LIsE ÖGRENCILERININ ZOR OLARAK ALGILADIKLARI BIYOLOJI KAVRAMLARı


BIOLOGY CONCEPTS PERCEIVED AS DIFFICULT BY TURKISH HIGH SCHOOL STUDENTS


Assist. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA, Res. Ast. Özlem ÖZKAN & Res. Ast. Semra SUNGUR


ÖZET
Bu çalışmada, lise öğrencilerinin öğrenmede zorlandıkları biyoloji konuları ve cinsiyet farkının konuların zor ya da kolayalgılanmasına olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya erkek ve kız sayısı eşit olmak üzere toplam 368 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin anlaşılmasını zor, orta ve kolay bulduğu biyoloji kavramlarının sıklığını bulmak için betimsel istatistik kullanılmıştır. Hormonlar, genler ve kromozomlar, mitoz ve mayoz, sinir sistemi ve Mendel genetiği öğrencilerin öğrenmede zorlandıkları konular olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, öğrenciler hücre ve organeller ve ekoloji konularını öğrenilmesi kolay konular olarak değerlendirmiştir. Bağımsız t-test sonuçları cinsiyet farkının öğrencilerin biyoloji konularını zor ya da kolay olarak algılamasında etkili olduğunu göstermiştir (t=3.09, p=0.002). Öğrencilerin biyoloji konularındaki olası zorlanma nedenleri 14 lise biyoloji öğretmeni ile görüşme yapılarak belirlenmiştir.


ABSTRACT
This study was performed to determine what content in biology was perceived as difficult for Turkish students to leam and whether gender differences affect students' perceptions. A total of 368 high school students, 184 were boys and 184 were girls, participatedin the study. Descriptive statisties was used to determine frequencies of diffieult, moderate and easy biology concepts as perceived by students. Hormones, genes and chromosomes, mitosis and meiosis, nervous system, and Mendelian geneties were found to be difficult concepts for studentsto leam. On the other hand, the studentsidentified cells andorganelles, and ecology as easy topies. The results of independent-t test indicated signifieant difference in perception by gender (t=3.09, p=ü.OO2). To determine possible reasons behind students' leaming difficulties, 14 high school biology teachers were interviewed


ANAHTAR KELİMELER: Leamingdifficulties,biology concepts, gender differences


KEYWORDS: Öğrenme zorluklan,biyoloji kavranılan, cinsi yet farkı

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education