Özel Sayı (-), 2013


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na İlişkin Görüşleri
Doç. Dr. Esin ATAV & Bil. Uzm. Suzan SÖNMEZ


Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ile Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişki
Gökhan BAŞ & Yrd. Doç. Dr. Ömer BEYHAN


9. Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan Konuların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara ve Yeni Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Prof. Dr. Celal BAYRAK & Sevim BEZEN


Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri
Doç. Dr. Berrin BURGAZ, Arş. Gör. Seval KOÇAK & Arş. Gör. Hilal BÜYÜKGÖZE


Learning from Teaching Experiences: Novice Teachers’ Thoughts
Assoc. Prof. Dr. Melek ÇAKMAK


Fen Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Yaklaşımları İle Planlama Süreçleri Üzerine Bir Çalışma
Öğr. Gör. İlke ÇALIŞKAN


Anadolu Lisesi Almanca Öğretmenlerinin Sosyal ve Öğretim Yöntemlerine İlişkin Davranışları
Dr. Aysın DEMİR & Prof. Dr. Ayten GENÇ


How Case Methods are Used to Examine and Enhance Preservice Teacher Decision-Making?
PhD. Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK


Sustained Juncture in Teaching Spoken English: Application by Computer in Teacher Education
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN


Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Programları Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Kişilik Tiplerine Göre Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Bilal DUMAN , Uzm. Ali YAKAR, Arş. Gör. İdil Eren TÜRKOĞLU & Öğrt. Pınar YAKAR


İlköğretim Öğretmenlerinin Kolektif Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Doç. Dr. Bilal DUMAN, Arş. Gör. Güler GÖÇEN & Arş. Gör. Volkan DURAN


Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarımızın Finlandiya, Japonya ve Singapur Programları ile Karşılaştırması
Yrd. Doç. Dr. Evrim ERBİLGİN & Yrd. Doç. Burçak BOZ


Lisans Öğrencileri İle Formasyon Programına Devam Eden Kursiyerlerin KPSS Konusundaki Görüşleri
Dr. Feyyat GÖKÇE


Clinical Supervision Model to Improve Supervisory Skills of Cooperating Teachers and University Supervisors during Teaching Practice
Dr. Esim GÜRSOY, Dr. Nermin BULUNUZ, Dr. Sehnaz BALTACI GOKTALAY, Dr. Mızrap BULUNUZ, Dr. John KESNER & Dr. Umut SALİHOĞLU


Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur GÜVEN


İlköğretim Öğrencilerinin Bilim Merkezindeki Deney Setleri Hakkındaki Görüşleri ve Öğrenme
Yrd. Doç. Dr. Meral HAKVERDİ CAN


Öğretmen İstihdamında “Yedek Öğretmenlik” Uygulamaları: AB ve Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Bir Bakış
Prof. Dr. Yüksel KAVAK & Mdr. Yrd. Nedim ÖZDEMİR


Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algıları ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Canan KOÇ


Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Kim Fen Öğretmenlerinin Eğitimcisi Olmaktadır? Bir Karşılaştırma Çalışması
Doç. Dr. Hünkar KORKMAZ


Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ & Yrd. Doç. Dr. İlknur ÖZPINAR


Web-tabanlı Öğrenme Ortamlarında Yaratıcı Problem Çözme Öğretim Yönteminin Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. G. Alev ÖZKÖK


The Value Teachers Add to Educational Systems: The Case of Finland
Instructor Mustafa ÖZTÜRK


Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumları ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ergun RECEPOĞLU


Fransa’da Öğretmen Yetiştirme Alanında Yüksek Öğretim Reformu
Yrd. Doç. Dr. Tilda SAYDI


9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN & Bil. Uzm. Nazan KUNDUZ


Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Model Önerisi
Dr. Öner USLU


FATİH Projesi Kapsamında Düzenlenen Hizmet-İçi Eğitim Etkinliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkılarının ISTE Öğretmen Standartları Açısından İncelenmesi
Bil. Uzm. Hatice YILDIZ, Bil. Uzm. Mustafa SARITEPECİ & Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU


Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Dr. Nazan Sezen YÜKSEL , Dr. Meltem SARI UZUN & Doç. Dr. Şenol DOST


Öğretmen Yetiştirmede Hesap Verebilirlik Bağlamında KPSS Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Sedat YÜKSEL


Probleme Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Özgüvenine ve Öz-Yeterliliğine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Mehtap YURDATAPAN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı