TAKIM SISTEMI: IzcILIK GENÇLERIN SOSYAL GELIşIMLERINE NASIL KATLKIDA BULUNUR ?


HE TEAM SYSTEM: HOW DOES SCOUTING HELP YOUNGS' SOCIAL DEVELOPMENTS ?


Hakkı ÇAMUR


ÖZET
Çocuk ve gençlerin kişisel gelişimleri konusunda uluslararası boyutta pek çok çalışma yapılmaktadır. İzcilik gençlerin gelecek için şekillendirilmesinde -resmi egitim ile birlikte- roloynayan önemli bir gençlik hareketidir. Dünyanın en büyük gençlik ve özgün eğitim hareketi olan izcilik edindiği hedeflere ulaşmak için kendine özgü bir metot kullanır. İzcilik hareketi bireylerin, toplum içinde sorumlu, toplumsal olaylara duyarlı, kendini ifade edebilen, haklarını savunan sosyal birer yetişkin olmalarına yardımcı olmayı amaçlar. İzeilik metodu içinde yer alan "Oba Sistemi" (Takım Sistemi) bireyin sosyal gelişimine en büyük katkıyı sağlayan öğedir. Birey obada sürekli ve karşılıklı bit alışveriş ve iletişim içindedir. Bu çalışmanın amacı izciliğin gençlerin sosyal gelişimlerine olan katkısını ortaya koymaktır.


ABSTRACT
There are many international youth works on individual development of children and youngsters. Scouting along with formal education, is one of the world's most important youth movements which can shape up youths for the future. Scouiing, which is the world's largest non-formal educational movement uses a method in order to achieve its aims. The scouting movement aims to help bring up individuals that are responsible, sensitive, able to express themselves and who can fight for their rights into society. The "Patroırream System" established within scouting is the largest attributing factor in the social development of an individual. Members of a team are in constant interaction with each other. The aim of this study, is to present the attributjon of the scouting movement upon the social development of youths.


ANAHTAR KELİMELER: izcilik, sosyal gelişim, takım(oba) sistemi


KEYWORDS: scoUling, socini development, team (patrol) system

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education