrusal impetus incelendi. Grafiklerin yorumlanması kısmında, öğrencilerin konumzaman grafiğinde yükseklik ile eğim arasında kavram yamlgıları incelendi. Bu kavram y.mılgılarının detayları, yüzdelikleri ve diğer ülkelerdeki çalışmalar ile karşılaştırılması detaylı olarak yapıldı.


ABSTRACT
This study is il replication study of the european studies conducted with Turkish university students. The purposes of this studyare (i) to develop and validate a test to measure university students' misconceptions in introductory mechanics, and (ii) to survey METU freshmen students' misconceptions in introductory mechanics. The Mechanics Misconception Test that contains 46 Turkish multiple choice items was administered to 946 freshmen studentsas a pretest and to 506 freshmen students as a post test in introductory nıechanics course. After the analysis of the questions by des:riptive statistical methods, students' misconceptions and their percentage were found. The resultswere analyzed in three categories: i. Aristotelian physics, 2. Impetus physics, and 3. Interpretingthe graphs. Aristotelian physics was analyzed in three categories; l.Ideal versus real systems, 2. Motion implies force, and 3. Force is directly proportional to velocity rather than acceleration. In Impetus physics, lİnear impetus was analyzed. In the interpreting the graphs, discriminating between the slope and height of a position versus time graph was analyzed. The descriptions of these misconceptions, the ir percentages, and comparison with the studies done in other countries were discussed in detai


ANAHTAR KELİMELER: Kavram yanılg/ları. Aristo fiziği. lmpelus fiziği, fizik başarısı


KEYWORDS: Misconceptions, Aristotelian physics, lmpetus physics. Physics achievement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education