SANAT EGITIMINDE IŞBiRLIKLI ÖGRENME


COOPERATIVE LEARNING IN ART EDUCATION


Yrd. Doç. Dr.Yıldız KURTULUŞ


ÖZET
İşbirlikli öğrenme yöntemi, sanatlarıkültür eğitimi anlayışıyla dÜzenlemiş bir öğrenme çevresinde, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal alanda gelişmelerinin ve sanatsal ifade yeterliliklerinin desteklenmesinin üzerinde etkilidir. İşbir!ikli öğrenme yöntemi öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmekte; birbirlerinden öğrenmelerine, kaygılarım yenmelerine, içsel güdülenmeye yardım etmekte; öğrencilerin dersi ve okulu daha çok sevmesine, işbirliği ve yardımlaşma duygusu geliştirmelerine fırsat vermektedir.


ABSTRACT
Students develop in a cognitive and affective domain and individual creative expressİon capacity by cooperative leaming in alearning environment which was established for arts/cultural education. Cooperative learning method develops social skills of the students. This method also helps them to improve self-esteem, to provide face to face interaction, and to encoUfage their intrİnsic motiyation. Moreover, by the cooperative leaming method students tend to !ike school better, develop peer norms in favar of doing well academically, and improve the understandings of cooperation and concem welfare of others


ANAHTAR KELİMELER: Sanat eğitimi, kültür eitiıimi, işbirlikti öğrenme


KEYWORDS: Art/cultural, art education, cooperative teaming

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education