- (7), 1992


Prof. Dr. İ. Ethem ÖZGÜVEN
Üniversite öğrencilerinin sorunları ve baş etme yolları


Prof. Dr. İlhan Akhun
Mesleki ve teknik eğitim fakültelerine öğrenci seçimi


Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Türkiye'de program geliştirme uygulamaları


Assoc. Prof. Dr. Gülten ÜLGEN
The regional education project


Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Mesleki ve teknik okullarda görev yapan öğretmenlerin yönetimsel kararlara katılmaları hakkındaki görüşleri


Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN - ACAR
Modelden öğrenme üç sandalye(rol oynama) ile terapötik beceri eğitimi ve sonuçları


Doç. Dr. Yaşar BAYKUL
Eğitim sisteminde değerlendirme


Doç. Dr. Yüksel KAVAK
Meslek yüksekokulları iş hayatı ilişkileri


Yard. Doç. Dr. Ş. Şule AÇIKALIN
Müfettişlerin görev beklentileri


Dr. Yasemin AKMAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meslek, evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri


Dr. Fidan KORKUT
Gestalt yaklaşımına dayalı olarak yapılan bireysel danışmanın sürekli kaygı üzerindeki etkisi


Dr. Buket AKKOYUNLU
Perceived need for information technology in Turkey


Arş. Gör. Hülya KELECİOĞLU
Güdülenme


Arş. Gör. Vahit BADEMCİ
Ağaçişleri atelyesine gelen lise ve meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin psikomotor giriş davranışları ve psikomotor erişi düzeyleri arasındaki farklılık


Dr. İbrahim YILDIRIM
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı öğrencileri ile psikoloji programı öğrencilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri


Arş. Gör. Tuncay ERGENE
Ergen suçluluğunun önlenmesi ve tedavi yöntemleri


Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU , Dr. Levent Turan & Ali ERDOĞAN
Sultansazlığı'nın eko-ornitolojisi ve son durumu


Arş. Gör. Galip AKAYDIN & Prof. Dr. Haluk SORAN
Lise 1 biyoloji konularının işlenmesinde eğitim araçlarının kullanım sıklıkları


Arş. Gör. Emine ERDEM & Prof. Dr. İnci MORGİL
Türkiye'de yabancı dilde öğretim yapan orta öğretim kurumlarında fen öğretimi ve sorunları


Prof. Dr. Haluk SORAN
Bitkilerin atıksu arıtımında kullanılması


Arş. Gör. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL
Türkiye'de fen öğretiminin genel bir değerlendirilmesi sonuçları ve öneriler


Arş. Gör. Cemil AYDOĞDU & Doç. Dr. Suzan ERBAŞ
Kimya eğitimindeki laboratuvar uygulamalarında öğrenilen bilgilerin kalıcılık durumunun saptanması


Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Video, language teaching and the language teacher


Arş. Gör. Özler ÇAKIR & Arş. Gör. Yeşim AKSAN
Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikroöğretimin rolü: bir model


Arş. Gör. Hüseyin ÖZ
Scenario and scene in computer assisted language instruction:the teacher and programmer 'interface'


Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ
Peyami Safa'nın "Fatih-Harbiye" adlı romanında doğu-batı çatışması


Prof. Dr. Neriman ERATALAY
Le double destin d'un ingenu, julien sorel


Assist. Prof. Dr. Şenay PLASSMANN
Grammatik im fremdsprachenunterricht