- (10), 1994


Prof. Dr. Nurettin Fidan & Prof. Dr. Yaşar,Baykul
İLKÖGRETİMDE TEMEL ÖGRENME İHTİYAÇLARININ KARŞlLANMASI


Doç. Dr. Nuray Senemoğlu
OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALIDIR?


Arş. Gör. Tuğba Şahin
İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE AKADEMİK BENLİK KAVRAMı, DERS İÇİ ÖGRENME VE DERS DIŞI ÇALIŞMA YOLLARI İLE BAŞARI İLİşKİSİ


Doç. Dr. Gülten Ülgen
LİsANS ÖGRETİMİ DÜZEYİNDE EBB 321 EGİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİNDE BAŞARI BEKLENTİsİ VE ERİŞİ DÜZEYLERİ


Doç. Dr. Yüksel Kavak & Arş. Gör. Ergin Ekinci
EGİTİMİN FİNANSMANI SORUNU VE MALİYETLERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN ALTERNATİF STRATEJİLER


Arş. Gör. Feyyat Gökçe
EGİTİMDE DENETİMİN AMAÇ VE İLKELERİ


Yrd.Doç.Dr. A.Ata Tezbaşaran,
ÖSYS TESTLERİNDE YOKIANMAK İSTENEN BİLİŞSEL DA VRANIŞLAR*


Dr. Selahattin GeIbal,
pMadde güçlük indeksi ile rasch modelinin b parametresi ve bunlara dayalı yetenek ölçüleri üzerine bir karşılaştırma


Yrd. Doç. Dr. Fitnat Kaptan
RASCH MODELİ MADDE PARAMETRELERİNİ KULLANARAK EN YÜKSEK OLABİLİRLİK YÖNTEMİYLE YETENEGİN KESTİRİLMESİ


Prof. Dr., İlhami Kiziroğlu, Assist. Prof. Dr., Levent Turan & Rest. Ast. Dr. Ali Erdoğan
BIOLOGIEUNTERRICHT UND UMWELTERZIEHUNG IHRE STUNDEN ANTElLE IN VERSCHIEDENEN SCHULBEREICHEN IN DER TURKEI


Aydogan Ataünal
21. YÜZYıLA GİRERKEN EGİTİM


Lecturer. Leyla Ercan
AUSWIRKUNGEN DER MIGRATION AUF DEN GESUNDHEITSZUSTAND


Prof. Dr. A. Hamit.Sunel
YABANCI DİL ÖGRETİMi VE YABANCI DİLLE ÖGRETiM


M. Schallies & Prof. Dr. İnci Morgil
ANWENDUNG VON MINIATURISIERTEN LABORGERATEN IM PHARMAZEUTISCH-ANALYTISCHEN BEREICH


Arş. Gör. Hülya Pehlivan
EGİTİM BİLİMLERİ ÖGRENCİLERİNİN ÖGRENİMGÖRDÜKLERİBÖLÜMEYÖNELİKTUTUMLARI


Assist. Prof. Yusuf Badavan
INNO VATIVE BEHA VIOUR AND PRIMARY SCHOOL SUPERVISORS IN TURKEY