Lisansüstü tezlerde danışman ve öğrencilerin rol algıları: Yönetim için göstergeler


ROLE PERCEPTION OF SUPERVISORS AND STUDENTS IN POSTGRADUATE THESIS: IMPLICATIONS FOR ADMINISTRATIONS


Doç. Dr. Ayşen BAKİOGLU & Prof. Dr. Ayla GÜRDAL


ÖZET
Bu çalışma üniversite enstitüleri programları içinde yürütülen tezlerde öğrenci ve danışman rol algılarının ne şekilde gerçekleştiğini belirlemek ve bu doğrultuda ön plana çıkan problemlere dayalı olarak göstergeler ileri sürmek ve çözüm önerileri öretmek amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Marmara Üniversitesine bağlı üç enstitüde tez danışmanları ve öğrencilerine araştırmacılar tarafından uygulanan anket formlarının istatiksel analizi sonucunda kısaca (aritmetik ortalamalara göre) şu bulgulara ulaşılmıştır: Tezlerin tamamına yakını yayınlanmamakta, tez öğrencisi üniversitenin maddi kaynaklarını tezi için kullanmamakta, sadece bir araştırma yöntemi kullanılmakta, enstitüler yazı- Iı açıklayıcı ve yardımcı bilgi vermemekte, bitirme tezi uzamakta. kütüphaneler yetersiz bulunmakta, danışmanlar yazılı geri bildirim vermemekte, bilimsel kurum ve kuruluşlara üye olunmamakta ve bunlara rağmen öğrenci ÇalıŞ- masını özgün bulunmaktadır. Diğer yandan, danışman dikte etmekte, uzman eksikliği hissedılmekte, tezin yazımı sona bırakılmakta araştırma aracını öğrenci geliştirmekte, tez konusunu öğrenci belirlemekte, detaylı araştırma önerisi verilmektedir. «alışmalarda bulguların anlamı literatürle birlikte tartışılmış ve işaret ettikleri problemleri gidermeye yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.


ANAHTAR KELİMELER: Eğitim Yönetimi, Lisansüstü tez danışmanlığı, Lisansüslü öğretim.


KEYWORDS: Educational administration, postgraduatc supervision, postgraduate education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education