Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma


A STUDY ON EQUIPPING STUDENTS WITH INFORMATION LITERACY SKILLS


Doç. Dr. Serap KURBANOĞLU & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖZET
Bilgi toplumları, yaşamboyu öğrenme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanan bilgi okuryazarlı- ğı yaşamboyu öğrenmenin temel taşıdır. Bilgi okuryazarlı- ğı becerileri öğrencilere erken yaşlarda kazandırılmalı ve okul programlarının bir parçası haline gelmelidir. Bu yazı- da bir ilköğretim okulunda 6. sınıf öğrencilerine bilgi okuryazarlığı becerileri kazandırmak amacıyla yürütülen çalış- ma ve bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aktarılacaktır.


ABSTRACT
An information society needs individuals who have lifelong learning skills. Information literacy, the ability to find and use information, is the keystone of lifelong learning. Information literacy skills should be taught to students and should be integrated to the school curriculum. In this paper, a study to teach information literacy skills, in a primary school to 6th grade students,is introducedand the findings of the studyare examined.


ANAHTAR KELİMELER: bilgi okuryazarlığı, öğrenciler için bilgi okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması.


KEYWORDS: information literacy, information literacy for K-12, teaching information literacy skiils. .

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education