- (17), 1999


Yrd. Doç. Dr. NihaI SÖKMEN & Yrd. Doç. Dr. Hale BAYRAM
LisE 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL KiMYA KAVRAMLARıNı ANLAMA DÜZEYLERiYLE MANTıKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERi ARASıNDAKi iLişKi


Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı MİRİCİ & Prof. Dr. Özcan DEMİREL
A SUGGESTED ESP READING PROGRAMME FOR PREPARATORY CLASSES OF ENGLlSH-MEDIUM ENGINEERING FACUL TIES: A CASE STUDY


Yrd. Doç. Dr. Behiye UBUZ
10. ve 11. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL GEOMETRi KONULARıNDAKi HATALARı VE KAVRAM YANıLGıLARı


Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
SOME VALUES OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS FROM VARYING DEGREES OF RELIGIOSITY*


Hakan UZ & Dr. Ali ERYILMAZ
EFFECTS OF SOCIOECONOMIC STATUS, LOCUS OF CONTROL, PRIOR ACHIEVEMENT, CUMULATIVE GPA, FUTURE OCCUPATION AND ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ON STUDENTS' ATTITUDES TOWARD PHYSICS


Jale ÇAKIROĞLU
GENDER DIFFERENCE IN THE SCIENCE CLASSROO


Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU
Uzaktan eğitim yaklaşımında temel eğitim 1.kademe öğretmenleri'nin video destekli hizmetiçi eğitimi


Prof. Dr. Sevil ÜNAL & Ebru DIMIŞKI
UNESCO.UNEP HiMAYESiNDE ÇEVRE EGiTiMiNiN GELişiMi VE TÜRKiYE'DE ORTAÖGRETiM ÇEVRE EGiTiMi


Öğr. Gör. Vesile YILDIZ
iŞBiRLiKLi ÖGRENME iLE GELENEKSEL ÖGRENME GRUPLARı ARASıNDAKi FARKLAR