- (7), 1992


Üniversite öğrencilerinin sorunları ve baş etme yolları
Prof. Dr. İ. Ethem ÖZGÜVEN


Mesleki ve teknik eğitim fakültelerine öğrenci seçimi
Prof. Dr. İlhan Akhun


Türkiye'de program geliştirme uygulamaları
Prof. Dr. Özcan DEMİREL


The regional education project
Assoc. Prof. Dr. Gülten ÜLGEN


Mesleki ve teknik okullarda görev yapan öğretmenlerin yönetimsel kararlara katılmaları hakkındaki görüşleri
Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ


Modelden öğrenme üç sandalye(rol oynama) ile terapötik beceri eğitimi ve sonuçları
Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN - ACAR


Eğitim sisteminde değerlendirme
Doç. Dr. Yaşar BAYKUL


Meslek yüksekokulları iş hayatı ilişkileri
Doç. Dr. Yüksel KAVAK


Müfettişlerin görev beklentileri
Yard. Doç. Dr. Ş. Şule AÇIKALIN


Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meslek, evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri
Dr. Yasemin AKMAN


Gestalt yaklaşımına dayalı olarak yapılan bireysel danışmanın sürekli kaygı üzerindeki etkisi
Dr. Fidan KORKUT


Perceived need for information technology in Turkey
Dr. Buket AKKOYUNLU


Güdülenme
Arş. Gör. Hülya KELECİOĞLU


Ağaçişleri atelyesine gelen lise ve meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin psikomotor giriş davranışları ve psikomotor erişi düzeyleri arasındaki farklılık
Arş. Gör. Vahit BADEMCİ


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı öğrencileri ile psikoloji programı öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri
Dr. İbrahim YILDIRIM


Ergen suçluluğunun önlenmesi ve tedavi yöntemleri
Arş. Gör. Tuncay ERGENE


Sultansazlığı'nın eko-ornitolojisi ve son durumu
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU , Dr. Levent Turan & Ali ERDOĞAN


Lise 1 biyoloji konularının işlenmesinde eğitim araçlarının kullanım sıklıkları
Arş. Gör. Galip AKAYDIN & Prof. Dr. Haluk SORAN


Türkiye'de yabancı dilde öğretim yapan orta öğretim kurumlarında fen öğretimi ve sorunları
Arş. Gör. Emine ERDEM & Prof. Dr. İnci MORGİL


Bitkilerin atıksu arıtımında kullanılması
Prof. Dr. Haluk SORAN


Türkiye'de fen öğretiminin genel bir değerlendirilmesi sonuçları ve öneriler
Arş. Gör. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL


Kimya eğitimindeki laboratuvar uygulamalarında öğrenilen bilgilerin kalıcılık durumunun saptanması
Arş. Gör. Cemil AYDOĞDU & Doç. Dr. Suzan ERBAŞ


Video, language teaching and the language teacher
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN


Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikroöğretimin rolü: bir model
Arş. Gör. Özler ÇAKIR & Arş. Gör. Yeşim AKSAN


Scenario and scene in computer assisted language instruction:the teacher and programmer 'interface'
Arş. Gör. Hüseyin ÖZ


Peyami Safa'nın "Fatih-Harbiye" adlı romanında doğu-batı çatışması
Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ


Le double destin d'un ingenu, julien sorel
Prof. Dr. Neriman ERATALAY


Grammatik im fremdsprachenunterricht
Assist. Prof. Dr. Şenay PLASSMANN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı