- (40), 2011


40.SAYI YAZI İNCELEME KURULU

BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN İLGİ VE BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Öğrt. Bilge ACAR & Doç. Dr. Melek YAMAN


Anne Çocuk Oyun Etkileşiminde Niteliksel Boyut: Annelerin Sözel İfadelerinin Değerlendirilmesi
Ar ş. Gör. Ege AKGÜN & Prof.Dr.Binnur YEŞİLYAPRAK


Genetik Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyolojiyle İlgili Rehber Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi
Ayşegül ALTUN, Süleyman ÇELİK & Doç. Dr. A. Eser ELÇİN


EVALUATION OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN STATE SCHOOLS: A CASE OF NORTH CYPRUS
Hakan ATAMTÜRK , Assist. Prof. Dr. Fahriye A. AKSAL, Assist. Prof. Dr. Zehra A. GAZ & A.Nurdan ATAMTÜRK


LA COGNITION ET LES STRATÉGIES COGNITIVES DANS L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Assist. Prof. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR


TRENDS IN TURKISH MATHEMATICS EDUCATION RESEARCH: FROM 1998 TO 2007
Prof. Dr. Adnan BAKİ , Assoc. Prof. Dr. Bülent GÜVEN, Assist. Prof. Dr. İlhan KARATAŞ & Assist. Prof. Dr. Yaşar AKKAN


ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANMA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖĞRENMELERİ ÜZERİNE OLUMSUZ YANSIMALARI
Arş. Gör. Savaş BAŞTÜRK


ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE ÖĞRETMEN YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Yard.Doç.Dr. Kevser BAYKARA


Ağ Günlük Uygulamasının Yansıtıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi
Arş. Gör. Fatma BAYRAK & Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL


SKILL LEVELS OF PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS ON PROBLEM POSING
Res. Ast. Dr. Sema ÇILDIR & Res. Ast. Nazan SEZEN


MAGGIE MCVAY LYNCH ÖĞRENME STİLİ ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMA ÇALIŞMASI
Arş. Gör. Gökhan DAĞHAN & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖĞRETMENLERİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: HİZMETÇİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ
Yard. Doç. Nihal DOĞAN, Doç. Dr. Jale ÇAKIROĞLU, Seda ÇAVUŞ & Arş. Gör. Ka


ÜNİVERSİTEDE BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: BİR ÖĞRETİM DENEYİ
Yrd. Doç. Dr. Şenol DOST, Arş. GörYasemin SAĞLAM & Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Altay UĞUR


İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ZEKA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ
Özlem Oğuz EKİCİ & Yrd.Doç Dr.Osman TİTREK


PRESERVICE CHEMISTRY TEACHERS’ IMAGES ABOUT SCIENCE TEACHING IN THEIR FUTURE CLASSROOMS
Res. Ast. Rıdvan ELMAS, Res. Ast.Betül DEMİRDÖĞEN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


İKİ FARKLI MESLEK GURUBUNDA ÇALIŞAN PERSONELİN DENETİM ODAĞI VE RİSK EĞİLİMİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ömer ERDOĞAN & Yrd.Doç.Dr. Muammer ERGÜN


FARKLI SOSYALEKONOMİK DÜZEYDEKİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ
Doç. Dr. Semra ERKAN


ORGANIZATIONAL CULTURE’S ROLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN POWER BASES AND JOB STRESS
Assist. Prof. Dr. Hakan ERKUTLU, Lucturer. Jamel CHAFRA & Prof. Dr. Birol BUMİN


KAVRAM HARİTASI VE YAPILANDIRILMIŞ GRİDLE ELDE EDİLEN PUANLARIN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Melek Gülşah EROĞLU & Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine, Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi
Öğr. Gör. Dr. Eda GÜRLEN


Hukuk Terminolojisinin Öğretimi ve Çevirisine Disiplinlerarası ve Analitik Yaklaşım
Doç.Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU & Dr. Recep ÖZBAY


Language Education and ELT Materials in Turkey From the Path Dependence Perspective
Assist. Prof.Dr. Ali IŞIK


Anasınıfına Devam Eden Çocukların Fonolojik Duyarlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Arş. Gör. Gökçe KARAMAN & Prof. Dr. Elif ÜSTÜN


VALIDATION OF THE MOTIVATION TO TEACH SCALE
Assist. Prof. Douglas F. KAUFFMAN, MSc. Meryem YILMAZ SOYLU & Assoc. Prof. Bryan DUKE


Internet Self-Efficacy Preferences of Internet Based Environments and Achievement of Prospective Teachers
Assist. Prof. Dr. Özge ÖZYALÇIN OSKAY


INVESTIGATION OF STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS STUDYING
Assoc. Prof. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI İLE İLGİLİ PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI
Öğr. Gör. Dr. Özgür ÖZCAN


Video-Durumlarda Yansıma Noktalarının ve Tartışma Gruplarında Öğretmen Katılımının Yansıtıcı Düşünmeye Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZÇINAR & Doç. Dr. Deniz DERYAKULU


Gerçekçi Matematik Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğretime Yönelik Öğrenci Görüşleri
Arş. Gör .Emine ÖZDEMİR & Yrd. Doç. Dr. Devrim ÜZEL


SLOVAKIAN AND TURKISH STUDENTS’ FEAR, DISGUST AND PERCEIVED DANGER OF INVERTEBRATES
Associate Professor. Pavol PROKOP, Assistant Professor. Muhammet USAK, Assistant Professor. Mehmet ERDOGAN & Assistant Profess


THE BRIDGE BETWEEN MOTIVATION AND IMPLEMENTATION; AN INSIDE LOOK TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Dr. Duygu SÖNMEZ & Assoc. Prof. Dr. David HAURY


Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven, Özyeterlik ve Dans Performansı Üzerindeki Etkileri
Dr. Banu ÖZEVİN TOKİNAN & Yrd. Doç. Dr. Sermin BİLEN


Türkiye’de Eğitimin Değerinin Ölçülmesi
Doç. Dr. Arzu AKKOYUNLU WIGLEY & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


CORRELATES OF COMMUNALITIES AS MATCHING VARIABLES IN DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING ANALYSES
Assist. Prof. Dr. Hüseyin H. YILDIRIM & Assist. Prof. Dr. Selda YILDIRIM


Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları Açısından İncelenmesi
Yard.Doç.Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL


DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES GENDER ROLES ATTITUDE SCALE
Assist. Prof. Dr. Simge ZEYNELOĞLU & Assoc. Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı