OKUL DENEYIMINDE ÇELIşKILER: ÖGREYMEN ADAYLARı ALANDA HELERLE KARŞILAŞıYOR


ANOMALIES ASSOCIAYED WIYH SCHOOL EXPERIENCES: WHAY YEACHER CANDIDAYES ENCOUNYER


Assist. Prof. Dr. Ercan KİRAZ


ÖZET
Bu derlemenin amacı literaturde konu edilen okul uygulamalarındaki bazı önemli noktaları ortaya koymaktır. Alanda iyi eğitilmiş öğretmenler herkesin arzusudur. Üniversiteler ve eğitim fakülteleri geleceğin öğretmenlerinin iyi yetişmesinde her zamankinden daha ısrarlı olmalarına rağmen öğretmen eğitimcileri öğretmenlik uygulamalarına bir nevi ihmalkar kalabilmekteler. Öğretmen adayları faküItede öğrendiklerini uygulamak için okullara gönderiliyorlar. Fakat onların okullarda karşılaştıkları sorunlar eğitimciler tarafından bilinmeli ki çözülebilsin. Bu derleme aday öğretmenle rehber öğretmen arasındaki ılişkinin beklenmedik sonuçlarına odaklanmaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this review is to lınderline some important aspects of school experiences stated in the literature. All individuals desire a better-educated teacher ın the field. Even though universities and schools of education are insisting on educating future teachers more competently than ever before, teacher educatOfs are kind of negligent to the realities during teaching practicum. As a requirement of pre-service education, teacher candidates are being sent to public schools to practice what they have leamt in college. But what they have encountered should be known by educators to overcome the problems. This review mainly concentrates on the relationship among ıeacher candidates and supervising teachers and its unexpected results.


ANAHTAR KELİMELER: Rehberlik becerileri, rehber öğretmenler, okul deneyimi, mesleki etkileşim


KEYWORDS: Supervision skills, supervising teachers, school experiences, professional interaction

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education