- (4), 1989


Yabancı dil öğretmenlerinin yeterlikleri
Doç. Dr. Özcan DEMİREL


Mezuniyet sonrası programla öğretmen yetiştirmede tecrübenin derse katılımla ilişkisi
Doç. Dr. Gülten ÜLGEN


Üniversite öğrencilerinin yazılı kaynakları tarama ve rapor yazma bilgi ve becerileri
Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ


Türkiye'de öğretmenin ekonomik durumu
Yrd. Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ


Özel ve devlet liselerinde veli beklentilerinin örgütsel ve yönetsel boyutları
Dr. Aytaç AÇIKALIN


H.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklentileri
Yrd. Doç. Dr. Münire ERDEN


Ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmede fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği
Dr. Nuray SENEMOĞU


Yönetimde güdüleme, ödüller ve türk eğitim sistemindeki durum
Dr. Esergül BALCI


Yabancı dil öğretiminde metot sorunu
Doç. Dr. A. Hamit SUNEL


Mentalistic theory and language learning
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN


Computer applications to language
Faruk TÜRKER


Türkiye'deki yabancı dil öğretimi sorunları, dışardan bir bakış
Doç. Dr. Wolf KÖNIG


Agapanthia serville 1835 (coleoptera, cerambycidae: lamiinae) türleri üzerine taksonomik araştırmalar
Prof. Dr. Birsen ÖNALP


Şeker şuruplarının mikropsal üretimi: I
Dr. Necdet SAĞLAM


Hamamböceği blatella germanica (l) populasyonlarında nimf süresi ve ergin ömür uzunluğu ile ilgili araştırmalar
Ali ERDOĞAN & Yrd. Doç. Dr. Oner KOÇAK


Infrared spektroskopi yöntemi
Sevgi HAMAN


Biohemicshe oxidation von ammonium in abwasser
Prof. Dr. Haluk SORAN


Die vom aussterben bedrohten vogelarten der Turkei
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU


Grup lideri değerlendirme ölçeği geliştirilmesi ön raporu
Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı