UNTERRICHT MIT AUSLANDISCHEN SCHÜLERN AN DEUTSCHEN GRUNDSCHULEN


Öğr. Gör. Leyla ERCAN


ÖZET
Bu makalede Almanya'da doğmuş ve/veya uzun yıllardan beri yaşamakta olan Türk öğrencilerin karşılaştı- ğı sorunlar incelenmiş, yabancı uyruklu öğrencilere okullarda verilen eğitim bazı teorilerle açıklanmıştır.


ABSTRACT
In diesem Artikel wird der Unterricht mit auslaendischen Schülern an deutschen Grundschulen diskutiert.


ANAHTAR KELİMELER: Temel eğitim, yabancı uyruklu öğrenci, çok kültürlü eğitim.


KEYWORDS: Grundschule, auslaendische Schüler, Multikulturelle Erziehung.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education