- (43), 2012


43. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

5-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARİTMETİKTEN CEBİRE GEÇİŞ SÜREÇLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKKAN, Prof. Dr. Adnan BAKİ & Yrd. Doç. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU


ÖZEL AMAÇLI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMINDA DERS SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Yrd.Doç. Dr. Gonca ALTMIŞDÖRT & Yrd.Doç. Dr. Ali IŞIK


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ MOTİVASYON DÜZEYLERİNE BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNİN ETKİSİ
Bil. Uzm. Fatih ALUÇDİBİ & Doç. Dr. Gülay EKİCİ


AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE & Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU


SOSYAL BİLGİLER VE HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Assist. Prof.Dr. Necdet AYKAÇ


EFFECT OF CASE STUDIES ON PRIMARY SCHOOL TEACHING STUDENTS' ATTITUDES TOWARD CHEMISTRY LESSON
PhD Std. Yıldızay AYYILDIZ & Prof. Dr. Leman TARHAN


ÖĞRENEN ÖRGÜT OLMA YOLUNDA İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARINA VE KENDİLERİNE İLİŞKİN ALGI DURUMLARI
Köksal BANOĞLU & Yrd.Doç.Dr. Sevinç PEKER


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEMBER VE DAİRE KONULARINDA KAVRAM VE İŞLEM BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Mehmet BEKDEMİR


BİR GRUP İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNDE BİLGİSAYARA YÖNELİK BAĞIMLILIK EĞİLİMİ DEĞERLENDİRMESİ
Doç. Dr. Filiz BİLGE


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KAYGILARININ ANALİZİ
Doç, Dr. Mehmet ÇAĞLAR, Yrd. Doç. Dr. Sibel DİNÇYÜREK & Nihan ARSAN


FEN ÖĞRETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ, TUTUM VE KALICILIK AÇISINDAN YANSIMALARI
Öğr.Gör.Dr. İlke ÖNAL ÇALIŞKAN & Prof.Dr. Fitnat KAPTAN


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Doç.Dr. Melek DEMİREL


NASIL ÖĞRENİYORUM ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yrd. Doç.Dr. Birsen DOĞAN & Yrd. Doç.Dr. Hülya ÇERMİK


TÜRKÇE DERSİ ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ (TDÖAÖ): GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN & Yrd. Doç. Dr. Sedat MADEN


AKADEMİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ: TÜRÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doç. Dr. Gülay EKİCİ


IMPACT OF PSYCHOLOGICAL HARDINESS AND SELF-MONITORING ON TEACHER BURNOUT
Assist. Prof. Dr. Hakan ERKUTLU


REAL-TIME ASSESSMENT OF PROBLEM-SOLVING OF PHYSICS STUDENTS USING COMPUTER-BASED TECHNOLOGY
Dr. Tolga GÖK


ORIGAMI TECHNIQUE IN THE TEACHING OF NUCLEIC ACIDS
Yrd. Doç. Dr. M. Handan GÜNEŞ


DERECELİ PUANLAMA ANAHTARININ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA BECERİSİ VE BİLİŞSEL ALAN DÜZEYİNE ETKİSİ
Arş. Gör. Perihan Güneş & Prof. Dr. Haluk Soran


AN INVESTIGATION OF PRONUNCIATION LEARNING STRATEGIES OF ADVANCED EFL LEARNERS
Yrd. Doç. Dr. Murat HİŞMANOĞLU


REALISTISCHER UMGANG MIT DEM GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN REFERENZRAHMEN IM NICHT- EUROPÄISCHEN RAUM
Yrd.Doç.Dr. Ayalp TALUN İNCE


DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLEMESİNDE KULLANILAN FARKLI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI
Arş.Gör.Kübra ATALAY, Arş.Gör.Bilge GÖK, Doç. Dr.Hülya KELECİOĞLU & Arş.Gör.Nihan


DENETİM UYGULAMALARININ GENEL NİTELİKLERİ VE DENETİMSEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN UYGULANMA DURUMUNUN ANALİZİ
Doç. Dr. Şaduman KAPUSUZOĞLU


BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN EVRİM ÖĞRETİMİ NİYETLERİNİN PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Dilek Sultan KILIÇ


GÜNLÜK YAŞAM KİMYASI TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Canan KOÇAK & Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


TAM ÖĞRENME MODELİNE DAYALI MÜZİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU & Öğrt. Çağlar BAKIOĞLU


8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KAVRAMINI KAVRAMSAL ANLAMALARI ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA
Doç. Dr. Gülşen LEBLEBİCİOĞLU


EĞİTİME YÖNELİK İNANÇLARIN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUMLARA ETKİSİ
Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN 9. SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Yrd. Doç. Dr. Serap ÖZBAŞ & Prof. Dr. Haluk SORAN


THE ENVIRONMENTALISM OF UNIVERSITY STUDENTS: THEIR ETHICAL ATTITUDES TOWARD THE ENVIRONMENT
Assist. Prof. Dr. Oğuz ÖZDEMİR


HIGHER EDUCATION, EMPLOYABILITY AND COMPETITIVENESS
Samo PAVLİN & Marjan SVETLİCİC


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL VE ANALİTİK STRATEJİLERİ
Öğrt. Gör. Dr. Yasemin SAĞLAM & Prof. Dr. Ali BÜLBÜL


BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARI: ÖĞRETİM PROGRAMINDA MATEMATİK DERSİ OLMALI MI?
Arş. Gör. Nazan SEZEN & Yrd. Doç.Dr. Canan YANIK


BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÖĞRETMENLERİN DEĞER SİSTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Necla ŞAHİN FIRAT & Prof. Dr. Kemal AÇIKGÖZ


YAZ OKULU VE NORMAL ÖĞRETİM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Mehmet TAŞDEMİR


YABANCI DİL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜREL ÖGELERİN YERİ
Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM & Öğrt. Özlem Sarkmaz


CÜMLE DOĞRULAMA TEKNİĞİNİN OKUMA VE DİNLEMENİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILMASI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUSOY & Yrd. Doç. Dr. Çetin ÇETİNKAYA


ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERCE DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖNEM VERME DÜZEYLERİ
Yrd.Doç.Dr. Gülsen ÜNVER


YÖNLENDİRİLMİŞ BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ: SCAMPER KONUSUNDA VELİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Esed YAĞCI


YAPILANDIRMACI ÖĞRENME PARADİGMASI İLKELERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN DENETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. M. Cevat YILDIRIM & Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ


BİR ÇEVRİMİÇİ PROGRAMDA MEZUNLARIN TANIMLADIĞI BAŞARI FAKTÖRLERİ
Dr. Erman YÜKSELTÜRK & Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı