- (6), 1991


Cumhuriyetten bugüne ilk ve ortaöğretimimiz ve bazı meseleleri
Prof. Dr. Rıfat ÖNSOY


Türkiye'de yabancı dil öğretmeni yetiştirmede karşılaşılan güçlükler
Doç. Dr. Özcan DEMİREL


Barış, savaş ve eğitim
Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ


Yöneticilerimiz nasıl davranıyor
Doç. Dr. Hüseyin BAŞAR


Kamu ve özel kurumların eğitim birimlerinin faaliyetleri ve insangücü ihtiyaçlarının niteliği
Doç.Dr. Münire ERDEN


Grupla psikolojik danışmada direnç kırma ya da ısınma için sırrı paylaşma araştırması
Doç. Dr. Nilüfer Voltan ACAR


TEKNOLOJİK GELİŞME, KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE OKUL
Yrd: Doç. Dr. Füsun ATASEVEN


Özel ve kamu kuruluşlarında hizmet içi eğitimin engelleri
Dr. Şule AÇIKALIN


Öğretmenlerin sosyal statüsü ve ödüllendirilmesi
Dr. Esergül BALCI


Okul- aile iletişiminin engelleri
Arş. Gör. Yasemin KOÇAK


İlkokul öğrencilerinin kendilerine ilişkin bazı değişkenlerin denetim odakları üzerine etkisi
Arş. Gör. Fidan KORKUT


Ölçüt dayanaklı testlerin madde analizinde uyuşma indekslerinin kullanımı
Arş. Gör. Vahit BADEMCİ


Öğretmen adaylarının yeterlik sınavı başarıları ile üniversite başarıları arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma
Arş. Gör. Necati ENGEÇ


Problem çözme
Arş. Gör. Selahattin GELBAL


Stres ve stresle başa çıkmada gevşeme teknikleri
Arş. Gör. İbrahim YlLDlRIM


Türkiye'de dorcadion dalman, 1817 türleri üzerine sistematik araştırmalar
Prof. Dr. Birsen ÖNALP


Hofmann tipi ve benzer klatratlar
Dr. Sevgi BAYARI (HAMAN)


Denge öncesi (precompound) exciton modeli ile toplam tesir kesitlerinin incelenmesi
Arş. Gör. Celal BAYRAK


Ortaöğretimde biyoloji programlarının değerlendirilmesi
Arş. Gör. Esin SÜMER & Prof. Dr. Haluk SORAN


Fusarium species of Turkey
Res. Ast. Nuray ÖZER & Prof. Dr. Haluk SORAN


Eğitim sistemimizde yabancı dil
Prof. Dr. A. Hamit SUNEL


Pragmatics and language teaching
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN


Call: developing an efl grammar lesson for self-study on macintosh using hypercard and course builder
Res. Ast. Hüseyin ÖZ


Using literature in language teaching
Res. Ast. Faruk TÜRKER


Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı üzerine
Zeki GÜREL


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı