- (5), 1990


Türkiye'de fen ve matematik programlarını yenileme çalışmaları
Prof. Dr. M. Fuat TURGUT


Belirtisiz topolojik uzaylarda s-kapalılık ve I-tıkızlık
Prof. Dr. Dogan ÇOKER & Yrd. Doç. Dr. Haydar EŞ


Ülkemizde fen eğitimi, sorunlar ve öneriler
Prof. Dr. F. İnci MORGİL


Fen bilimleri öğretmenliği mesleğine yönelim ve yabancı dille eğitim
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU


Yabancı dil öğretmenlerinin yeterlikleri
Prof. Dr. Özcan DEMİREL


Eğitimin biyoteknolojik temelleri
Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ


Mezuniyet sonrası programla öğretmen yetiştirmede tecrübenin derse katılımla ilişkisi
Doç. Dr. Gülten ÜLGEN


Üniversite öğrencilerinin yazılı kaynakları tarama ve rapor yazma bilgi ve becerileri
Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ


Değer yargılarından kaynaklanan ana-baba, ergen çatışmasının sosyo ekonomik ve benzeri değişkenler açısından incelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Gülter OSKAY


Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklentileri
Doç. Dr. Münire ERDEN


Öğrenci giriş nitelikleri ile öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin matematik dersilerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü
Yrd. Doç. Dr. Nuray SENEMOĞLU


Eğitim yönetiminde güdülenmenin doğası ve insan gereksinimleri
Dr. Esergül BALCI


Yetiştirme yurdunda ve ana-baba yanında kalan öğrencilerin kaygı düzeyleri
Dr. Mesut BAŞ


Video kullanımının yabancı dil öğrenimine getirdikleri
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN


Bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminde coursebuilder programı ile ingilizce dilbilgisi yazılım denemesi
Arş. Gör. Faruk TÜRKER


Yabancı dil öğretiminde programlar
Doç. Dr. Ali KAŞ


Planlama açısından yabancı dil öğretimi
Öğr. Gör. M. Fikret GÖKDEMİR


Öğretim dili olarak Almanca ve İngilizce
Doç. Dr, Wolf KÖNİG


Türkiye'deki dorcadion dalman, 1817 (coleoptera, cerambycidae: lamiinae) türleri üzerine sistematik araştırmalar
Prof. Dr. Birsen ÖNALP


Biyoloji'de yeni bir uzmanlaşma alanı-biyoteknoloji
Prof. Dr. Nazif KOLANKAYA


Şeker şuruplarının mikropsal üretimi:II. glikoz izomeraz üretimi üzerine çalışmalar
Dr. Necdet SAĞLAM


Katıların infrared spektrumları
Dr. Sevgi HAMAN


Yeryüzünün ornitolojik açıdan önemli alanları
Arş. Gör. Levent TURAN


Didaktik der biologie an der universitat münchen in lehre und forschung
Prof. Dr. Wilhelm KILLERMANN


Die biologie im stadium der pharmazie-ein beispiel für die verknupfung naturwissenshaflicher ausbildung mit einem
Dr. Ernst MECHLER


Lehrerausbildung in der bundesrepublik deutschland
Wolfgang KAINZ


Kritik am erziehungswesen in roman "der grüne heinrich" von gottfried keller
Dr. Şenay YALINALP


Die formeigenschaften in der "marienbader elegie" von stefan zweig
Dr. Ayten GENÇ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı