- (43), 2012


43. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKKAN, Prof. Dr. Adnan BAKİ & Yrd. Doç. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU
5-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARİTMETİKTEN CEBİRE GEÇİŞ SÜREÇLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


Yrd.Doç. Dr. Gonca ALTMIŞDÖRT & Yrd.Doç. Dr. Ali IŞIK
ÖZEL AMAÇLI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMINDA DERS SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?


Bil. Uzm. Fatih ALUÇDİBİ & Doç. Dr. Gülay EKİCİ
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ MOTİVASYON DÜZEYLERİNE BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNİN ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE & Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU
AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ


Assist. Prof.Dr. Necdet AYKAÇ
SOSYAL BİLGİLER VE HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


PhD Std. Yıldızay AYYILDIZ & Prof. Dr. Leman TARHAN
EFFECT OF CASE STUDIES ON PRIMARY SCHOOL TEACHING STUDENTS' ATTITUDES TOWARD CHEMISTRY LESSON


Köksal BANOĞLU & Yrd.Doç.Dr. Sevinç PEKER
ÖĞRENEN ÖRGÜT OLMA YOLUNDA İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARINA VE KENDİLERİNE İLİŞKİN ALGI DURUMLARI


Dr. Mehmet BEKDEMİR
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEMBER VE DAİRE KONULARINDA KAVRAM VE İŞLEM BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Doç. Dr. Filiz BİLGE
BİR GRUP İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNDE BİLGİSAYARA YÖNELİK BAĞIMLILIK EĞİLİMİ DEĞERLENDİRMESİ


Doç, Dr. Mehmet ÇAĞLAR, Yrd. Doç. Dr. Sibel DİNÇYÜREK & Nihan ARSAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KAYGILARININ ANALİZİ


Öğr.Gör.Dr. İlke ÖNAL ÇALIŞKAN & Prof.Dr. Fitnat KAPTAN
FEN ÖĞRETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ, TUTUM VE KALICILIK AÇISINDAN YANSIMALARI


Doç.Dr. Melek DEMİREL
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ


Yrd. Doç.Dr. Birsen DOĞAN & Yrd. Doç.Dr. Hülya ÇERMİK
NASIL ÖĞRENİYORUM ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN & Yrd. Doç. Dr. Sedat MADEN
TÜRKÇE DERSİ ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ (TDÖAÖ): GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI


Doç. Dr. Gülay EKİCİ
AKADEMİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ: TÜRÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Assist. Prof. Dr. Hakan ERKUTLU
IMPACT OF PSYCHOLOGICAL HARDINESS AND SELF-MONITORING ON TEACHER BURNOUT


Dr. Tolga GÖK
REAL-TIME ASSESSMENT OF PROBLEM-SOLVING OF PHYSICS STUDENTS USING COMPUTER-BASED TECHNOLOGY


Yrd. Doç. Dr. M. Handan GÜNEŞ
ORIGAMI TECHNIQUE IN THE TEACHING OF NUCLEIC ACIDS


Arş. Gör. Perihan Güneş & Prof. Dr. Haluk Soran
DERECELİ PUANLAMA ANAHTARININ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA BECERİSİ VE BİLİŞSEL ALAN DÜZEYİNE ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Murat HİŞMANOĞLU
AN INVESTIGATION OF PRONUNCIATION LEARNING STRATEGIES OF ADVANCED EFL LEARNERS


Yrd.Doç.Dr. Ayalp TALUN İNCE
REALISTISCHER UMGANG MIT DEM GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN REFERENZRAHMEN IM NICHT- EUROPÄISCHEN RAUM


Arş.Gör.Kübra ATALAY, Arş.Gör.Bilge GÖK, Doç. Dr.Hülya KELECİOĞLU & Arş.Gör.Nihan
DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLEMESİNDE KULLANILAN FARKLI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI


Doç. Dr. Şaduman KAPUSUZOĞLU
DENETİM UYGULAMALARININ GENEL NİTELİKLERİ VE DENETİMSEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN UYGULANMA DURUMUNUN ANALİZİ


Öğr. Gör. Dr. Dilek Sultan KILIÇ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN EVRİM ÖĞRETİMİ NİYETLERİNİN PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ


Canan KOÇAK & Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN
GÜNLÜK YAŞAM KİMYASI TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU & Öğrt. Çağlar BAKIOĞLU
TAM ÖĞRENME MODELİNE DAYALI MÜZİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI


Doç. Dr. Gülşen LEBLEBİCİOĞLU
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KAVRAMINI KAVRAMSAL ANLAMALARI ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA


Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN
EĞİTİME YÖNELİK İNANÇLARIN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUMLARA ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Serap ÖZBAŞ & Prof. Dr. Haluk SORAN
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN 9. SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ


Assist. Prof. Dr. Oğuz ÖZDEMİR
THE ENVIRONMENTALISM OF UNIVERSITY STUDENTS: THEIR ETHICAL ATTITUDES TOWARD THE ENVIRONMENT


Samo PAVLİN & Marjan SVETLİCİC
HIGHER EDUCATION, EMPLOYABILITY AND COMPETITIVENESS


Öğrt. Gör. Dr. Yasemin SAĞLAM & Prof. Dr. Ali BÜLBÜL
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL VE ANALİTİK STRATEJİLERİ


Arş. Gör. Nazan SEZEN & Yrd. Doç.Dr. Canan YANIK
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARI: ÖĞRETİM PROGRAMINDA MATEMATİK DERSİ OLMALI MI?


Yrd. Doç. Dr. Necla ŞAHİN FIRAT & Prof. Dr. Kemal AÇIKGÖZ
BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÖĞRETMENLERİN DEĞER SİSTEMLERİ


Doç. Dr. Mehmet TAŞDEMİR
YAZ OKULU VE NORMAL ÖĞRETİM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM & Öğrt. Özlem Sarkmaz
YABANCI DİL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜREL ÖGELERİN YERİ


Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUSOY & Yrd. Doç. Dr. Çetin ÇETİNKAYA
CÜMLE DOĞRULAMA TEKNİĞİNİN OKUMA VE DİNLEMENİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILMASI


Yrd.Doç.Dr. Gülsen ÜNVER
ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERCE DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖNEM VERME DÜZEYLERİ


Yrd. Doç. Dr. Esed YAĞCI
YÖNLENDİRİLMİŞ BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ: SCAMPER KONUSUNDA VELİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Yrd. Doç. Dr. M. Cevat YILDIRIM & Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME PARADİGMASI İLKELERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN DENETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Dr. Erman YÜKSELTÜRK & Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY
BİR ÇEVRİMİÇİ PROGRAMDA MEZUNLARIN TANIMLADIĞI BAŞARI FAKTÖRLERİ