- (39), 2010


39. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Assist. Prof. Dr. Ahmet AKIN
SELF-COMPASSION AND INTERPERSONAL COGNITIVE DISTORTIONS


Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Meryem YILMAZ SOYLU & Doç. Dr. Mehmet ÇAĞLAR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN “SAYISAL YETKİNLİK ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


Lecturer Dr. İsmail Fırat ALTAY
A SUGGESTED SYLLABUS FOR ADVANCED WRITING SKILLS AT ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENTS


Arş. Gör. Selay ARKÜN & Prof. Dr. Petek AŞKAR
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Assist. Prof. Dr. Veda ASLIM-YETİŞ
INTERNET FOR FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY TEACHING: AN EXPERIMENT WITH FRENCH LEARNERS


Ögr. Nuray AYDIN & Prof.Dr.Ayhan YILMAZ
YAPILANDIRICI YAKLAŞIMIN ÖĞRENCİLERİN ÜST DÜZEY BİLİŞSEL BECERİLERİNE ETKİSİ


Assist. Prof. Dr. Cemile BAHTİYAR KARADENİZ
THE GEOGRAPHY LEARNING STRATEGIES OF THE EDUCATION FACULTY STUDENTS


Doç. Dr. F. Ayşe BALCI & Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN “DEĞER” KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR


Öğr. Sibel BOZDAĞ & Doç. Dr. Adnan KAN
ŞANS BAŞARISININ TEST EŞİTLEMEYE ETKİSİ


.Assist. Prof. Dr. Kamil ÇEKEROL & Assoc. Prof. Dr. Müjgan BOZKAYA
EXAMINING THE ACADEMIC COUNSELING COURSES AS A SUPPORT SERVICE IN DISTANCE LEARNING


Arş. Gör.Rahime ÇOBANOĞLU & Arş. Gör. Koray KASAPOĞLU
PISA’DA FİN BAŞARISININ NEDENLERİ VE NASILLARI


Yard. Doç. Dr. Sevilay DERVİŞOĞLU
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CANLI TÜRLERİNE YÖNELİK DEĞER YÖNELİMLERİ


Sibel DİNÇYÜREK, Doç. Dr. Mehmet ÇAĞLAR & Doç. Dr. Cem BİROL
ATILGANLIK VE DENETİM ODAĞI DÜZEYİ: GELECEK NESİLLERE ETKİSİ


Dr.Tayfun DOĞAN
SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ÖLÇEĞİ’ NİN (SGKÖ) TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Yard. Doç. Dr. Ender DURUALP & Prof. Dr. Neriman ARAL
Neriman ARAL ALTI YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNE OYUN TEMELLİ SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ*


Dr. Derya Oktar-ERGÜR
HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE ETKİSİ VE ÖĞRETİM SÜRECİNE YANSIMASI


Assist.Prof.Dr. İsmail Hakkı ERTEN, Assist.Prof.Dr.Ece ZEHİR TOPKAYA & Lecturer. Müge KARAKAŞ
EXPLORING MOTIVATIONAL CONSTRUCTS IN FOREIGN LANGUAGE READING


Assist. Prof. Dr. Cem GERCEK
STUDENT-CENTERED HEALTH EDUCATION STUDIES ON STRUGGLE AGAINST SMOKING


Burak GÜNEŞ & Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÇOKNAZ
Hakkı ÇOKNAZ BEDEN EĞİTİMİ DERSİ CİMNASTİK ÜNİTESİNDE İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ


Arş. Gör. Selim GÜNÜÇ & Yard. Doç. Dr. Murat KAYRİ
TÜRKİYE’DE İNTERNET BAĞIMLILIK PROFİLİ VE İNTERNET BAĞIMLILIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*


Öğrt. Özge GÜVERCİN, Prof.Dr. Ceren TEKKAYA & Doç. Dr. Semra SUNGUR
A CROSS AGE STUDY OF ELEMENTARY STUDENTS’ MOTIVATION TOWARDS SCIENCE LEARNING


Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖSEOĞLU
BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE BİRLEŞTİRME TEKNİĞİ TEMELLİ ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI, ÖZYETERLİK VE TUTUMA ETKİSİ


Dr. Tang Keow Ngang, Zaheena Abdulla & Prof. Dr. See Ching Mey
TEACHER LEADERSHIP AND SCHOOL EFFECTIVENESS IN THE PRIMARY SCHOOLS OF MALDIVES


Yrd. Doç. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNDE NOTUN ETKİSİ


Assist.Prof.Dr.Glenn Gordon SMITH, Assist.Prof.Dr.Helen GERRETSON, Prof.Dr.Sinan OLKUN & Assist.Prof.Dr.Jo
EFFECT OF CAUSAL STORIES IN SOLVING MATHEMATICAL STORY PROBLEMS


Assist. Prof. Dr. Elvan ŞAHİN, Assist. Prof. Dr. Mine IŞIKSAL & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
IN-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ BELIEFS IN SCIENCE TEACHING PRACTICES


Doç. Dr. Gaye TEKSÖZ, Yrd. Doç. Dr. Elvan ŞAHİN & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
ÇEVRE OKURYAZARLIĞI, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK


Doç. Dr. Zülbiye TOLUK UÇAR & Öğrt. Nur Hilal DEMİRSOY
ESKİ-YENİ İKİLEMİ: MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL İNANÇLARI VE UYGULAMALARI*


Arş. Gör. Dr. Işıkhan UĞUREL & Yrd. Doç. Dr. Esra BUKOVA-GÜZEL
MATEMATİKSEL ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA VE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE ÖNERİSİ


Dr. Yasin ÜNSAL
DIFFERENCES ARISING FROM LANGUAGE IN PERCEIVING SOME TERMS IN PHYSICS EDUCATION


Lecturer. Yalçın YALAKİ
VALUE SYSTEMS: A BETTER WAY TO UNDERSTAND SCIENCE TEACHERS’ BELIEFS AND PRACTICES?


Assist. Prof. Dr. Canan YANIK
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE TEACHERS’ COMPUTER LITERACY PERCEPTION AND THEIR ATTITUDES TOWARDS INTERNET USAGE


Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIZLAR
FARKLI KÜLTÜRLERDEN GELEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME STİLLERİ