İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı


PERCEIVED COMPUTER SELF-EFFICACY OF THE STUDENTS IN THE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHING PROGRAMME


Prof. Dr. Petek AŞKAR & Doç. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Bu araştırmada, Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programına devam eden 1.,2. ve 3. sınıf öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algıları incelenmiştir. Araştırmanın verilerinin toplandığı Kasım 2000 tarihinde 1. ve 2. sınıf öğrencileri henüz bilgisayarla doğrudan ilgili ders almamış, 3. sınıftaki öğrenciler ise bir dönemlik "Bilgisayar" dersini tamamlamışlardır. Araştırınada iki ölçek ku11anılmıştlr. Bunlar, bilgisayar öz-yeterJik algısı ölçeği ve yanıtlayıcıların kimlik bilgilerinin de toplandığı bilgisayara erişim koşulları, deneyim ve kullanım sıklığına ilişkin ankettir. Araştırma sonuçları, Hacettepe Üniversitesi Ilköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerinin bilgisayara karşı öz-yeterlik algılarının düşük olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin bilgisayara karşı öz-yeterlik algıları, onların bilgisayar deneyimleri ve kullanma sıklıkları ile yüksek ilişki vermektedir.


ABSTRACT
This study invesIigated the computer selfefficacy of th~freshman, sophomore and junior in the division of Elementary Mathematics Teaching. During the data gathering process, only juniors completed a single "Computer Literacy" cOUl'se. Two instroments were used for the study: A computer self-efficacy scale and a questionnaire for co11ecting demographic information incJuding experience in computers, access to computers and frequencies of using computers. The results showed that the perceived computer selfefficacy of the students are low and it gave high relation with the access and computer experience.


ANAHTAR KELİMELER: Öz-yeterlik algısı, matematik öğretmen adayları


KEYWORDS: Perceived computer sclf-efficacy, mathematics teacher candidates

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education