- (4), 1989


Doç. Dr. Özcan DEMİREL
Yabancı dil öğretmenlerinin yeterlikleri


Doç. Dr. Gülten ÜLGEN
Mezuniyet sonrası programla öğretmen yetiştirmede tecrübenin derse katılımla ilişkisi


Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Üniversite öğrencilerinin yazılı kaynakları tarama ve rapor yazma bilgi ve becerileri


Yrd. Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ
Türkiye'de öğretmenin ekonomik durumu


Dr. Aytaç AÇIKALIN
Özel ve devlet liselerinde veli beklentilerinin örgütsel ve yönetsel boyutları


Yrd. Doç. Dr. Münire ERDEN
H.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklentileri


Dr. Nuray SENEMOĞU
Ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmede fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği


Dr. Esergül BALCI
Yönetimde güdüleme, ödüller ve türk eğitim sistemindeki durum


Doç. Dr. A. Hamit SUNEL
Yabancı dil öğretiminde metot sorunu


Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Mentalistic theory and language learning


Faruk TÜRKER
Computer applications to language


Doç. Dr. Wolf KÖNIG
Türkiye'deki yabancı dil öğretimi sorunları, dışardan bir bakış


Prof. Dr. Birsen ÖNALP
Agapanthia serville 1835 (coleoptera, cerambycidae: lamiinae) türleri üzerine taksonomik araştırmalar


Dr. Necdet SAĞLAM
Şeker şuruplarının mikropsal üretimi: I


Ali ERDOĞAN & Yrd. Doç. Dr. Oner KOÇAK
Hamamböceği blatella germanica (l) populasyonlarında nimf süresi ve ergin ömür uzunluğu ile ilgili araştırmalar


Sevgi HAMAN
Infrared spektroskopi yöntemi


Prof. Dr. Haluk SORAN
Biohemicshe oxidation von ammonium in abwasser


Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU
Die vom aussterben bedrohten vogelarten der Turkei


Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR
Grup lideri değerlendirme ölçeği geliştirilmesi ön raporu