- (39), 2010


39. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

SELF-COMPASSION AND INTERPERSONAL COGNITIVE DISTORTIONS
Assist. Prof. Dr. Ahmet AKIN


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN “SAYISAL YETKİNLİK ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Meryem YILMAZ SOYLU & Doç. Dr. Mehmet ÇAĞLAR


A SUGGESTED SYLLABUS FOR ADVANCED WRITING SKILLS AT ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENTS
Lecturer Dr. İsmail Fırat ALTAY


YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Arş. Gör. Selay ARKÜN & Prof. Dr. Petek AŞKAR


INTERNET FOR FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY TEACHING: AN EXPERIMENT WITH FRENCH LEARNERS
Assist. Prof. Dr. Veda ASLIM-YETİŞ


YAPILANDIRICI YAKLAŞIMIN ÖĞRENCİLERİN ÜST DÜZEY BİLİŞSEL BECERİLERİNE ETKİSİ
Ögr. Nuray AYDIN & Prof.Dr.Ayhan YILMAZ


THE GEOGRAPHY LEARNING STRATEGIES OF THE EDUCATION FACULTY STUDENTS
Assist. Prof. Dr. Cemile BAHTİYAR KARADENİZ


İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN “DEĞER” KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR
Doç. Dr. F. Ayşe BALCI & Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN


ŞANS BAŞARISININ TEST EŞİTLEMEYE ETKİSİ
Öğr. Sibel BOZDAĞ & Doç. Dr. Adnan KAN


EXAMINING THE ACADEMIC COUNSELING COURSES AS A SUPPORT SERVICE IN DISTANCE LEARNING
.Assist. Prof. Dr. Kamil ÇEKEROL & Assoc. Prof. Dr. Müjgan BOZKAYA


PISA’DA FİN BAŞARISININ NEDENLERİ VE NASILLARI
Arş. Gör.Rahime ÇOBANOĞLU & Arş. Gör. Koray KASAPOĞLU


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CANLI TÜRLERİNE YÖNELİK DEĞER YÖNELİMLERİ
Yard. Doç. Dr. Sevilay DERVİŞOĞLU


ATILGANLIK VE DENETİM ODAĞI DÜZEYİ: GELECEK NESİLLERE ETKİSİ
Sibel DİNÇYÜREK, Doç. Dr. Mehmet ÇAĞLAR & Doç. Dr. Cem BİROL


SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ÖLÇEĞİ’ NİN (SGKÖ) TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Dr.Tayfun DOĞAN


Neriman ARAL ALTI YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNE OYUN TEMELLİ SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ*
Yard. Doç. Dr. Ender DURUALP & Prof. Dr. Neriman ARAL


HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE ETKİSİ VE ÖĞRETİM SÜRECİNE YANSIMASI
Dr. Derya Oktar-ERGÜR


EXPLORING MOTIVATIONAL CONSTRUCTS IN FOREIGN LANGUAGE READING
Assist.Prof.Dr. İsmail Hakkı ERTEN, Assist.Prof.Dr.Ece ZEHİR TOPKAYA & Lecturer. Müge KARAKAŞ


STUDENT-CENTERED HEALTH EDUCATION STUDIES ON STRUGGLE AGAINST SMOKING
Assist. Prof. Dr. Cem GERCEK


Hakkı ÇOKNAZ BEDEN EĞİTİMİ DERSİ CİMNASTİK ÜNİTESİNDE İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Burak GÜNEŞ & Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÇOKNAZ


TÜRKİYE’DE İNTERNET BAĞIMLILIK PROFİLİ VE İNTERNET BAĞIMLILIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*
Arş. Gör. Selim GÜNÜÇ & Yard. Doç. Dr. Murat KAYRİ


A CROSS AGE STUDY OF ELEMENTARY STUDENTS’ MOTIVATION TOWARDS SCIENCE LEARNING
Öğrt. Özge GÜVERCİN, Prof.Dr. Ceren TEKKAYA & Doç. Dr. Semra SUNGUR


BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE BİRLEŞTİRME TEKNİĞİ TEMELLİ ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI, ÖZYETERLİK VE TUTUMA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖSEOĞLU


TEACHER LEADERSHIP AND SCHOOL EFFECTIVENESS IN THE PRIMARY SCHOOLS OF MALDIVES
Dr. Tang Keow Ngang, Zaheena Abdulla & Prof. Dr. See Ching Mey


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNDE NOTUN ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR


EFFECT OF CAUSAL STORIES IN SOLVING MATHEMATICAL STORY PROBLEMS
Assist.Prof.Dr.Glenn Gordon SMITH, Assist.Prof.Dr.Helen GERRETSON, Prof.Dr.Sinan OLKUN & Assist.Prof.Dr.Jo


IN-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ BELIEFS IN SCIENCE TEACHING PRACTICES
Assist. Prof. Dr. Elvan ŞAHİN, Assist. Prof. Dr. Mine IŞIKSAL & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR


ÇEVRE OKURYAZARLIĞI, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK
Doç. Dr. Gaye TEKSÖZ, Yrd. Doç. Dr. Elvan ŞAHİN & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR


ESKİ-YENİ İKİLEMİ: MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL İNANÇLARI VE UYGULAMALARI*
Doç. Dr. Zülbiye TOLUK UÇAR & Öğrt. Nur Hilal DEMİRSOY


MATEMATİKSEL ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA VE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE ÖNERİSİ
Arş. Gör. Dr. Işıkhan UĞUREL & Yrd. Doç. Dr. Esra BUKOVA-GÜZEL


DIFFERENCES ARISING FROM LANGUAGE IN PERCEIVING SOME TERMS IN PHYSICS EDUCATION
Dr. Yasin ÜNSAL


VALUE SYSTEMS: A BETTER WAY TO UNDERSTAND SCIENCE TEACHERS’ BELIEFS AND PRACTICES?
Lecturer. Yalçın YALAKİ


THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE TEACHERS’ COMPUTER LITERACY PERCEPTION AND THEIR ATTITUDES TOWARDS INTERNET USAGE
Assist. Prof. Dr. Canan YANIK


FARKLI KÜLTÜRLERDEN GELEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME STİLLERİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIZLAR


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı