- (17), 1999


LisE 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL KiMYA KAVRAMLARıNı ANLAMA DÜZEYLERiYLE MANTıKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERi ARASıNDAKi iLişKi
Yrd. Doç. Dr. NihaI SÖKMEN & Yrd. Doç. Dr. Hale BAYRAM


A SUGGESTED ESP READING PROGRAMME FOR PREPARATORY CLASSES OF ENGLlSH-MEDIUM ENGINEERING FACUL TIES: A CASE STUDY
Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı MİRİCİ & Prof. Dr. Özcan DEMİREL


10. ve 11. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL GEOMETRi KONULARıNDAKi HATALARı VE KAVRAM YANıLGıLARı
Yrd. Doç. Dr. Behiye UBUZ


SOME VALUES OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS FROM VARYING DEGREES OF RELIGIOSITY*
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


EFFECTS OF SOCIOECONOMIC STATUS, LOCUS OF CONTROL, PRIOR ACHIEVEMENT, CUMULATIVE GPA, FUTURE OCCUPATION AND ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ON STUDENTS' ATTITUDES TOWARD PHYSICS
Hakan UZ & Dr. Ali ERYILMAZ


GENDER DIFFERENCE IN THE SCIENCE CLASSROO
Jale ÇAKIROĞLU


Uzaktan eğitim yaklaşımında temel eğitim 1.kademe öğretmenleri'nin video destekli hizmetiçi eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU


UNESCO.UNEP HiMAYESiNDE ÇEVRE EGiTiMiNiN GELişiMi VE TÜRKiYE'DE ORTAÖGRETiM ÇEVRE EGiTiMi
Prof. Dr. Sevil ÜNAL & Ebru DIMIŞKI


iŞBiRLiKLi ÖGRENME iLE GELENEKSEL ÖGRENME GRUPLARı ARASıNDAKi FARKLAR
Öğr. Gör. Vesile YILDIZ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı