EGITIM ARAŞTIRMALARINDA DELPHI TEKNIGi VE KULLANIMI


DELPHI TECHNIQUE AND ITS USES IN EDUCATIONAL RESEARCH


Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber ŞAHİN


ÖZET
Delphi tekniği, 1950'li yıllarda ABD'de RAND şirketinde çalışan Olaf Helmer ve Norman Dalkey adındaki iki araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Delphi tekniğinin amacı; geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmak, uzman gÖrüşlerini ortaya çıkarmak ve uzlaşma sağlamaktır. Delphi tekniği Özellikle politik ya da duygusalortamlarda karar verme durumunda kalındığında veya kararların güçlü gruplar tarafından etkilenme olasılığı olduğu durumlarda kullanılabilir. Genelolarak Delphi tekniği üç özelliğe sahiptir: (l) katılırnda gizlilik, (2) grup tepkisinin istatistiksel analizi, (3) kontrollü geri besleme. Delphi tekniğinin kullanı- mında, genellikle uzmanlara uygulanan ardışık anketler yer alır. Her bir uygulamadan sonra uygulama sonuçları katı- lımcılara iletilir. Bu işlem uzlaşma sağlanıncaya kadar devam eder. Sağlanan uzlaşma, bu sürecin ürünüdür. Delphi tekniğinin üstünlükleri yanında bazı sınırlılıklarından da sÖz edilebilir.


ABSTRACT
The Delphi technique was developed in the 1950s by two research scientists working at the RAND Corporation in USA, Olaf Helmer and Norman Dalkey. The purpose of the Delphi technique is to make predictions, elicit experts' opinions, and seek consensus. The Delphi is particularly appropriate when decision-making is required in a political or emotional environment, or when the decisions affect strong factions wİth opposing preferences. In general, the Delphi technique has three features: (l) anonymity, (2) statistical group response, and (3). controlled feedback The Delphi technique usually involves iterative questionnaires administered to individual experts. Feedback of results accompanies each iteration of the questionnaire, which continues until convergence of opinion is reached. The end product is the consensus of experts. The Delphi technique has both strengths and limitatİons.


ANAHTAR KELİMELER: Delphi tekniği, araştırma yöntemleri, uzlaşma sağlama


KEYWORDS: Delphi technique, research methods, consensus building

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education