- (6), 1991


Prof. Dr. Rıfat ÖNSOY
Cumhuriyetten bugüne ilk ve ortaöğretimimiz ve bazı meseleleri


Doç. Dr. Özcan DEMİREL
Türkiye'de yabancı dil öğretmeni yetiştirmede karşılaşılan güçlükler


Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Barış, savaş ve eğitim


Doç. Dr. Hüseyin BAŞAR
Yöneticilerimiz nasıl davranıyor


Doç.Dr. Münire ERDEN
Kamu ve özel kurumların eğitim birimlerinin faaliyetleri ve insangücü ihtiyaçlarının niteliği


Doç. Dr. Nilüfer Voltan ACAR
Grupla psikolojik danışmada direnç kırma ya da ısınma için sırrı paylaşma araştırması


Yrd: Doç. Dr. Füsun ATASEVEN
TEKNOLOJİK GELİŞME, KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE OKUL


Dr. Şule AÇIKALIN
Özel ve kamu kuruluşlarında hizmet içi eğitimin engelleri


Dr. Esergül BALCI
Öğretmenlerin sosyal statüsü ve ödüllendirilmesi


Arş. Gör. Yasemin KOÇAK
Okul- aile iletişiminin engelleri


Arş. Gör. Fidan KORKUT
İlkokul öğrencilerinin kendilerine ilişkin bazı değişkenlerin denetim odakları üzerine etkisi


Arş. Gör. Vahit BADEMCİ
Ölçüt dayanaklı testlerin madde analizinde uyuşma indekslerinin kullanımı


Arş. Gör. Necati ENGEÇ
Öğretmen adaylarının yeterlik sınavı başarıları ile üniversite başarıları arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma


Arş. Gör. Selahattin GELBAL
Problem çözme


Arş. Gör. İbrahim YlLDlRIM
Stres ve stresle başa çıkmada gevşeme teknikleri


Prof. Dr. Birsen ÖNALP
Türkiye'de dorcadion dalman, 1817 türleri üzerine sistematik araştırmalar


Dr. Sevgi BAYARI (HAMAN)
Hofmann tipi ve benzer klatratlar


Arş. Gör. Celal BAYRAK
Denge öncesi (precompound) exciton modeli ile toplam tesir kesitlerinin incelenmesi


Arş. Gör. Esin SÜMER & Prof. Dr. Haluk SORAN
Ortaöğretimde biyoloji programlarının değerlendirilmesi


Res. Ast. Nuray ÖZER & Prof. Dr. Haluk SORAN
Fusarium species of Turkey


Prof. Dr. A. Hamit SUNEL
Eğitim sistemimizde yabancı dil


Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Pragmatics and language teaching


Res. Ast. Hüseyin ÖZ
Call: developing an efl grammar lesson for self-study on macintosh using hypercard and course builder


Res. Ast. Faruk TÜRKER
Using literature in language teaching


Zeki GÜREL
Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı üzerine


efdergi@hacettepe.edu.tr

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara