Özel Sayı (-), 2013


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Doç. Dr. Esin ATAV & Bil. Uzm. Suzan SÖNMEZ
Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na İlişkin Görüşleri


Gökhan BAŞ & Yrd. Doç. Dr. Ömer BEYHAN
Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ile Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişki


Prof. Dr. Celal BAYRAK & Sevim BEZEN
9. Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan Konuların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara ve Yeni Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri


Doç. Dr. Berrin BURGAZ, Arş. Gör. Seval KOÇAK & Arş. Gör. Hilal BÜYÜKGÖZE
Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri


Assoc. Prof. Dr. Melek ÇAKMAK
Learning from Teaching Experiences: Novice Teachers’ Thoughts


Öğr. Gör. İlke ÇALIŞKAN
Fen Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Yaklaşımları İle Planlama Süreçleri Üzerine Bir Çalışma


Dr. Aysın DEMİR & Prof. Dr. Ayten GENÇ
Anadolu Lisesi Almanca Öğretmenlerinin Sosyal ve Öğretim Yöntemlerine İlişkin Davranışları


PhD. Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK
How Case Methods are Used to Examine and Enhance Preservice Teacher Decision-Making?


Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Sustained Juncture in Teaching Spoken English: Application by Computer in Teacher Education


Doç. Dr. Bilal DUMAN , Uzm. Ali YAKAR, Arş. Gör. İdil Eren TÜRKOĞLU & Öğrt. Pınar YAKAR
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Programları Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Kişilik Tiplerine Göre Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi


Doç. Dr. Bilal DUMAN, Arş. Gör. Güler GÖÇEN & Arş. Gör. Volkan DURAN
İlköğretim Öğretmenlerinin Kolektif Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Evrim ERBİLGİN & Yrd. Doç. Burçak BOZ
Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarımızın Finlandiya, Japonya ve Singapur Programları ile Karşılaştırması


Dr. Feyyat GÖKÇE
Lisans Öğrencileri İle Formasyon Programına Devam Eden Kursiyerlerin KPSS Konusundaki Görüşleri


Dr. Esim GÜRSOY, Dr. Nermin BULUNUZ, Dr. Sehnaz BALTACI GOKTALAY, Dr. Mızrap BULUNUZ, Dr. John KESNER & Dr. Umut SALİHOĞLU
Clinical Supervision Model to Improve Supervisory Skills of Cooperating Teachers and University Supervisors during Teaching Practice


Yrd. Doç. Dr. İlknur GÜVEN
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Meral HAKVERDİ CAN
İlköğretim Öğrencilerinin Bilim Merkezindeki Deney Setleri Hakkındaki Görüşleri ve Öğrenme


Prof. Dr. Yüksel KAVAK & Mdr. Yrd. Nedim ÖZDEMİR
Öğretmen İstihdamında “Yedek Öğretmenlik” Uygulamaları: AB ve Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Bir Bakış


Yrd. Doç. Dr. Canan KOÇ
Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algıları ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi


Doç. Dr. Hünkar KORKMAZ
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Kim Fen Öğretmenlerinin Eğitimcisi Olmaktadır? Bir Karşılaştırma Çalışması


Yrd. Doç. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ & Yrd. Doç. Dr. İlknur ÖZPINAR
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri


Yrd. Doç. Dr. G. Alev ÖZKÖK
Web-tabanlı Öğrenme Ortamlarında Yaratıcı Problem Çözme Öğretim Yönteminin Tasarımı


Instructor Mustafa ÖZTÜRK
The Value Teachers Add to Educational Systems: The Case of Finland


Yrd. Doç. Dr. Ergun RECEPOĞLU
Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumları ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Tilda SAYDI
Fransa’da Öğretmen Yetiştirme Alanında Yüksek Öğretim Reformu


Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN & Bil. Uzm. Nazan KUNDUZ
9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi


Dr. Öner USLU
Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Model Önerisi


Bil. Uzm. Hatice YILDIZ, Bil. Uzm. Mustafa SARITEPECİ & Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU
FATİH Projesi Kapsamında Düzenlenen Hizmet-İçi Eğitim Etkinliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkılarının ISTE Öğretmen Standartları Açısından İncelenmesi


Dr. Nazan Sezen YÜKSEL , Dr. Meltem SARI UZUN & Doç. Dr. Şenol DOST
Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri


Doç. Dr. Sedat YÜKSEL
Öğretmen Yetiştirmede Hesap Verebilirlik Bağlamında KPSS Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Yrd. Doç. Dr. Mehtap YURDATAPAN
Probleme Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Özgüvenine ve Öz-Yeterliliğine Etkisi