- (9), 1993


Fachdidaktische überlegungen zum chemieunterricht an der kollegstufe eines Deutschen gymnasiums
Oberstudienraetin Gisela STARK


Informationstechische grundbildung für sehgeschadigte mit hilfe eines audiovisuellen testverarbeiyungssystems
Uwe KOZA(


Fremdsprachige ausbildung in der Türkei II: Spracliche vorbereitung, diesbezügliche probleme und lösungsvorschlage
Doç. Dr. Suzan ERBAŞ


Medien des naturwissenschaftlichen unterrichts
Dr. Ümit IŞIK ERDOGAN


Vermittlung von planzenkenntnissen, eine wichtige pedagogische aufgabe
Prof. Dr. Joachim VENTER


Entwicklung der interessen und kenntnisse von Deutschen schülern zur biologie - methoden und ergebnisse empirischer forschung sowie deren fachdidaktische relevanz
Prof.Dr. Bernd LOWE


Erprobung optimierter versuche zum thema umweltschutz mit zu besuch weilenden schulklassen unter verwendung neuartiger miniaturisierter laboratoriumsgeraete anlaesslich der landesgartenschau in Hockenheim
Prof. Dr. Michael SCHALLIES


Methodische anregungen für den mathematikunterricht: Effizientes üben mit selbsterstellten materialien
Prof. Dr. Gerhard HOFSAESS


Erfahrungen mit einem aussergewoehnlichen versuch zum thema " waermetransport"
Prof. Dr. Uwe ZIMMERMANN


Ein beitrag zur Türkischen greifvogelfauna und ihrer gefaehrdungsgrade
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU, Dr. Levent TURAN & Ali ERDOĞAN


Türkiye'de kimya eğitimini geliştirme çalışmaları
Prof. Dr. İnci MORGİL


Matematik öğretmeni nasıl yetiştirilmeli?
Prof. Dr. Yusuf AYDIN


Fen bilimlerinde eğitim ve öğretmen yetiştirme modeli
Prof. Dr. Hüseyin ALKAN


Tübik geometrik şekiller için hacim teoremi
Doç. Dr. Aydın ALTIN


Üniversitemizin fizik ve fizik öğretmenliği programlarına yerleştirilen öğrencilerin bu programları tercih etme durumları
Doç. Dr. Kudret ÖZDAŞ & Yard. Doç. Dr. Naci EKEM


Modüler grup
Yrd.Doç. Dr. Hasan Basri ÖZDEMİR


Çağdaş fen bilimleri eğitimi ve eğitimcileri
Yard. Doç. Dr. Bayram DEMİRCİ


Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmen eğitimi, yerel eğitim örgütü ve öğretmen istihdamı
Doc. Dr. Abdullah DEMİRTAS


Grupla psikolojik danışmada alıştırmalara ne derece ihtiyaç vardır
Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR


Açıklayıcı bir metinde yer alan bilginin önemi ve türünün bilginin hatırlanması üzerindeki etkisi
Doç. Dr. Münire ERDEN


Öğretmenlerin okul müdürlerini etkileme güçleri
Yrd. Doç. Dr. Ş. Şule AÇlKALIN


Umut ölçeği üzerine bir araştırma
Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKMAN & Yrd. Doç. Dr. Fidan KORKUT


ÖYS'ye katılan adayların tercihlerindeki değişmeler: 1987 öncesi ve sonrası
Dr. A. Ata TEZBAŞARAN


İilokul ikinci sınıf matematik programının doğal sayılar ünitesinin hedef davranışlarının sağlamlık yönünden değerlendirilmesi
Hülya KELECİOĞLU


Öğretmen yetiştirmeye hizmet bakımından Anadolu Öğretmen Lisesi uygulamasına genel bir bakış
Hülya PEHLİVAN


Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmet içi eğitim etkinlikleri
Esed YAĞCI


Ankara ilkokullarındaki ikinci devre (4.-5. sınıf) öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili görüşleri
Tuğba ŞAHİN YANPAR


Devlet liseleri, özel liseler ve anadolu liselerindeki biyoloji eğitiminin karşılaştırılması
Güzin ÖZBAŞ & Prof. Dr. Haluk SORAN


Afyon - Çay/ Seka Kuruluşu atıksu arıtma sisteminin kirlilik parametreleri yönünden incelenmesi
Doç. Dr. Necdet SAĞLAM


Biyoloji laboratuvarlarının önemi laboratuvarlarda karşılaşılan problemler
Sinan ERTEN


Almanca öğretiminde iletişimsel gramer
Prof. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU


Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Birimi hazırlık sınıfında yapılan yabancı dil öğretimi konusunda genel düşünceler
Prof. Dr. A. Hamit SUNEL


A study on initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey
Assoc. Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU


Doğabilimci Alexander von Humbolt'un (1769-1859) yaşamı ve bilimsel çalışmaları
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı