- (42), 2012


42. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

SELF-COMPASSION AND AUTOMATIC THOUGHTS
Assoc. Prof. Dr. Ahmet AKIN


EĞİTSEL MÜDAHALE YAKLAŞIMI OLARAK SESBİLGİSEL FARKINDALIK: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA OKUMA BECERİLERİNE ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Gözde AKOĞLU & Doç. Dr. Figen TURAN


ERGENLERİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALGISI
Doç. Dr. Neşe ASLAN & Öğr. Gör. Belgin ARSLAN CANSEVER


KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMAYA YÖNELİK TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
Arş.Gör. Sevgi AYDIN, Doç.Dr.Yezdan BOZ, Doç.Dr. Semra SUNGUR & Yrd.Doç.Dr.G


ELEKTROLİZ VE PİL KONULARININ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU


CİNSİYETİN VE ÖĞRENİM ALANLARININ HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİSİ KULLANIMINA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR, Yrd. Doç. Dr. Sibel ARIOĞUL & Yrd. Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL


THE EFFECTIVE CONCEPTS ON STUDENTS’ UNDERSTANDING OF CHEMICAL REACTIONS AND ENERGY
PhD Std. Yıldızay AYYILDIZ & Prof. Dr. Leman TARHAN


SOSYAL ETKİLEŞİM ALANI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Arş. Gör. Salih BARDAKCI & Arş. Gör. Erkan ÇALIŞKAN


İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİME YÖNELİK ALGI VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Ramazan BAŞTÜRK


GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Seher BALCI ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ & Yrd. Doç. Dr. Müge YILMAZ


OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİ
Yrd.Doç. Dr. Duygu ÇETİNGÖZ


LİMİT KONUSUNUN BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÖRSELLEŞTİRİLMESİ VE FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Öğr. Gör. Sema Çıldır


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CANLI TÜRLERİNİ KORUMA NEDENLERİ
Yrd. Doç. Dr. Sevilay DERVİŞOĞLU


COGNITIVE SCENARIO WRITING AND CONCEPT-USING SKILLS ACCORDING TO COGNITIVE STYLES
Yrd.Doç.Dr. Bilal DUMAN & Arş. Gör. Özkan ÇELİK


TÜRK İŞ DÜNYASININ YABANCI DİL TALEBİ
Prof. Dr. Ayten GENÇ


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SESBİLGİSEL FARKINDALIKLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Doç. Dr. Mehmet Cem Girgin


INVESTIGATION OF THE HOME READING PATTERNS OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT: İÇEM CASE
Doç. Dr. Ümit GİRGİN


EĞİTİM DENETÇİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ
Öğr. Deniz GÖKÇE & Prof. Dr. Gülsün ATANUR BASKAN


İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ DESTEKLİ ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BAŞARIYA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Rüştü ILGAR & Bil. Uzm. Şevki BABACAN


ÖĞRETMENLERİN MARUZ KALDIKLARI PSİKOLOJİK ŞİDDETE İLİŞKİN BİR MODELİN SINANMASI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ & Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ÇANKAYA


EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES
Ph.D İbrahim KEKLİK & Res. Ast. Devrim ERDEM-KEKLİK


BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİM ÖĞRETİMİ NİYETLERİ
Öğr. Gör. Dilek Sultan KILIÇ


KİMYA KONULARININ GÜNLÜK YAŞAM KONSEPTİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Canan KOÇAK & Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DOĞRUYA GÖRE SİMETRİ BİLGİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Yavuzsoy KÖSE


ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENENLERİN ÖĞRENME BİÇİMİ VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dr. Mestan KÜÇÜK


NESNESEL - UZAMSAL İMGELEME ve SÖZEL BİLİŞSEL STİL ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMA ÇALIŞMASI
Arş. Gör. Pınar NUHOĞLU & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMALARINA ETKİLERİ
Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


AĞIZ FARKINDALIĞI EĞİTİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANADOLU AĞIZLARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN


OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUMLARI
Yrd. Doç. Dr. Soner POLAT


OKUL YAŞAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: OKUL YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ
Dr. Mediha SARI


ORGANIZATIONAL CULTURE AT HIGH SCHOOLS IN TRNC: A COMPARATIVE CASE STUDY
Assoc. Prof. Dr. Fatoş SİLMAN, PhD İçim Özenli ÖZMATYATLI, Prof. Dr. Cem BİROL & Prof. Dr. Mehmet Ç


EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ASSISTED DUAL SITUATED LEARNING MODEL ON ACHIEVEMENT
Arş. Gör. Şenol ŞEN & Prof. Dr. Ayhan YILMAZ


BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA DERSİNDEKİ TUTUM VE BAŞARILARINA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU & Arş. Gör. Seher YARAR KAPTAN


Biyoloji öğretimi, öğrenme stratejileri, bilişsel yapı
Öğr. Gör. Güntay TAŞÇİ & Prof. Dr. Haluk SORAN


BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİM ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ
Prof. Dr. Ceren TEKKAYA & Öğr. Gör. Dilek Sultan KILIÇ


REASONS FOR ERRORS DONE BY BELARUSIAN LEARNERS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Assist. Prof. Dr. Gülden TÜM


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Assoc. Prof. Dr. Mehmet YILDIZLAR


TÜRETİMCİ ÇOKLU ORTAMIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE BAŞARI, TUTUM VE KALICILIĞA ETKİSİ
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. Sinem DİNÇOL ÖZGÜR


THE MACHINE OR THE TEACHER?
Yrd. Doç. Dr. Kerime YILMAZ


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
Yrd.Doç.Dr. Yelkin DİKER COŞKUN & Doç.Dr. Melek DEMİREL


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı