- (5), 1990


Prof. Dr. M. Fuat TURGUT
Türkiye'de fen ve matematik programlarını yenileme çalışmaları


Prof. Dr. Dogan ÇOKER & Yrd. Doç. Dr. Haydar EŞ
Belirtisiz topolojik uzaylarda s-kapalılık ve I-tıkızlık


Prof. Dr. F. İnci MORGİL
Ülkemizde fen eğitimi, sorunlar ve öneriler


Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU
Fen bilimleri öğretmenliği mesleğine yönelim ve yabancı dille eğitim


Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Yabancı dil öğretmenlerinin yeterlikleri


Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ
Eğitimin biyoteknolojik temelleri


Doç. Dr. Gülten ÜLGEN
Mezuniyet sonrası programla öğretmen yetiştirmede tecrübenin derse katılımla ilişkisi


Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Üniversite öğrencilerinin yazılı kaynakları tarama ve rapor yazma bilgi ve becerileri


Yrd. Doç. Dr. Gülter OSKAY
Değer yargılarından kaynaklanan ana-baba, ergen çatışmasının sosyo ekonomik ve benzeri değişkenler açısından incelenmesi


Doç. Dr. Münire ERDEN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklentileri


Yrd. Doç. Dr. Nuray SENEMOĞLU
Öğrenci giriş nitelikleri ile öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin matematik dersilerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü


Dr. Esergül BALCI
Eğitim yönetiminde güdülenmenin doğası ve insan gereksinimleri


Dr. Mesut BAŞ
Yetiştirme yurdunda ve ana-baba yanında kalan öğrencilerin kaygı düzeyleri


Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Video kullanımının yabancı dil öğrenimine getirdikleri


Arş. Gör. Faruk TÜRKER
Bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminde coursebuilder programı ile ingilizce dilbilgisi yazılım denemesi


Doç. Dr. Ali KAŞ
Yabancı dil öğretiminde programlar


Öğr. Gör. M. Fikret GÖKDEMİR
Planlama açısından yabancı dil öğretimi


Doç. Dr, Wolf KÖNİG
Öğretim dili olarak Almanca ve İngilizce


Prof. Dr. Birsen ÖNALP
Türkiye'deki dorcadion dalman, 1817 (coleoptera, cerambycidae: lamiinae) türleri üzerine sistematik araştırmalar


Prof. Dr. Nazif KOLANKAYA
Biyoloji'de yeni bir uzmanlaşma alanı-biyoteknoloji


Dr. Necdet SAĞLAM
Şeker şuruplarının mikropsal üretimi:II. glikoz izomeraz üretimi üzerine çalışmalar


Dr. Sevgi HAMAN
Katıların infrared spektrumları


Arş. Gör. Levent TURAN
Yeryüzünün ornitolojik açıdan önemli alanları


Prof. Dr. Wilhelm KILLERMANN
Didaktik der biologie an der universitat münchen in lehre und forschung


Dr. Ernst MECHLER
Die biologie im stadium der pharmazie-ein beispiel für die verknupfung naturwissenshaflicher ausbildung mit einem


Wolfgang KAINZ
Lehrerausbildung in der bundesrepublik deutschland


Dr. Şenay YALINALP
Kritik am erziehungswesen in roman "der grüne heinrich" von gottfried keller


Dr. Ayten GENÇ
Die formeigenschaften in der "marienbader elegie" von stefan zweig