- (12), 1996


Türkçe'de 'spor haber başlıkları': incelenmesi ve öğretimi
Yrd. Doç Dr. Işıl İNCE ÖZYILDIRIM & Doç Dr. Gülsev PEKKAN


Brain activation experiments with 99mTc HMPAO SPECT
Güven Mengü, L. Özlem Kapucu, Bülent Turgut & Mustafa Ünlü


Deux nouvelles: deux objets de valeur dans une classe de fle
Assist. Prof. Dr. Nazmiye Topçu


Şiirde duygu değeri ve "aşk"
Yrd. Doç. Dr. Ece Korkut


Claudia Storz' "Jessica mit Konstruktionsfehlern": Schreiben als Therapie?
Assist. Prof. Dr. Kenan Öncü


Bireylerin dindarlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım & Arş. Gör.Tuncay Ergene


An experiment on quitting smoking programme
Assoc. Prof. Dr. Fidan KORKUT


The opinions of teachers, supervisors and directors about some propositions related to some supervisory roles and practices and some administrative matters
Assist. Prof. Yusuf Badavan


Eğitim Örgütlerinde İletişim: H. Ü. Eğitim Fakültesi Uygulaması
Dr. Salih Bolat


Spreadsheets in education
Res. Ast. M. Miraç Özar


Multigraded classes in Turkey: improving the quality of instruction
Münire ERDEN


Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar
Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldırım


The dilemma of didactic paradigms and the pracitioner's challenges in integratrive planning
Ass. Prof. Dr. Klaus Hoffmann


Yabancı öğrencilerin uyum problemleri
Yrd. Doç. Dr. Nezahat Güçlü


The development of higher education
Assist. Prof. Dr. Nurgün Oktik


Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki Öğretim Üye ve Öğrencilerinin Seçmeli Dersler Hakkındaki Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Demir & Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ok


Bilgisayar okur yazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programlarının kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi
Doç. Dr. Buket Akkoyunlu


Matematik öğretiminde bilgisayar her şey midir?
Doç. Dr. Adnan Baki


Matematik eğitimi ve ölçülmesi
Yrd. Doç. Dr. Aysun Umay


Hizmetiçi eğitim ve yetiştirme kursunu geliştirme - I amaçlar ve matematik öğretmenlerinin görüşleri
Prof. Dr. Yaşar Ersoy


Hizmetiçi eğitim ve yetiştirme kursunu geliştirme - II kalkülüse giriş ünitesi öğretim programını değerlendirme
Prof. Dr. Yaşar Ersoy


Fen bölümünde beşinci mevsim: matematik eğitiminin bazı izdüşümleri
Prof. Dr. Yaşar Ersoy


Liberating school mathematics from procedural view
Prof. Dr. Richard Noss & Assoc. Prof. Dr. Adnan Baki


Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması
Dr. Hüsniye Demircioğlu & Doç. Dr. Ömer Geban


Kimya eğitiminde bilgisayar destekli eğitim (bde) uygulamaları I. bde'de kimya eğitimi yazılımları için ön plan ve öğretim tasarımı aşamalarının geliştirilmesi ve öneriler
Prof. Dr. F. İnci Morgil & Arş.Gör. Rıdvan Say


Kimya eğitiminde bilgisayar destekli eğitim (bde) uygulamaları II. geliştirilen kimya eğitimi yazılımlarının değerlendirilmesinde izlenecek yöntemle ilgili bir uygulama ve sonuçlar
Arş.Gör. Rıdvan Say & Prof. Dr. F. İnci Morgil


Bird species which are becoming extinct and red data books for bird species of Türkiye
Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu


Orta öğretimde sağlık bilgisi dersinin niteliği ve öğrencilerin derse ilgileri
Doç.Dr. Necdet Sağlam


Yırtıcı kuş türleri ile avcılık
Doç. Dr. Levent Turan


A4 karesi (Ankara) için yeni floristik kayıtlar
Dr. Galip Akaydın & Prof. Dr. Sadık Erik


ÖSS ve ÖYS fizik sorularının soru alanlarına göre dağılımı, çözülebilirlikleri ve başarının bağlı olduğu etkenler
Prof. Dr. İnci Morgil & Doç.Dr. Sevgi Bayarı


Fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde yeni bir yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Salih Çepni & Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Akdeniz


Türkiye'deki eğitim fakültelerinde kimya öğretmenliği ders programlarının değerlendirilmesi ve öneriler
Prof. Dr. F. İnci Morgil & Öğrt. Gülen Say


ÖSYM verilerinin kimya eğitiminin gelişmesine katkısı
Dr. Nilgün Seçken, Prof. Dr. F. İnci Morgil & Filiz Songül


Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu kavrama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeyine etkisi
Melek Demirel


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı