- (10), 1994


İLKÖGRETİMDE TEMEL ÖGRENME İHTİYAÇLARININ KARŞlLANMASI
Prof. Dr. Nurettin Fidan & Prof. Dr. Yaşar,Baykul


OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALIDIR?
Doç. Dr. Nuray Senemoğlu


İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE AKADEMİK BENLİK KAVRAMı, DERS İÇİ ÖGRENME VE DERS DIŞI ÇALIŞMA YOLLARI İLE BAŞARI İLİşKİSİ
Arş. Gör. Tuğba Şahin


LİsANS ÖGRETİMİ DÜZEYİNDE EBB 321 EGİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİNDE BAŞARI BEKLENTİsİ VE ERİŞİ DÜZEYLERİ
Doç. Dr. Gülten Ülgen


EGİTİMİN FİNANSMANI SORUNU VE MALİYETLERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN ALTERNATİF STRATEJİLER
Doç. Dr. Yüksel Kavak & Arş. Gör. Ergin Ekinci


EGİTİMDE DENETİMİN AMAÇ VE İLKELERİ
Arş. Gör. Feyyat Gökçe


ÖSYS TESTLERİNDE YOKIANMAK İSTENEN BİLİŞSEL DA VRANIŞLAR*
Yrd.Doç.Dr. A.Ata Tezbaşaran,


pMadde güçlük indeksi ile rasch modelinin b parametresi ve bunlara dayalı yetenek ölçüleri üzerine bir karşılaştırma
Dr. Selahattin GeIbal,


RASCH MODELİ MADDE PARAMETRELERİNİ KULLANARAK EN YÜKSEK OLABİLİRLİK YÖNTEMİYLE YETENEGİN KESTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Fitnat Kaptan


BIOLOGIEUNTERRICHT UND UMWELTERZIEHUNG IHRE STUNDEN ANTElLE IN VERSCHIEDENEN SCHULBEREICHEN IN DER TURKEI
Prof. Dr., İlhami Kiziroğlu, Assist. Prof. Dr., Levent Turan & Rest. Ast. Dr. Ali Erdoğan


21. YÜZYıLA GİRERKEN EGİTİM
Aydogan Ataünal


AUSWIRKUNGEN DER MIGRATION AUF DEN GESUNDHEITSZUSTAND
Lecturer. Leyla Ercan


YABANCI DİL ÖGRETİMi VE YABANCI DİLLE ÖGRETiM
Prof. Dr. A. Hamit.Sunel


ANWENDUNG VON MINIATURISIERTEN LABORGERATEN IM PHARMAZEUTISCH-ANALYTISCHEN BEREICH
M. Schallies & Prof. Dr. İnci Morgil


EGİTİM BİLİMLERİ ÖGRENCİLERİNİN ÖGRENİMGÖRDÜKLERİBÖLÜMEYÖNELİKTUTUMLARI
Arş. Gör. Hülya Pehlivan


INNO VATIVE BEHA VIOUR AND PRIMARY SCHOOL SUPERVISORS IN TURKEY
Assist. Prof. Yusuf Badavan


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı