YABANCI DiL ÖGRENIMINDE ÖGRENCILERiN OKUMA-ANLAMA BECERILERINI ÖLÇMEDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASı GEREKEN Üç ETKEN: OKUYUCU, OKUMA PARÇASı, VE DE SORU TÜRÜ


THREE FACTORS TO CONSIDER IN THE ASSESSMENT OF EFL LEARNERS' READING COMPREHENSION ABILITY: THE READER, THE TEXT, AND THE TASK


Assist. Prof. Dr. Berrin UÇKUN


ÖZET
Bu çalışma İngilizce yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin yabancı dilde okuma-anlama becerilerinin öl- çümünde önemli rol oynadığı'düşünülen üç etkeni n incelenmesi amacı ile yürütülmüştür - metin, okuyucu, ve öl- çüm teknikleri. Çalışmayı oluşturan veriler İngilizce hazırlık sınıfı okuyan üniversite öğrencilerinden toplanmıştır. Çalışma sonuçları okuma becerisinin ölçümünde birden fazla yöntem kullanılmasını kuvvetle desteklemektedir, ve tercihen bu yöntemlerin bazıları okuyucunun ne anladığını kendi sözcükleri ile ifade etmesi şeklinde olmalıdır. Kelimesi kelimesine bilgi, anlam çıkarma, ve genelleştirme tü- ründe oluşturulan çoktan seçmeli sorular ve akılda kalanın yazılı ifadesi şeklinde oluşturulan ölçüm yöntemlerinin okuma metnindeki farklılıklar ile etkileşimi incelendi. Ortaya çıkan sonuç, okuyucunun okuma metnindeki bilgilere aşinalığının önemini ve bunun ölçüm sonuçlarını nasıl et- * Yrd. Doç. Dr. ingiliz Dili ve Edebiyatı A.B.D. Gaziantep Üniversitesi kilediğini göstermektedir. Yazılı anlatımlann nitel çözümlemesi sonucu oğrencilerin metin çözümleme yöntemleri konusunda ilginç bilgiler ortaya konulmuştur


ABSTRACT
This study was carried out with the intention of examining the three factors -the reader, the text and the task - which were expected to play a crueial role in the assessment of EFL leamer's reading comprehension ability. The data for the study were collected from university students in prep. English programs. The results of the study reve al positive support for using more than one technique per text to measure reading ability. The multiple-choice task, consisting of factual, infereneing, and generalization questions, and the written recall task are examined in the ir interaction with two text types. An analysis of data obtained from these two task and text types draw attention to the importance of reader's familiarity with a given text topic and how this can affect results on two measurement techniques. Qualitative analysis of written recalls reveal interesting information on the text processing strategies of sıudents.


ANAHTAR KELİMELER: Okunan parçadan hanrlanan yazdı anlatımı, düz yazım metinleri. içerikle aşinalık, Ölçüm yöntemleri


KEYWORDS: Written recall protocols. expasitory texts. umtentfamiliarity, asse.l'smenttask.L

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education