- (37), 2009


37. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Dr. Yeşim BULCA & Doç.Dr. Deniz DERYAKULU
TAM SÜRÜM VE KURGULANMIŞ VİDEO-DURUMLARIN VOLEYBOL OYUN SETİ ÇÖZÜMLEME BECERİSİNE ETKİSİ


Assist. Prof. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ
FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN TURKEY DURING MULTILINGUALISM PROCESS WITHIN EUROPEAN UNION PROCESS


Assist. Prof. Dr. Cavide DEMİRCİ
CONSTRUCTIVIST LEARNING APPROACH IN SCIENCE TEACHING


Öğr. Gör. Dr. Sevilay DERVİŞOĞLU, Prof. Dr. Susanne MENZEL & Prof. Dr. Haluk SORAN
DEĞERLER, İNANÇLAR VE PROBLEM ALGISININ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAYA YÖNELİK KİŞİSEL NORMLARA ETKİSİ*


Assist. Prof. Dr. Tatjana DEVJAK, Ph.D. Samo PAVLIN & Assist. Prof. Dr. Alenka POLAK
THE DEVELOPMENT OF PRIMARY TEACHERS COMPETENCIES AS A BASIS TO INTRODUCE THE STUDY PROGRAMMES OF UNDERGRADUATE TEACHER EDUCATION


Rest. Ast. Esme HACIEMİNOĞLU, Assoc. Prof. Dr. Özgül YILMAZ-TÜZÜN & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
INVESTIGATING ELEMENTARY STUDENTS’ LEARNING APPROACHES, MOTIVATIONAL GOALS, AND ACHIEVEMENT IN SCIENCE


Prof. Dr. Aytekin İŞMAN, Dr, Fahriye ALTINAY AKSAL & Dr, Zehra ALTINAY GAZİ
TEACHER RESEARCHERS: TECHNOLOGY AND ETHICAL CONSIDERATIONS WHILE CONDUCTING AN ACTION RESEARCH


Devrim KAYNAR, Assoc. Dr.Ceren TEKKAYA & Assoc. Dr. Jale ÇAKIROĞLU
EFFECTIVENESS OF 5E LEARNING CYCLE INSTRUCTION ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN CELL CONCEPT AND SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL BELIEFS


Yrd.Doç.Dr. Ali E. ŞAHİN
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE HİZMET KALİTESİNİN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ(EF-ÖMÖ) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Dr. Elvan SAHIN, Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR & Assist. Prof. Dr. Gaye TEKSOZ
IMPLICATIONS FOR A GREEN CURRICULUM APPLICATION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Rest. Ast. Necdet TAŞKIN & Assoc. Prof. Dr. Semra ERKAN
THE INFLUENCE OF FATHER EDUCATION PROGRAMS ON THE LEVELS OF FATHER INVOLVEMENT WITH CHILDREN: AN EXPERIMENTAL STUDY


Assist. Prof. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLI
WRITING SKILLS IN TEACHING FFL IN THE INTERNET ERA


Doç. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, Nihat EKİZOĞLU & Akile EKİZOĞLU
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZLERİNİN İŞLEVLERİNE İLİŞKİN EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ


Assist. Prof. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL
LANGUAGE USE OF VERY YOUNG LEARNERS IN GERMAN CLASSROOM AT PRESCHOOL


Yrd. Doç. Dr. Şerife ÜNVER & Prof. Dr. Ayten GENÇ
PROJE TABANLI “KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ” DERSİ


Defne YABAŞ & Yrd.Doç.Dr, Sertel ALTUN
FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM TASARIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİK ALGILARI, BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Doç. Dr. Melek YAMAN
SOLUNUM VE ENERJİ KAZANIMI KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN BAĞLAM VE YÖNTEMLER


Doç. Dr. Sedat YAZICI, Yrd. Doç. Gülşah BAŞOL & Güleç TOPRAK
ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM TUTUMLARI: BİR GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI


Öğr. Gör. Dr. Serkan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
TEMEL BENZEŞİM TANI TESTİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ


Yrd.Doç.Dr. Melek DEMİREL
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAKTER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI


efdergi@hacettepe.edu.tr

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara