LIsE ÖGRENCILERININ BASIT ELEKTRIK DEVRELERI ILE ILGILI KAVRAM YANıLGıLARı


HIGH SCHOOL STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS


Res. Ast. Selen SENCAR, Elif Esra YILMAZ & Dr. Ali ERYILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı lise birinci sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarını saptamak ve bulunan kavram yanılgıları ile cinsiyet ya da tecrübe arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Yapılan kaynak taramaları sonucu lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusunda kavram yanılgıları olduğu belirlenmiş ve bu kavram yanılgılarını ölçen bir kavram testi geliştirilmiştir. Basit Elektrik Devresi Kavram Testi olarak isimlendirilen test, tecrübeye dayalı 13 ve teoriye dayalı 8 soru olmak üzere toplam 21 sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin basit elektrik devreleri hakkındaki tecrübelerini belirlemek amacıyla, kavram testiyle birlikte bir anket verilmiştir. Çalışma 2000-2001 güz döneminde, toplam 76 lise birinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerin sonuçları öğrencilerde sıklıkla görülen kavram yanılgıları belirlenmiş ve kavram yanılgıları cinsiyet ve tecrübeyle ilişkilendirilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to determine 9th grade students' misconceptions about simple electric circuits and to explore the relationship between these misconceptions and some selected variables (students' gender and experience about electric circuits). Review of literatureconceming simple electric circuits has shown that high school studentshave many misconceptions aboutthis topic and in order to assess them, a diagnostic test was develaped. The test, which was named as Simple Electric Circuits Concept Test, is formed of 13 practical and 8 theoretical questions. Mareaver, a questionnaire was also given to students to determine their experience about simple electrk circuits. The study took place during 2000- 2001 fall semester with the participationof 76 high school students. Results of analysis showed that high school students had considerable degree of misconceptions conceming simple electric circuits and these misconceptionswere c10sely related with students' gender and previous experiences about simple electric circuits.


ANAHTAR KELİMELER: basit elektrik devreleri, kavram yanılgıları, cinsiyet farklılıkları, tecrübe


KEYWORDS: simple electric circuits, misconceptions, gender difference, experience

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education