Anasayfa


Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin vizyonu; eğitimin tüm alanlarında üretilen özgün bilimsel çalışmaların sonuçlarının hızla yayılması ve alana özgü kavramların/terimlerin anlamlarının ortaklaşması yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgi birikimini hızlandırmak, bu alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılara kılavuzluk ederek  daha nitelikli ve daha etkili işleyen bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2018 yılı 33. cilt 4. Sayısı yayımlanmıştır.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018 yılı 33. cilt 2. sayısından itibaren sadece çevrimiçi olarak yayın hayatına devam edecektir.

 

  ORCID numarası edinilmesi hakkında duyuru

ORCID araştırmacılar için dijital bir kimlik numarasıdır ve bu numara yazar profillerini birbirinden ayırmaya yardımcı olur. Araştırma aktivitelerinizin takibinde yanılma payını azaltır. 2017 Ağustos ayından itibaren, ULAKBİM’den tarafımıza iletilen talep üzerine, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisine aday makale gönderecek tüm yazarların yayın gönderme sürecinde ORCID numaralarını da iletmeleri gerekmektedir. ORCID hesabı ücretsizdir ve bir dakikadan kısa bir sürede edinilebilir. https://orcid.org/register bağlantısından hesabınızı yaratabilirsiniz.

______________________________________

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı

Son Sayı | 33 (4), 2018


KAPAK
 
ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
 
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SELVİTOPU & Prof. Dr. Ayhan AYDIN
Türk Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma Stratejileri: Süreç Yaklaşımı Çerçevesinde Nitel Bir İnceleme


Doç. Dr. Ömer BEYHAN
Student Perceptions on the Teaching Styles of Their Teachers


Nurseven KILIÇ, Doç. Dr. Ali ERYILMAZ & Safiya YILMAZ DİNÇ
Effectiveness of Psychoeducational Group Training on Turkish EFL Learners’ English Speaking Anxiety


Arş. Gör. Mücella SAVAŞ YALÇIN & Dr. Öğr. Üyesi Durdağı AKAN
Ortaöğretim Finansmanının Sağlanmasında Kamu Kesiminin Rol ve Sorumlulukları


Prof. Dr. Mohammad Hossein KESHAVARZ & Ms. Parisa TAHERIAN
The Effect of Explicit Instruction of Collocations on EFL Learners’ Language Proficiency


Dr. Öğr. Üyesi Miray DAĞYAR & Uzm. Gamze KASALAK
Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması


Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN & Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR
Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Zihinsel İmajları ve Yöntem-Teknik Yaklaşımları


Dr. Öğr. Üyesi İshak KOZİKOĞLU & Hayriye SOYALP
Aday Öğretmenlerin, Danışman Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi


Prof. Dr. Fidan KORKUT OWEN & Doç. Dr. Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN
Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarını Seçmeyi Planlama: Meslek Seçimine İlişkin Düşünceler


Arş. Gör. Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU & Doç. Dr. Yahya ALTINKURT
Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki


Arş. Gör. Ceylan GÜNDEĞER & Prof. Dr. Nuri DOĞAN
Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Sınıflama Testlerinde Madde Havuzu Özelliklerinin Test Uzunluğu ve Sınıflama Doğruluğu Üzerindeki Etkisi


Doktora Öğrencisi Atilla ERGİN & Doç. Dr. Hakan KARATAŞ
Üniversite Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeyleri


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAÇ & Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK
Türkiye’deki İlkokul Öğretmenlerinin Yazma Öğretimi Uygulamaları ve Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması


Prof. Dr. Adnan BAKİ & Dr. Öğr. Üyesi Suphi Önder BÜTÜNER
Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması


Seda AKTI ASLAN & Prof. Dr. Kemal DURUHAN
Bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olmak: Beklentiler ve mesleki roller


efdergi@hacettepe.edu.tr

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara