30 (1), 2015


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Dr. Yasemin ACAR ÇİFTÇİ & Prof. Dr. Mehmet GÜROL
A Conceptual Framework Regarding the Multicultural Education Competencies of Teachers


Yrd. Doç. Dr. Evrim BARAN & Yrd. Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Üzerine Alanyazın İncelemesi: Türkiye Örneği


Doç. Dr. Ahmet BENZER
Türkçe Öğretiminde Beden Dili Kullanımının Öğrenme ve Tutum Üzerindeki Rolü


Dr. Eyüp ÇELİK
Development of a Sexual Self-Confidence Scale and Its Psychometric Properties


Yrd. Doç. Dr. Necla EKİNCİ
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Öğretmen Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki


Assoc. Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN
Social Desirability Bias in Altruistic Motivation for Choosing Teaching as a Career


Yrd. Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR, Doç. Dr. Mediha KORKMAZ & Yrd. Doç. Dr. Hakan Savaş SAZAK
Örtük Sınıf Analiziyle Yapılan Ölçme Eşdeğerliği Çalışmalarında Model Seçimi


Dr. Tülin HAŞLAMAN & Prof. Dr. Petek AŞKAR
Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenmelerinin ve Öğretmenlerin Özdüzenleyici Öğrenmeyi Destekleyen Davranışlarının Ölçülmesi


Dr. Tuğrul KAR & Doç. Dr. Cemalettin IŞIK
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Kurdukları Problemlere Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Kesirlerle Toplama İşlemi


Prof. Dr. Zeki KARAKAYA
Fantastic Elements which Emerge through Confusion in Children's Stories


Res. Assist. Koray KASAPOĞLU
A Review of Studies on School Experience and Practice Teaching in Turkey


Assist. Prof. Dr. Kerem KILIÇER & Assoc. Prof. Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR
Examining Human Value Development of Children with Different Habits of Internet Usage


Teacher Özge NAYMAN , Asist.Prof.. Dr. Asiye BERBER & Assoc. Prof. Dr. Şengül Saime ANAGÜN
Assessing the Learning Environment in Science and Technology Course Based on Constructivism


Prof. Dr. Turan SAĞER, Yrd. Doç. Dr. Engin GÜRPINAR & Yrd. Doç. Dr. Onur ZAHAL
İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Uygulamaların Çoksesli Solfej Alan Başarısına Etkisi


Arş. Gör. Mehmet Hayri SARI & Doç. Dr. Yüksel ALTUN
Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar


Prof. Dr. Renan SEZER, Assoc. Prof. Dr. Necdet GÜNER & Assoc. Prof. Dr. Oylum AKKUŞ ISPİR
Fourth Grade Teachers Evaluate the Mathematics Reform in Turkey


Dr. Adem SORUÇ
Non-native Teachers’ Attitudes towards English as a Lingua Franca


Doç. Dr. Neşe TERTEMİZ & Prof. Dr. Suna AĞILDERE
Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Yeterlik İnanç ve Görüşleri


PE Teacher Miloš TUL, Assist. Prof. Dr. Bojan LESKOŠEK, Prof. Dr. Gregor JURAK & Pr
Perceived Importance of Slovenian Physical Education Teachers’ Professional Competencies


Yrd. Doç. Dr. Cüneyt ULU & Prof. Dr. Hale BAYRAM
Yaparak Yazarak Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Öğretim Yönteminin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi


Dr. Mehmet YÜKSEL & Prof. Dr. Ömer GEBAN
Kimya Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerine Göre Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi


Assoc. Prof. Dr. Fulya YÜKSEL ŞAHİN
Predicting Delinquency Levels in Turkish Adolescents