NIETZCHE VE EGITIM


NIETZCHE AND EDUCATION


Arş. Gör. Talip KABADAYI


ÖZET
Nietzsehe'nin tarih ve tarih eğitimiyle çok yakından ilişkili olan eğitim ve eğitim felsefesine ilişkin görüş- leri, onun genel felsefe görüşü içinde en çok göz ardı edilen bir yandır. Pek çok kişi onun eğitime ilişkin fikirlerini ya bilmemekte ya da onun eğitimin önemi hakkında söylediklerini kolay bir şekilde anlamamaktadır. Ne ki Nietzsehe ve felsefesinde, eğitimde en önemli sorunlardan birisi olan, bilginin nasıl aktanlacağı sorununa ve insanlığı putlardan ve yanılmalardan nasıl özgür kılaeağımıza ilişkin çok çarpıcı yanıtlar bulmak oldukça olanaklıdır.


ABSTRACT
Nietzsehe's viı;ws of edueation and of philosophy of edueation related to history and philosophy of historyare the most negleeted aspeet of his general philosophy. A number of people either do not know anything abou! Nietzsche's edueational ideas or do not figure out easily what he said regarding the importanee of edueation. However, it is highly possible to find very striking answers akin to the liberation of mankind from its idols and illusions and the question of how to transfer knowledge, whieh is one of the most important problems of education.


ANAHTAR KELİMELER: Tarih, Tarih Felsefesi, Eğitim, Eğitim Fefsefesi


KEYWORDS: History, Philosophy of History, Educarion, Phi/o.l'ophy of Education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education