- (42), 2012


42. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Assoc. Prof. Dr. Ahmet AKIN
SELF-COMPASSION AND AUTOMATIC THOUGHTS


Yrd. Doç. Dr. Gözde AKOĞLU & Doç. Dr. Figen TURAN
EĞİTSEL MÜDAHALE YAKLAŞIMI OLARAK SESBİLGİSEL FARKINDALIK: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA OKUMA BECERİLERİNE ETKİLERİ


Doç. Dr. Neşe ASLAN & Öğr. Gör. Belgin ARSLAN CANSEVER
ERGENLERİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALGISI


Arş.Gör. Sevgi AYDIN, Doç.Dr.Yezdan BOZ, Doç.Dr. Semra SUNGUR & Yrd.Doç.Dr.G
KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMAYA YÖNELİK TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ


Yrd. Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU
ELEKTROLİZ VE PİL KONULARININ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR, Yrd. Doç. Dr. Sibel ARIOĞUL & Yrd. Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL
CİNSİYETİN VE ÖĞRENİM ALANLARININ HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİSİ KULLANIMINA ETKİSİ


PhD Std. Yıldızay AYYILDIZ & Prof. Dr. Leman TARHAN
THE EFFECTIVE CONCEPTS ON STUDENTS’ UNDERSTANDING OF CHEMICAL REACTIONS AND ENERGY


Arş. Gör. Salih BARDAKCI & Arş. Gör. Erkan ÇALIŞKAN
SOSYAL ETKİLEŞİM ALANI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Doç. Dr. Ramazan BAŞTÜRK
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİME YÖNELİK ALGI VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ


Yrd. Doç. Dr. Seher BALCI ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ & Yrd. Doç. Dr. Müge YILMAZ
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ


Yrd.Doç. Dr. Duygu ÇETİNGÖZ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİ


Öğr. Gör. Sema Çıldır
LİMİT KONUSUNUN BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÖRSELLEŞTİRİLMESİ VE FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ


Yrd. Doç. Dr. Sevilay DERVİŞOĞLU
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CANLI TÜRLERİNİ KORUMA NEDENLERİ


Yrd.Doç.Dr. Bilal DUMAN & Arş. Gör. Özkan ÇELİK
COGNITIVE SCENARIO WRITING AND CONCEPT-USING SKILLS ACCORDING TO COGNITIVE STYLES


Prof. Dr. Ayten GENÇ
TÜRK İŞ DÜNYASININ YABANCI DİL TALEBİ


Doç. Dr. Mehmet Cem Girgin
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SESBİLGİSEL FARKINDALIKLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA


Doç. Dr. Ümit GİRGİN
INVESTIGATION OF THE HOME READING PATTERNS OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT: İÇEM CASE


Öğr. Deniz GÖKÇE & Prof. Dr. Gülsün ATANUR BASKAN
EĞİTİM DENETÇİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ


Yrd. Doç. Dr. Rüştü ILGAR & Bil. Uzm. Şevki BABACAN
İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ DESTEKLİ ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BAŞARIYA ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ & Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ÇANKAYA
ÖĞRETMENLERİN MARUZ KALDIKLARI PSİKOLOJİK ŞİDDETE İLİŞKİN BİR MODELİN SINANMASI


Ph.D İbrahim KEKLİK & Res. Ast. Devrim ERDEM-KEKLİK
EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES


Öğr. Gör. Dilek Sultan KILIÇ
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİM ÖĞRETİMİ NİYETLERİ


Dr. Canan KOÇAK & Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN
KİMYA KONULARININ GÜNLÜK YAŞAM KONSEPTİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ


Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Yavuzsoy KÖSE
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DOĞRUYA GÖRE SİMETRİ BİLGİLERİ


Dr. Mestan KÜÇÜK
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENENLERİN ÖĞRENME BİÇİMİ VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Arş. Gör. Pınar NUHOĞLU & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
NESNESEL - UZAMSAL İMGELEME ve SÖZEL BİLİŞSEL STİL ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMA ÇALIŞMASI


Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMALARINA ETKİLERİ


Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN
AĞIZ FARKINDALIĞI EĞİTİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANADOLU AĞIZLARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Soner POLAT
OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUMLARI


Dr. Mediha SARI
OKUL YAŞAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: OKUL YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ


Assoc. Prof. Dr. Fatoş SİLMAN, PhD İçim Özenli ÖZMATYATLI, Prof. Dr. Cem BİROL & Prof. Dr. Mehmet Ç
ORGANIZATIONAL CULTURE AT HIGH SCHOOLS IN TRNC: A COMPARATIVE CASE STUDY


Arş. Gör. Şenol ŞEN & Prof. Dr. Ayhan YILMAZ
EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ASSISTED DUAL SITUATED LEARNING MODEL ON ACHIEVEMENT


Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU & Arş. Gör. Seher YARAR KAPTAN
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA DERSİNDEKİ TUTUM VE BAŞARILARINA ETKİSİ


Öğr. Gör. Güntay TAŞÇİ & Prof. Dr. Haluk SORAN
Biyoloji öğretimi, öğrenme stratejileri, bilişsel yapı


Prof. Dr. Ceren TEKKAYA & Öğr. Gör. Dilek Sultan KILIÇ
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİM ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ


Assist. Prof. Dr. Gülden TÜM
REASONS FOR ERRORS DONE BY BELARUSIAN LEARNERS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE


Assoc. Prof. Dr. Mehmet YILDIZLAR
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Prof. Dr. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. Sinem DİNÇOL ÖZGÜR
TÜRETİMCİ ÇOKLU ORTAMIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE BAŞARI, TUTUM VE KALICILIĞA ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Kerime YILMAZ
THE MACHINE OR THE TEACHER?


Yrd.Doç.Dr. Yelkin DİKER COŞKUN & Doç.Dr. Melek DEMİREL
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ