FRESHMAN STUDENTS' MISCONCEPTIONS IN CHEMICAl EQUIlIBRIUM


Res. Ast. Arzu (Özdemir) ERDEMİR, Assoc. Prof. Dr. Ömer GEBAN & Res. Ast. Esen UZUNTİRYAKİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı üniversite birinci sınıf öğ- rencilerının kimyasal denge kenusundaki kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu çalışma. i 43 Biyoloji. Biyoloji Öğretmenliği. Fizik ve Fizik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin katılımıyla i 998- i 999 bahar döneminde ODTÜ' de gerçekleştirilmıştIr. Kimyasal Denge Kavramları Başarı Tesıi tüm öğrencilere uygulanmıştır. Sonuçlar. bir çok öğ- reneınin denge şartlarının değişınesi. tepkime hızı ile denge arasındaki ilişki ve tepkime hızı ve tepkime kavramı hakkında kavram yanılgısı oldut,unu göstermıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the misconceptions of freshman students in chemical equilibrium, In this study, 143 freshman students from Biology, Biology Education, Physics and Physics Education Departments in MEl'U took part during 1998- 1999 spring semester. Chemical Equilibrium Concepts Achievement Test was administered to all subjects, The results showed that many students had misconceptions about changing equilibrium conditions. relating rate and equilibrium and rate vs, extent.


ANAHTAR KELİMELER: Kavram Yanılgısı, Kimyasal Denge, Kimya Eğitimi.


KEYWORDS: Misconcq tion, Chemical Equilibrium, Chemisıry Educarion

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education