ÖGRENCILERIN 1996-1997 ÖSS VE ÖYS BIYOLOJI SORULARıNDAKI BAŞARıLARıNıN KARŞILAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Esin ATAV, Yrd. Doç. Ayhan YILMAZ, Arş. Gör. Melek YAMAN & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Ülkemizde üniversiteye girmek isteyen öğrenci sayısının yükseköğretim kurumlarının karşılayabileceğinden fazla olması nedeniyle. bu kurumlara öğrenci alımı i 974 yılından beri ÖSYM sınavlarıyla yapılmaktadır. Yükseköğretime geçişte "seçme" işleminin zorunlu olduğu ülkemizde, zaman zaman değişikliğe uğrayan sınav sisteminde son olarak tek aşamalı sınav sistemine geçilmiştir. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin 1999 yılına kadar uygulanan sınav sisteminde, her iki aşamada karşılaştıkları biyolOJI sorularında gösterdikleri başarılar arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı hazırlık, 1" 2., 3. .4. sınıf öğrencileri ile 1999 yılında üniversite sı- navına girecek olan dersane öğrencilerinden toplam 209 öğrenciye, 1996-1997 ÖSS ve ÖYS biyoloji soruları uygulanmıştır. Öğrencilerin ÖSS ve ÖYS başarı yüzdeleri hesaplandıktan sonra, regresyon analizi yapılmış ve korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin ass ve ÖYS biyoloji sorularında elde ettikleri başarıları arasında r =0.43 ile r =0,72 arasında değişen bir korelasyon olduğu bulunmuştur.


ABSTRACT
Since the number of candidate university students is much more than the capacity of higher education institutions, entrance to these institutions has been carried out through means of ÖSYM (Student Selection Placement Centre) examinations since 1974. The "selection" process in higher education is compulsory in Turkey. The examination system that has been changed from time to time became single-phase recently. This study aims at determining whether there is a relationship in the achievement of the students regarding biology items in the university entrance examinations until 1999. Therefore, 1996-1997 ÖSS (Student Selection Examination) and ÖYS (Student Placement Examination) biology items were administered to 209 students. These students are the students of preparatory class, i st, 2nd, 3rd ane' 4th grades of Hacettepe University, B iology Education Department and also those who would' partidpate in 1999-university entrance exam. After determining the achievement rate of the students in ÖSS and ÖYS, regression analysis was performed and correlation coefficient was calculated. Consequently, a correlatıon ranging from r =0.43 to r = 0,72 between the achievement of the students partidpated in the study in ÖSS and ÖYS biology items was found out.


ANAHTAR KELİMELER: Üniversite Seçme (ÖSS) ve Üniversiteye Yerleştirme(ÖYS) sınavları, ÖSS ve ÖYS Biyoloji Sorularında Gösterilen Başarı Arasındaki Korelasyon


KEYWORDS: Student Selection Examination (ÖSS). Student Placement Examination (ÖYS). Correlation betWeen the achı- evement in University Selection Examination and University Placement Examination

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education