30 (1), 2015


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

A Conceptual Framework Regarding the Multicultural Education Competencies of Teachers
Dr. Yasemin ACAR ÇİFTÇİ & Prof. Dr. Mehmet GÜROL


Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Üzerine Alanyazın İncelemesi: Türkiye Örneği
Yrd. Doç. Dr. Evrim BARAN & Yrd. Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ


Türkçe Öğretiminde Beden Dili Kullanımının Öğrenme ve Tutum Üzerindeki Rolü
Doç. Dr. Ahmet BENZER


Development of a Sexual Self-Confidence Scale and Its Psychometric Properties
Dr. Eyüp ÇELİK


Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Öğretmen Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki
Yrd. Doç. Dr. Necla EKİNCİ


Social Desirability Bias in Altruistic Motivation for Choosing Teaching as a Career
Assoc. Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN


Örtük Sınıf Analiziyle Yapılan Ölçme Eşdeğerliği Çalışmalarında Model Seçimi
Yrd. Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR, Doç. Dr. Mediha KORKMAZ & Yrd. Doç. Dr. Hakan Savaş SAZAK


Öğrencilerin Özdüzenleyici Öğrenmelerinin ve Öğretmenlerin Özdüzenleyici Öğrenmeyi Destekleyen Davranışlarının Ölçülmesi
Dr. Tülin HAŞLAMAN & Prof. Dr. Petek AŞKAR


İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Kurdukları Problemlere Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Kesirlerle Toplama İşlemi
Dr. Tuğrul KAR & Doç. Dr. Cemalettin IŞIK


Fantastic Elements which Emerge through Confusion in Children's Stories
Prof. Dr. Zeki KARAKAYA


A Review of Studies on School Experience and Practice Teaching in Turkey
Res. Assist. Koray KASAPOĞLU


Examining Human Value Development of Children with Different Habits of Internet Usage
Assist. Prof. Dr. Kerem KILIÇER & Assoc. Prof. Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR


Assessing the Learning Environment in Science and Technology Course Based on Constructivism
Teacher Özge NAYMAN , Asist.Prof.. Dr. Asiye BERBER & Assoc. Prof. Dr. Şengül Saime ANAGÜN


İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Uygulamaların Çoksesli Solfej Alan Başarısına Etkisi
Prof. Dr. Turan SAĞER, Yrd. Doç. Dr. Engin GÜRPINAR & Yrd. Doç. Dr. Onur ZAHAL


Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar
Arş. Gör. Mehmet Hayri SARI & Doç. Dr. Yüksel ALTUN


Fourth Grade Teachers Evaluate the Mathematics Reform in Turkey
Prof. Dr. Renan SEZER, Assoc. Prof. Dr. Necdet GÜNER & Assoc. Prof. Dr. Oylum AKKUŞ ISPİR


Non-native Teachers’ Attitudes towards English as a Lingua Franca
Dr. Adem SORUÇ


Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Yeterlik İnanç ve Görüşleri
Doç. Dr. Neşe TERTEMİZ & Prof. Dr. Suna AĞILDERE


Perceived Importance of Slovenian Physical Education Teachers’ Professional Competencies
PE Teacher Miloš TUL, Assist. Prof. Dr. Bojan LESKOŠEK, Prof. Dr. Gregor JURAK & Pr


Yaparak Yazarak Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Öğretim Yönteminin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt ULU & Prof. Dr. Hale BAYRAM


Kimya Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerine Göre Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet YÜKSEL & Prof. Dr. Ömer GEBAN


Predicting Delinquency Levels in Turkish Adolescents
Assoc. Prof. Dr. Fulya YÜKSEL ŞAHİN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı