BAGDAŞTIRICI BENZETMELERiN ÖGRENCiLERiN ÇEKiM VE EYLEMSIZLIK KONULARıNDAKi KAVRAM YANıLGıLARINA ETKisi


EFFECTS. OF BRIDGING ANALOGIES ON STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT GRAVITY AND INERTIA


Almer ABAK, Ali ERYILMAZ, Serkan YILMAZ & Mine YILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı bağdaştıncı benzetmelerin öğrencilerin çekim ve eylemsizlik konularındaki kavram yanılgılanna etkilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmacı]ar tarafından geliştirilen Mekanik Konulan Kavram Yanılgılan Testi yakın bir lisede 67, 9. Sınıf öğrencisine öntest ve sontest olarak iki kez uygulanmıştır. Öntest ve sontest arasındaki dönemde çekim ve eylemsizlik konulan öğrencilere bağdaştıncı benzetmeler kullanılarak anlatılmıştır. Öntestin sonuçlan öğrencilerin çekim ve eylemsizlik konularında kavram yanılgılannın gerçekten varolduğunu göstermiştir. Ön test ve sontest sonuçlarının karşılaştınlmasıyla bu kavram yanılgılannın bağdaştıncı benzetmelerin kullanılmasıyla düzeltilebileceği görülmüştür.


ABSTRACT
The purpose of this study is to find out the effects of bridging analogies on students' misconceptions in gravity and inertia. Mechanies Diagnostie Test developed by the researchers was applied twiee as a pretest and a posttest to the 67, 9th grade students in a nearby high schoo]. In the period between the pretest and the posttest gravity and inertia were instructed to the students by using bridging ana]ogies. The findings of the pretest have shown that the students actuaIly have misconceptions about gravity and inertia. By comparing the results of the pretest and the posttest, it is seen that these misconceptions can be remediated by using bridging analogies.


ANAHTAR KELİMELER: ağdaştlrleı benzetmeler, rekimle ilgili kavram yanılgıları, eylemsizlikle ilgili kavram yanılgıları, kavram yanılgılarının düzeltilmesi.


KEYWORDS: Bridging analogies, anchoring analogies, miseonceptions in gravity, miseoneeptions in inertia, treatment of miseoneeptions.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education