ıvı ÇALIŞMA ORTAMıNıN LIsE VE ÜNIvERSITELERDE ÖGRENME VE ÖGRETME ÜZERINE ETKİSİ


DER EINFLUSS EINER "KLIMAFREUNDLICHEN" LERNATMOSPHAREN AUF LERNEN UND LEHREN AN GVMNASIEN UND HOCHSCHULEN


Yrd. Doç. Emine ERDEM, Prof. Dr. İnci MORGİL & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 9., 10., lL.sınıf ve yüksek öğretirnde 1., 2., 3.ve 4.sınıf öğrencilerinin okuldaki tutum ve davranışları ile okulortamları arasında bir ilişkinin olup olmadığının tespit edilmesidir. Öğrencilerin bu konudaki görüşlerini alabilmek için 12 sorudan oluşan bir anket 73 ortaöğretim, 145 yüksek öğretim öğrencisine uygulanmıştır. Sonuçlar artan yaş ile öğrencilerde dersten iyi not almak yerine bilgi kazanmak ve bir mesleğe yönelmek düşüncesinin daha etkili olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda öğrencide grup çalışması düşüncesinin yeterince oluşturulamadığı ve sorumluluk duygusunun zayıf olduğu tespit edilmiştir. Ancak çevre koruma-enerji tasarrufu konusunda uzman görüşleri doğrultusunda öğretmen, öğrenci ve velilerin ortak bir çalışma, bir düşünce içinde hareket etmesi düşüncesinin etkili olduğu gözlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine wether there is a relationship between the students' aUitudes,behaviour and the educational seuing. Secondary education students and higher education students were participatedin the study. To elicit the views of the students involved a questionnaire",ith 12 items was administeredto 73 secondary education students and to 145 higher education students. The results obtained indicate that gaining information and having a good job have become importantin relation to the increased age insteadof having good marks.Also the studentshave poor cooperative study views and poor responsibility. However in the environment protecton-energy saving topic, a collobarative studyof teachers, students and parents seems to be an effective technique for the students


ANAHTAR KELİMELER: Okul eğitimi, öğrenme ortamı. grup çalışması, sorumlulukduygusu


KEYWORDS: School education, leaming environment, cooperative study, responsibility

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education