Dergi Hakkında


Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası Hakemli Dergi
e-ISSN: 2536-4758

Yayın Sıklığı: Yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim)
Yayın Türü: Süreli
Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

 

Dizinlenme Bilgileri

Emerging Sources Citation Index (Web of Science)

SCOPUS

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

The Asian Education Index

 

Derginin Sahibi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına

Prof. Dr. Ayhan YILMAZ (Dekan)