Hizmet öncesi öğretmenlerin AIDS eğitimine yönelik bilgi ihtiyaçlarının ve bilgi kaynaklarının incelenmesi


INVESTIGATION OF PRESERVICE TEACHERS' KNOWLEDGE NECESSITV AND KNOWLEDGE FOUNDATIONS TOWARD AIDS EDUCATION


Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, hizmet öncesi öğretmenlerin AIDS konusundaki bilgi ihtiyaçlarını ve yararlandıkları bilgi kaynaklarını cinsiyetleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2000-2001 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 10 tane açık uçlu soru içeren sınavdan elde edilmiştir. Bu çalışmada 10 soru içinden seçilen 4 soru üzerinde durulmaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this research is to investigate preservice teachers' knowledge necessity and used knowledge foundations related to AIDS according to gender. The samp1e inc1udes 100 preservice teachers selected from Faculty of Education in Hacettepe University in 2000-2001 academic year. Data were collected 10 openended questions. In this studyonly 4 of the 10 questions were taken into consideration.


ANAHTAR KELİMELER: AIDS eğitimi, HIV, hizmet öncesi öğretmenler


KEYWORDS: AIDS educatian, HIV, preservice science teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education