Hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde ısı ve sıcaklıkla ilgili kavram yanılgıları


PRIMARY SCHOOL PRESERVICE TEACHERS' MISCONCEPTIONS ABOUT HEAT AND TEMPERATURE IN SCIENCE TEACHING


Doç. Dr. Fitnat KAPTAN & Dr. Hünkar KORKMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, hizmet öncesi ilköğretim sı- nıf öğretmenlerinin iSi ve sıcaklık konusundaki öğrenme düzeylerini, hatalar, kavram yanılgıları, ve cinsiyet açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2000-2001 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında okuyan 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 65 kişilik öğrenci grubu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 10 tane açık uçlu soru içeren anketten elde edilmiştir.


ABSTRACT
The purposc of this research is to invcstigate prcservice elementary school teachers' understanding of hcat and temperature in science teaching according to their errors, misconceptions, gender. The samplc of this study 65 second year students of primary education in the Deparment of Elemantary Education Faculty ofEducation, Hacettepe University. This study was carried out in 2000 -2001. Data were coIlected through a test including LOopcn-ended questions.


ANAHTAR KELİMELER: kavram yanılgısı, fen egitimi, iSi ve sıcaklık


KEYWORDS: misconception, science education, heat and temperature

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education