Duyurular


18 Nisan 2016

Değerli Araştırmacılar,

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren SSCI kapsamında izlenmediğini daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu durumdan doi numarası alan ve henüz makalesi basılmayan yazarlar ile makaleleri dergimizin 31(1) sayısında basılan yazarlar olumsuz etkilenmişlerdir. Konu ile ilgili olarak yaptığımız itirazlar sonucunda dergimiz bu kez Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamında izlenmeye başlanmıştır. Bu indekslenme 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren gerçekleşecek ve 31(1) sayısını da içerecektir. Konu ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak isteyen araştırmacılar bilgisayarlarından http://www.isinet.com/isi/journals/index.html bağlantısını kullandıklarında ve dergimizin ISSN numarasını (1300-5340) girdiklerinde adı geçen indekste olduğumuzu görebileceklerdir.

Durum bilgilerinize saygıyla duyurulur.

*******************************************************************************************************

22 Şubat 2016

Değerli Araştırmacı(lar),

Dergimiz Thomson Reuters tarafından 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren SSCI kapsamında izlenmemektedir. Bu durum 17 Şubat 2016 tarihinde bize bildirilmiştir. Bu nedenle yazarların makale başvurularında bu değişikliği dikkate almaları gerekmektedir. Ayrıca hali hazırda makale başvurusunda bulunmuş ya da makalesi değerlendirme sürecinde olan yazarlarımız istedikleri takdirde efdergi@hacettepe.edu.tr adresine makale kodunu mutlaka belirtmek ve makalenin birinci yazarı tarafından gönderilmek koşuluyla makalelerini geri çekilmek istediklerini bildiren bir mesaj gönderebilirler. Daha önce DOİ numarası almış olan makalelerin ve derginin Ocak 2016 sayısında basılan makalelerin ilk yazarlarına konuyla ilgili olarak e-postalarına bir mesaj gönderilmiştir.

Durum bilgilerinize saygıyla duyurulur.

*******************************************************************************************************

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA

28.12.2015

Değerli Araştırmacılar,

Dergimiz SSCI kapsamında olduğundan dergimize çok sayıda aday makale başvurusu yapılmaktadır. Hakemlere gönderilmeye uygun bulunan makaleler özveriyle çalışan hakemler tarafından titizlikle incelenmekte ve bu nedenle aday makalelerin hakem süreci uzun sürmektedir. Buna rağmen kabul edilen makalelerin sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Kabul edilen makaleleri hızlıca yayınlamak mümkün olmadığından sürecini tamamlamış makalelere DOİ numarası verilmeye başlanmış ve bu çözüm yazarların makalelerinin yayınlanmasını uzun süre bekleme kaygılarını azaltmıştır.

Dergimiz 01 Ağustos 2015 tarihinden bu yana makale kabul ve izleme çalışmalarını elektronik ortam üzerinden yürütmektedir. Dergimize gelen aday makaleler önce teknik ekip tarafından şekil yönünden incelemekte (yazarlar bu aşamada sayfalarında makaleleri için “incelemede” ifadesini görmektedirler), yazım kurallarına uymayan ve şablona yerleştirilmeyen aday makaleler “şekil düzenlemesi” için yazar(lar)a sistem üzerinden geri gönderilmektedir. Şekil düzenlemesi bakımından uygun olan aday makaleler teknik ekip tarafından Editör’e (yazarlar bu aşamada sayfalarında makaleleri için “Editörde” ifadesini görmektedirler) iletilmektedir. “Editörde” olan makaleler isimsiz ve yazar(lar)a ait ipuçları gizlenmiş olarak Yayın Kurulu’na sunulmakta ve her bir makale kime/kimlere ait olduğu bilinmeden objektif biçimde uzun bir incelemeden geçirilerek Yayın Kurulu tarafından aday makalenin hakemlere gönderilip gönderilmeyeceğine karar verilmektedir. Ulusal ya da uluslararası indeksler kapsamında olsun ya da olmasın süreçlerini büyük bir titizlikle yürüten her dergide olduğu gibi Yayın Kurulumuz da ön değerlendirme hakkını kullanmaktadır. Her hafta yaklaşık 30-40 civarında aday makalenin geldiği göz önüne alınacak olursa ön değerlendirmenin (yazarlar bu aşamada sayfalarında makaleleri için “Editörde” ifadesini görmektedirler) uzun sürmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle Editör ve Yayın Kurulu tarafından hakemlere gönderilmeye uygun bulunmayan aday makaleler için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir rapor düzenlenmemekte, kendilerine sadece makalelerinin hakem sürecine alınmadığına dair bir mesaj gönderilmektedir.

Hakemlere gönderilmeye uygun bulunan makaleler için belirlenen hakemler; aday makalenin konusuna, yöntemine ve alanına göre değişiklik göstermektedir. Dergimize sürekli hizmet veren belirli bir “Hakem Kurulu” bulunmamakta, Eğitim Fakültelerinde görev yapan tüm öğretim üyeleri dergimize hakemlik yapabilecek yetkin kişiler olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle dergimize hakemlik yapmayı düşünen öğretim üyelerinin derginin ana sayfasındaki “Makale Yönetim Sistemi”ne girerek sisteme “hakem” olarak kayıt olmaları gerekmektedir. Daha önce yaptığımız bu çağrıya yanıt veren hakemlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Derginin daha etkili işlemesi için verdiğiniz desteğe ve dergiye gösterdiğiniz ilgiye tekrar teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

*******************************************************************************************************

Değerli Araştırmacılar,

Dergimiz 01 Ağustos 2015 tarihinden itibaren makale kabul ve izleme çalışmalarını elektronik ortam üzerinden sürdürecektir. Yeni makale gönderecek olan araştırmacıların ve dergimize hakemlik yapmayı düşünen akademisyenlerin öncelikle sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Bu sistemle, yazarlar makale sürecini kendileri de izleyebileceklerdir. Yeni makale gönderecek olan araştırmacıların; dergimizin yenilenen web sayfasında yer alan “yayın ilkeleri”, “yazım kuralları” ve “yayın dili” ile ilgili yeni düzenlemelere dikkat etmeleri dergi ile yazar(lar) arasındaki karşılıklı yazışmaları zaman açısından en aza indirecektir.

Dergimize 15 Nisan 2015 tarihinden önce makale göndermiş olan araştırmacıların makalelerini izleme çalışmalarımız eski sistemle ve efdergi@hacettepe.edu.tr e-posta adresi üzerinden sürdürülecek ve en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Bu doğrultudaki çalışmalarımız yoğun bir biçimde sürmektedir.   

Daha önce dergi web sayfamızdan da duyurduğumuz gibi 15 Nisan 2015-01 Ağustos 2015 tarihleri arasında gönderilen makaleler makale izleme sürecine alınmamıştır. Bu nedenle bu tarihler arasında makale başvurusunda bulunan araştırmacıların makalelerini yeni sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Makalelerin incelenme sürelerinin kısalması ve daha etkin bir dergi işleyişinin yürütülmesi açısından yeni sistemin her iki taraf açısından da memnuniyet verici olmasını diler, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı