...


STUDEN' EXPECTATIONS, WISHES AND PREFERENCES IN THE SECONDARY EDUCATION


Assoc. Prof. Dr. Aylanur ATAKLI


ÖZET
Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin I-Milli Eğitim Bakanlığından, okul müdürlerinden, öğretmenlerden, ailelerden neler bekledikleri. 2-Hayattaki dilekleri, sevdikleri eylemler, tercih ettikleri meslekler, etkisinde kaldıkları etkenlerin neler olduğu araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara'nın merkez ilçelerindeki ortaöğretim okullarında eğitim gören son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Random yöntemi ile belirlenen 512 öğrenci örneklemi meydana getirmiştir. Ancak bazı nedenlerle 498 öğ- rencinin verileri üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Anket ile toplanan verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımlarından yararlanılmıştır. Bulgulardan birkaçı: Öğrenciler ders içeriklerinin yeniden gözden geçirilmesini, okul kıyafeti konusunda hoşgörü, ezbere i eğitimden uzak durulmasını beklemekte; sağlıklı olmaya, arkadaşlarla sohbet etmeye önem vermekte, anne-babadan etkilenmekte, mühendislik ve hukuk eğitimini sıklıkla tercih etmektedirler.


ABSTRACT
This study has analyzed the following topics; I-The expectations of the students from the Ministry of Education, school principals, teachers, parents. 2-Future expectations of the students; the activities mostly liked by them; their career preferences; the factors intluencing them. The sample of the study includes the senior students attending public secondary school s in the central districts of the Ankara province. The sample was identified randomly includes 512 students. However, the data of 498 students have been taken into account because of various reasons. The data that were collected through use of a questionnaire were assessed in form of frequencyand percentage distribution. Some of the findings could be stated as follows: The students wish to have the content of the subjects revised, wish to see more tolerance regarding school uniforms, and have no instruction that is heavily based on memorisation. The students regard the following topics important; being healthy, conversations with friends. Theyare mostly influenced by their parents. They prefer having future education in the fields of engineering and law.


ANAHTAR KELİMELER: Ortaöğretim, yeniden vapılanma, öiZrencilerin beklentileri, dilekleri, tercihler


KEYWORDS: Secondary education, reorganization, student expectations, student wishes, student preferences.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education