- (38), 2010


38. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr Tamer KUTLUCA & Doç. Dr. Gülay EKİCİ


BIOLOGY STUDENTS' AND TEACHERS’ RELIGIOUS BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS THEORY OF EVOLUTION
Assist. Prof. Dr. Esra ÖZAY KÖSE


BİR META ANALİTİK ETKİ ANALİZİ: OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİM ALMALARININ GÖREVE ETKİSİ
Dr. Şafak ÖZCAN & Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU


İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İKLİMİNE İLİŞKİN ALGILARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
Prof. Dr.Servet ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr.Ferudun SEZGİN, Öğr. Gör. Dr.Hüseyin ŞİRİN & Prof. Dr.Emin KARİP


A STUDY ON THE LEVELS OF CONTRASTIVE LANGUAGE COMPETENCE OF GERMAN LANGUAGE TEACHER CANDIDATES
Assist. Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN


YABANCI DİL SÖZCÜK ÖĞRENİMİNİN ÇOKLU ORTAM CEP TELEFONU İLETİLERİ İLE DESTEKLENMESİ
Murat SARAN & Doç. Dr. Gölge SEFEROĞLU


BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Arş. Gör. Güntay TAŞÇI, Doç. Dr. Melek YAMAN & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİSİ: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Dr. Sevgi TURAN & Prof. Dr. Özcan DEMİREL


AN ANALYSIS OF SCHOOL PRINCIPALS’ LISTENING SKILLS ACCORDING TO TEACHER FEEDBACK
Assist. Prof. Dr. Mustafa YAVUZ


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ
Yrd. Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AVRUPA, ORTADOĞU VE TÜRKİYE’YE KOMŞU ÜLKELERE İLİŞKİN ALGILARI
Dr. Kaya YILMAZ & Arş. Gör. Özlem YİĞİT


EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ AÇISINDAN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Arş. Gör. Esra BALGALMIŞ & Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU


PROBLEM KURMA TEMELLİ PROBLEM ÇÖZME ÖĞRETİMİNİN PROBLEMİ ANLAMA BAŞARISINA ETKİSİ
Doç. Dr. Osman CANKOY & Sıtkıye DARBAZ


A STUDY OF THE FACTORS LEADING ENGLISH TEACHERS TO BURNOUT
Assist. Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE


İLKÖĞRETİM VE BAKANLIK MÜFETTİŞLERİNİN İLETİŞİM STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Prof. Dr. A. Canan ÇETİNKANAT & Yrd. Doç. Dr. Mesut SAĞNAK


USING PISA 2003, EXAMINING THE FACTORS AFFECTING STUDENTS’ MATHEMATICS ACHIEVEMENT
Assist. Prof. Dr. İbrahim DEMİR & Res. Ast. Serpil KILIÇ


PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN BAŞARIYA, TUTUMA, BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK VE GÜDÜ DÜZEYİNE ETKİSİ
Yrd.Doç.Dr. Melek DEMİREL & Uzm. Belma ARSLAN TURAN


ÖĞRETMENLERİN YENİ MATEMATİK PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE PROGRAM DEĞİŞİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
Yrd. Doç. Dr. Adem DURU & Arş. Gör. Himmet KORKMAZ


ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER
Yrd. Doç. Dr. Gürcü ERDAMAR (KOÇ)


OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA HAZIR BULUNUŞLUKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Semra ERKAN & Aylin KIRCA


FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNDE KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ ENDİŞELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Seçil ERÖKTEN


RELATIONS BETWEEN PERSONALITY TRAITS, LANGUAGE LEARNING STYLES AND SUCCESS IN FOREIGN LANGUAGE ACHIEVEMENT
Assist. Prof. Dr. İsmail ERTON


İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SEVME DURUMLARINA ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Selahattin GELBAL & Prof. Dr. Veli DUYAN


PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF WORK-RELATED BEHAVIOR AND EXPERIENCE PATTERNS (AVEM) SCALE
Asst. Prof. Dr. R.Timuçin GENÇER, Lecturer Hayal BOYACIOĞLU, Res. Ast. Olcay KİREMİTÇİ & Prof. Dr. Birol DOĞAN_


Bireysel yenilikçilik, ölçek uyarlama.
Arş. Gör. Kerem KILIÇER & Prof. Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI


İLKÖĞRETİM OLANAKLARINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM
Güler KOÇBERBER & Leyla Bilen KAZANCIK


ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARI
Dr. Hülya PEHLİVAN & Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖSEOĞLU


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı