- (37), 2009


37. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

TAM SÜRÜM VE KURGULANMIŞ VİDEO-DURUMLARIN VOLEYBOL OYUN SETİ ÇÖZÜMLEME BECERİSİNE ETKİSİ
Dr. Yeşim BULCA & Doç.Dr. Deniz DERYAKULU


FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN TURKEY DURING MULTILINGUALISM PROCESS WITHIN EUROPEAN UNION PROCESS
Assist. Prof. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ


CONSTRUCTIVIST LEARNING APPROACH IN SCIENCE TEACHING
Assist. Prof. Dr. Cavide DEMİRCİ


DEĞERLER, İNANÇLAR VE PROBLEM ALGISININ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAYA YÖNELİK KİŞİSEL NORMLARA ETKİSİ*
Öğr. Gör. Dr. Sevilay DERVİŞOĞLU, Prof. Dr. Susanne MENZEL & Prof. Dr. Haluk SORAN


THE DEVELOPMENT OF PRIMARY TEACHERS COMPETENCIES AS A BASIS TO INTRODUCE THE STUDY PROGRAMMES OF UNDERGRADUATE TEACHER EDUCATION
Assist. Prof. Dr. Tatjana DEVJAK, Ph.D. Samo PAVLIN & Assist. Prof. Dr. Alenka POLAK


INVESTIGATING ELEMENTARY STUDENTS’ LEARNING APPROACHES, MOTIVATIONAL GOALS, AND ACHIEVEMENT IN SCIENCE
Rest. Ast. Esme HACIEMİNOĞLU, Assoc. Prof. Dr. Özgül YILMAZ-TÜZÜN & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR


TEACHER RESEARCHERS: TECHNOLOGY AND ETHICAL CONSIDERATIONS WHILE CONDUCTING AN ACTION RESEARCH
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN, Dr, Fahriye ALTINAY AKSAL & Dr, Zehra ALTINAY GAZİ


EFFECTIVENESS OF 5E LEARNING CYCLE INSTRUCTION ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN CELL CONCEPT AND SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL BELIEFS
Devrim KAYNAR, Assoc. Dr.Ceren TEKKAYA & Assoc. Dr. Jale ÇAKIROĞLU


EĞİTİM FAKÜLTESİNDE HİZMET KALİTESİNİN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ(EF-ÖMÖ) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd.Doç.Dr. Ali E. ŞAHİN


IMPLICATIONS FOR A GREEN CURRICULUM APPLICATION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Dr. Elvan SAHIN, Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR & Assist. Prof. Dr. Gaye TEKSOZ


THE INFLUENCE OF FATHER EDUCATION PROGRAMS ON THE LEVELS OF FATHER INVOLVEMENT WITH CHILDREN: AN EXPERIMENTAL STUDY
Rest. Ast. Necdet TAŞKIN & Assoc. Prof. Dr. Semra ERKAN


WRITING SKILLS IN TEACHING FFL IN THE INTERNET ERA
Assist. Prof. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLI


EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZLERİNİN İŞLEVLERİNE İLİŞKİN EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, Nihat EKİZOĞLU & Akile EKİZOĞLU


LANGUAGE USE OF VERY YOUNG LEARNERS IN GERMAN CLASSROOM AT PRESCHOOL
Assist. Prof. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL


PROJE TABANLI “KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ” DERSİ
Yrd. Doç. Dr. Şerife ÜNVER & Prof. Dr. Ayten GENÇ


FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM TASARIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİK ALGILARI, BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Defne YABAŞ & Yrd.Doç.Dr, Sertel ALTUN


SOLUNUM VE ENERJİ KAZANIMI KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN BAĞLAM VE YÖNTEMLER
Doç. Dr. Melek YAMAN


ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM TUTUMLARI: BİR GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Doç. Dr. Sedat YAZICI, Yrd. Doç. Gülşah BAŞOL & Güleç TOPRAK


TEMEL BENZEŞİM TANI TESTİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
Öğr. Gör. Dr. Serkan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAKTER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
Yrd.Doç.Dr. Melek DEMİREL


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı