- (40), 2011


40.SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Öğrt. Bilge ACAR & Doç. Dr. Melek YAMAN
BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN İLGİ VE BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ


Ar ş. Gör. Ege AKGÜN & Prof.Dr.Binnur YEŞİLYAPRAK
Anne Çocuk Oyun Etkileşiminde Niteliksel Boyut: Annelerin Sözel İfadelerinin Değerlendirilmesi


Ayşegül ALTUN, Süleyman ÇELİK & Doç. Dr. A. Eser ELÇİN
Genetik Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyolojiyle İlgili Rehber Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi


Hakan ATAMTÜRK , Assist. Prof. Dr. Fahriye A. AKSAL, Assist. Prof. Dr. Zehra A. GAZ & A.Nurdan ATAMTÜRK
EVALUATION OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN STATE SCHOOLS: A CASE OF NORTH CYPRUS


Assist. Prof. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR
LA COGNITION ET LES STRATÉGIES COGNITIVES DANS L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES


Prof. Dr. Adnan BAKİ , Assoc. Prof. Dr. Bülent GÜVEN, Assist. Prof. Dr. İlhan KARATAŞ & Assist. Prof. Dr. Yaşar AKKAN
TRENDS IN TURKISH MATHEMATICS EDUCATION RESEARCH: FROM 1998 TO 2007


Arş. Gör. Savaş BAŞTÜRK
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANMA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖĞRENMELERİ ÜZERİNE OLUMSUZ YANSIMALARI


Yard.Doç.Dr. Kevser BAYKARA
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE ÖĞRETMEN YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Arş. Gör. Fatma BAYRAK & Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL
Ağ Günlük Uygulamasının Yansıtıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi


Res. Ast. Dr. Sema ÇILDIR & Res. Ast. Nazan SEZEN
SKILL LEVELS OF PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS ON PROBLEM POSING


Arş. Gör. Gökhan DAĞHAN & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
MAGGIE MCVAY LYNCH ÖĞRENME STİLİ ENVANTERİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMA ÇALIŞMASI


Yard. Doç. Nihal DOĞAN, Doç. Dr. Jale ÇAKIROĞLU, Seda ÇAVUŞ & Arş. Gör. Ka
ÖĞRETMENLERİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: HİZMETÇİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Şenol DOST, Arş. GörYasemin SAĞLAM & Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Altay UĞUR
ÜNİVERSİTEDE BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: BİR ÖĞRETİM DENEYİ


Özlem Oğuz EKİCİ & Yrd.Doç Dr.Osman TİTREK
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ZEKA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ


Res. Ast. Rıdvan ELMAS, Res. Ast.Betül DEMİRDÖĞEN & Prof. Dr. Ömer GEBAN
PRESERVICE CHEMISTRY TEACHERS’ IMAGES ABOUT SCIENCE TEACHING IN THEIR FUTURE CLASSROOMS


Ömer ERDOĞAN & Yrd.Doç.Dr. Muammer ERGÜN
İKİ FARKLI MESLEK GURUBUNDA ÇALIŞAN PERSONELİN DENETİM ODAĞI VE RİSK EĞİLİMİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Doç. Dr. Semra ERKAN
FARKLI SOSYALEKONOMİK DÜZEYDEKİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ


Assist. Prof. Dr. Hakan ERKUTLU, Lucturer. Jamel CHAFRA & Prof. Dr. Birol BUMİN
ORGANIZATIONAL CULTURE’S ROLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN POWER BASES AND JOB STRESS


Melek Gülşah EROĞLU & Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU
KAVRAM HARİTASI VE YAPILANDIRILMIŞ GRİDLE ELDE EDİLEN PUANLARIN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Öğr. Gör. Dr. Eda GÜRLEN
Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine, Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi


Doç.Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU & Dr. Recep ÖZBAY
Hukuk Terminolojisinin Öğretimi ve Çevirisine Disiplinlerarası ve Analitik Yaklaşım


Assist. Prof.Dr. Ali IŞIK
Language Education and ELT Materials in Turkey From the Path Dependence Perspective


Arş. Gör. Gökçe KARAMAN & Prof. Dr. Elif ÜSTÜN
Anasınıfına Devam Eden Çocukların Fonolojik Duyarlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Assist. Prof. Douglas F. KAUFFMAN, MSc. Meryem YILMAZ SOYLU & Assoc. Prof. Bryan DUKE
VALIDATION OF THE MOTIVATION TO TEACH SCALE


Assist. Prof. Dr. Özge ÖZYALÇIN OSKAY
Internet Self-Efficacy Preferences of Internet Based Environments and Achievement of Prospective Teachers


Assoc. Prof. Dr. Ayşem Seda ÖNEN
INVESTIGATION OF STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS STUDYING


Öğr. Gör. Dr. Özgür ÖZCAN
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI İLE İLGİLİ PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI


Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZÇINAR & Doç. Dr. Deniz DERYAKULU
Video-Durumlarda Yansıma Noktalarının ve Tartışma Gruplarında Öğretmen Katılımının Yansıtıcı Düşünmeye Etkisi


Arş. Gör .Emine ÖZDEMİR & Yrd. Doç. Dr. Devrim ÜZEL
Gerçekçi Matematik Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğretime Yönelik Öğrenci Görüşleri


Associate Professor. Pavol PROKOP, Assistant Professor. Muhammet USAK, Assistant Professor. Mehmet ERDOGAN & Assistant Profess
SLOVAKIAN AND TURKISH STUDENTS’ FEAR, DISGUST AND PERCEIVED DANGER OF INVERTEBRATES


Dr. Duygu SÖNMEZ & Assoc. Prof. Dr. David HAURY
THE BRIDGE BETWEEN MOTIVATION AND IMPLEMENTATION; AN INSIDE LOOK TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT


Dr. Banu ÖZEVİN TOKİNAN & Yrd. Doç. Dr. Sermin BİLEN
Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven, Özyeterlik ve Dans Performansı Üzerindeki Etkileri


Doç. Dr. Arzu AKKOYUNLU WIGLEY & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
Türkiye’de Eğitimin Değerinin Ölçülmesi


Assist. Prof. Dr. Hüseyin H. YILDIRIM & Assist. Prof. Dr. Selda YILDIRIM
CORRELATES OF COMMUNALITIES AS MATCHING VARIABLES IN DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING ANALYSES


Yard.Doç.Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları Açısından İncelenmesi


Assist. Prof. Dr. Simge ZEYNELOĞLU & Assoc. Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU
DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES GENDER ROLES ATTITUDE SCALE