SMC ORTAMININ KULLANILABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


THE USABILITY EVALUATION OF SMC


Arş. Gör. Turgay BAŞHacettepe Üniversitesi turgaybas@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Selay ARKÜN KOCADEREHacettepe Üniversitesi selaya@hacettepe.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmada bir öğretim yönetim sistemi olarak tanımlanabilecek Social Media Classroom (SMC) ortamının kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. SMC 2008 yılında geliştirilmiş, öğretmen ve öğrenenlerin forum, blog, wiki, sohbet, sosyal imleme gibi entegre edilmiş çeşitli sosyal medya araçlarını kullanabilecekleri ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir web servisidir. Bu çevrimiçi ortamın kullanılabilirliği, uzman değerlendirme yöntemlerinden biri olan bilişsel gezinti yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. İnsan-bilgisayar etkileşimi ve eğitsel web ortamları konusunda tecrübe sahibi 3 uzman değerlendirme sürecine katılmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar analiz edilerek ortamın kullanılabilirliğine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Bunun yanı sıra SMC’yi bir ders dönemi boyunca kullanan öğrencilerden toplanan raporlar analiz edilerek, SMC’nin kullanılabilirliğine ilişkin kullanıcı görüşleri, uzman görüşlerini desteklemek üzere kullanılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the usability of Social Media Classroom (SMC). SMC is a free and open-source web service, developed in 2008. SMC provides teacher and learners an integrated set of social media tools like blog, wiki, forum, chat, and social bookmarking. The usability of this online learning environment was evaluated by cognitive walkthrough which is one of expert evaluation methods. 3 experts who are experienced in human-computer interaction and online learning environments were participated to the evaluation process. Results were presented by analyzing experts’ usability reports. Besides, opinions of students’ who used SMC for one term, gathered by reports and analyzed. Opinions of students used for supporting the experts’ reports.


ANAHTAR KELİMELER: Social Media Classroom, SMC, kullanılabilirlik


KEYWORDS: Social Media Classroom, SMC, usability

[PDF]