İlkokul öğrencilerinin kendilerine ilişkin bazı değişkenlerin denetim odakları üzerine etkisi


Arş. Gör. Fidan KORKUT
[PDF]