- (12), 1996


Yrd. Doç Dr. Işıl İNCE ÖZYILDIRIM & Doç Dr. Gülsev PEKKAN
Türkçe'de 'spor haber başlıkları': incelenmesi ve öğretimi


Güven Mengü, L. Özlem Kapucu, Bülent Turgut & Mustafa Ünlü
Brain activation experiments with 99mTc HMPAO SPECT


Assist. Prof. Dr. Nazmiye Topçu
Deux nouvelles: deux objets de valeur dans une classe de fle


Yrd. Doç. Dr. Ece Korkut
Şiirde duygu değeri ve "aşk"


Assist. Prof. Dr. Kenan Öncü
Claudia Storz' "Jessica mit Konstruktionsfehlern": Schreiben als Therapie?


Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım & Arş. Gör.Tuncay Ergene
Bireylerin dindarlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi


Assoc. Prof. Dr. Fidan KORKUT
An experiment on quitting smoking programme


Assist. Prof. Yusuf Badavan
The opinions of teachers, supervisors and directors about some propositions related to some supervisory roles and practices and some administrative matters


Dr. Salih Bolat
Eğitim Örgütlerinde İletişim: H. Ü. Eğitim Fakültesi Uygulaması


Res. Ast. M. Miraç Özar
Spreadsheets in education


Münire ERDEN
Multigraded classes in Turkey: improving the quality of instruction


Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldırım
Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar


Ass. Prof. Dr. Klaus Hoffmann
The dilemma of didactic paradigms and the pracitioner's challenges in integratrive planning


Yrd. Doç. Dr. Nezahat Güçlü
Yabancı öğrencilerin uyum problemleri


Assist. Prof. Dr. Nurgün Oktik
The development of higher education


Yrd. Doç. Dr. Ayhan Demir & Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ok
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki Öğretim Üye ve Öğrencilerinin Seçmeli Dersler Hakkındaki Görüşleri


Doç. Dr. Buket Akkoyunlu
Bilgisayar okur yazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programlarının kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi


Doç. Dr. Adnan Baki
Matematik öğretiminde bilgisayar her şey midir?


Yrd. Doç. Dr. Aysun Umay
Matematik eğitimi ve ölçülmesi


Prof. Dr. Yaşar Ersoy
Hizmetiçi eğitim ve yetiştirme kursunu geliştirme - I amaçlar ve matematik öğretmenlerinin görüşleri


Prof. Dr. Yaşar Ersoy
Hizmetiçi eğitim ve yetiştirme kursunu geliştirme - II kalkülüse giriş ünitesi öğretim programını değerlendirme


Prof. Dr. Yaşar Ersoy
Fen bölümünde beşinci mevsim: matematik eğitiminin bazı izdüşümleri


Prof. Dr. Richard Noss & Assoc. Prof. Dr. Adnan Baki
Liberating school mathematics from procedural view


Dr. Hüsniye Demircioğlu & Doç. Dr. Ömer Geban
Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması


Prof. Dr. F. İnci Morgil & Arş.Gör. Rıdvan Say
Kimya eğitiminde bilgisayar destekli eğitim (bde) uygulamaları I. bde'de kimya eğitimi yazılımları için ön plan ve öğretim tasarımı aşamalarının geliştirilmesi ve öneriler


Arş.Gör. Rıdvan Say & Prof. Dr. F. İnci Morgil
Kimya eğitiminde bilgisayar destekli eğitim (bde) uygulamaları II. geliştirilen kimya eğitimi yazılımlarının değerlendirilmesinde izlenecek yöntemle ilgili bir uygulama ve sonuçlar


Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu
Bird species which are becoming extinct and red data books for bird species of Türkiye


Doç.Dr. Necdet Sağlam
Orta öğretimde sağlık bilgisi dersinin niteliği ve öğrencilerin derse ilgileri


Doç. Dr. Levent Turan
Yırtıcı kuş türleri ile avcılık


Dr. Galip Akaydın & Prof. Dr. Sadık Erik
A4 karesi (Ankara) için yeni floristik kayıtlar


Prof. Dr. İnci Morgil & Doç.Dr. Sevgi Bayarı
ÖSS ve ÖYS fizik sorularının soru alanlarına göre dağılımı, çözülebilirlikleri ve başarının bağlı olduğu etkenler


Yrd. Doç. Dr. Salih Çepni & Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde yeni bir yaklaşım


Prof. Dr. F. İnci Morgil & Öğrt. Gülen Say
Türkiye'deki eğitim fakültelerinde kimya öğretmenliği ders programlarının değerlendirilmesi ve öneriler


Dr. Nilgün Seçken, Prof. Dr. F. İnci Morgil & Filiz Songül
ÖSYM verilerinin kimya eğitiminin gelişmesine katkısı


Melek Demirel
Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu kavrama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeyine etkisi