- (9), 1993


Oberstudienraetin Gisela STARK
Fachdidaktische überlegungen zum chemieunterricht an der kollegstufe eines Deutschen gymnasiums


Uwe KOZA(
Informationstechische grundbildung für sehgeschadigte mit hilfe eines audiovisuellen testverarbeiyungssystems


Doç. Dr. Suzan ERBAŞ
Fremdsprachige ausbildung in der Türkei II: Spracliche vorbereitung, diesbezügliche probleme und lösungsvorschlage


Dr. Ümit IŞIK ERDOGAN
Medien des naturwissenschaftlichen unterrichts


Prof. Dr. Joachim VENTER
Vermittlung von planzenkenntnissen, eine wichtige pedagogische aufgabe


Prof.Dr. Bernd LOWE
Entwicklung der interessen und kenntnisse von Deutschen schülern zur biologie - methoden und ergebnisse empirischer forschung sowie deren fachdidaktische relevanz


Prof. Dr. Michael SCHALLIES
Erprobung optimierter versuche zum thema umweltschutz mit zu besuch weilenden schulklassen unter verwendung neuartiger miniaturisierter laboratoriumsgeraete anlaesslich der landesgartenschau in Hockenheim


Prof. Dr. Gerhard HOFSAESS
Methodische anregungen für den mathematikunterricht: Effizientes üben mit selbsterstellten materialien


Prof. Dr. Uwe ZIMMERMANN
Erfahrungen mit einem aussergewoehnlichen versuch zum thema " waermetransport"


Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU, Dr. Levent TURAN & Ali ERDOĞAN
Ein beitrag zur Türkischen greifvogelfauna und ihrer gefaehrdungsgrade


Prof. Dr. İnci MORGİL
Türkiye'de kimya eğitimini geliştirme çalışmaları


Prof. Dr. Yusuf AYDIN
Matematik öğretmeni nasıl yetiştirilmeli?


Prof. Dr. Hüseyin ALKAN
Fen bilimlerinde eğitim ve öğretmen yetiştirme modeli


Doç. Dr. Aydın ALTIN
Tübik geometrik şekiller için hacim teoremi


Doç. Dr. Kudret ÖZDAŞ & Yard. Doç. Dr. Naci EKEM
Üniversitemizin fizik ve fizik öğretmenliği programlarına yerleştirilen öğrencilerin bu programları tercih etme durumları


Yrd.Doç. Dr. Hasan Basri ÖZDEMİR
Modüler grup


Yard. Doç. Dr. Bayram DEMİRCİ
Çağdaş fen bilimleri eğitimi ve eğitimcileri


Doc. Dr. Abdullah DEMİRTAS
Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmen eğitimi, yerel eğitim örgütü ve öğretmen istihdamı


Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR
Grupla psikolojik danışmada alıştırmalara ne derece ihtiyaç vardır


Doç. Dr. Münire ERDEN
Açıklayıcı bir metinde yer alan bilginin önemi ve türünün bilginin hatırlanması üzerindeki etkisi


Yrd. Doç. Dr. Ş. Şule AÇlKALIN
Öğretmenlerin okul müdürlerini etkileme güçleri


Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKMAN & Yrd. Doç. Dr. Fidan KORKUT
Umut ölçeği üzerine bir araştırma


Dr. A. Ata TEZBAŞARAN
ÖYS'ye katılan adayların tercihlerindeki değişmeler: 1987 öncesi ve sonrası


Hülya KELECİOĞLU
İilokul ikinci sınıf matematik programının doğal sayılar ünitesinin hedef davranışlarının sağlamlık yönünden değerlendirilmesi


Hülya PEHLİVAN
Öğretmen yetiştirmeye hizmet bakımından Anadolu Öğretmen Lisesi uygulamasına genel bir bakış


Esed YAĞCI
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmet içi eğitim etkinlikleri


Tuğba ŞAHİN YANPAR
Ankara ilkokullarındaki ikinci devre (4.-5. sınıf) öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili görüşleri


Güzin ÖZBAŞ & Prof. Dr. Haluk SORAN
Devlet liseleri, özel liseler ve anadolu liselerindeki biyoloji eğitiminin karşılaştırılması


Doç. Dr. Necdet SAĞLAM
Afyon - Çay/ Seka Kuruluşu atıksu arıtma sisteminin kirlilik parametreleri yönünden incelenmesi


Sinan ERTEN
Biyoloji laboratuvarlarının önemi laboratuvarlarda karşılaşılan problemler


Prof. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU
Almanca öğretiminde iletişimsel gramer


Prof. Dr. A. Hamit SUNEL
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Birimi hazırlık sınıfında yapılan yabancı dil öğretimi konusunda genel düşünceler


Assoc. Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU
A study on initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey


Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU
Doğabilimci Alexander von Humbolt'un (1769-1859) yaşamı ve bilimsel çalışmaları