- (35), 2008


35. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Assist. Prof. Dr. Oylum AKKUŞ
PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ LEVEL OF RELATING MATHEMATICAL CONCEPTS IN DAILY LIFE CONTEXTS


Yrd. Doç. Dr. Muharrem AKTÜMEN & Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ


Arş. Gör. Ayşegül BAKAR, Yrd. Doç. Hakan TÜZÜN & Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY
ÖĞRENCİLERİN EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖRNEĞİ


Öğr. Gör. Ünal ÇAKIROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜVEN & Arş.. Gör. Yaşar AKKAN
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ


Yrd. Doç. Dr. Melek ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Yücel KAYABAŞI & Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ


Doç. Dr. Zeynep ÇOPUR, Prof. Dr. Şükran ŞAFAK & Prof. Dr. Günsel TERZİOĞLU
KAYNAKLARIN YETERLİĞİNİN ALGILANMASI ÖLÇEĞİNİ UYARLAMA ÇALIŞMASI


Uzm. Ömer DELİALİOĞLU, Dr. Semiral ÖNCÜ & Dr. Hasan ÇAKIR
COMPARISON OF STUDENTS’ SUCCESS IN AN INTERNATIONAL TECHNOLOGY CERTIFICATE PROGRAM


Assist. Prof. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU
ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK HAKKINDAKİ İNANÇLARININ BRANŞ VE CİNSİYET BAKIMIDAN KARŞILAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ
SINIF YÖNETİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK ALGI DÜZEYİNE ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM
GENEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAM HARİTALAMA VE PROBLEM ÇÖZME İNANCININ İNCELENMESİ


Dr. Aslı ERSEN YANIK
PRIMARY SCHOOL ENGLISH TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM OF 6TH, 7TH AND 8TH GRADES


Yrd. Doç. Dr. Sinan ERTEN
İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN BİYOLOJİSİ KONULARINA YÖNELİK İLGİLERİ


Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR & Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI


Tülin HAŞLAMAN, Yasemin DEMİRASLAN, Filiz KUŞKAYA MUMCU, Oktay DÖNMEZ & Prof.Dr.Petek AŞKAR
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YAPILAN GRUP TARTIŞMASINDAKİ İLETİŞİM ÖRÜNTÜLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ YOLUYLA İNCELENMESİ


Dr. Mine IŞIKSAL & Assist. Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU
PRESERVICE TEACHERS’ KNOWLEDGE OF STUDENTS’ COGNITIVE PROCESSES ABOUT THE DIVISION OF FRACTIONS


Adnan KAN
YARGICI KARARLARINA DAYALI ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA


Yrd. Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ
KAVRAM HARİTALARININ DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK FİZİK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI


Dr. Hülya KARTAL
BULLYING PREVALENCE AMONG ELEMENTARY STUDENTS


Fatma KAYAN & Yrd. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARI


Yrd.Doç.Dr. Murat KAYRİ & Prof.Dr. Hayrettin OKUT
ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ BAŞARIYA İLİŞKİN RİSK ANALİZİNİN KARIŞIMLI LOJİSTİK REGRESYON MODELİ İLE İNCELENMESİ


Okutman Aslıhan KUYUMCU & Arş. Gör. Tolga ERDOĞAN
YÜKSEKÖĞRETİMİN TOPLUMSAL DEĞİŞMEYE ETKİSİ


Assist. Prof. Dr. Feza ORHAN
SELF-REGULATION STRATEGIES USED IN A PRACTICUM COURSE: A STUDY OF MOTIVATION AND TEACHING SELF -EFFICACY


PhD. Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Prof. Dr. Michael SCHALLIES & Prof. Dr. İnci MORGİL
RELIABILITY OF PORTFOLIO : A CLOSER LOOK AT FINDINGS FROM RECENT PUBLICATIONS


Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK & Arş. Gör. Mehmet BULUT
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARLARIN ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ


Arş. Gör. Güntay TAŞÇI, Doç. Dr. Arif ALTUN & Prof. Dr. Haluk SORAN
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA


Yrd. Doç. Dr. Şerife TERZİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜNÜN İÇSEL KORUYUCU FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Alattin URAL, Prof. Dr. Aysun UMAY & Prof. Dr. Ziya ARGÜN
ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ TEMELLİ EĞİTİMİN MATEMATİKTE AKADEMİK BAŞARI VE ÖZYETERLİĞE ETKİSİ


Assist. Prof. Dr. Şerife ÜNVER
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PRACTICUM IN GERMAN LANGUAGE TEACHING: IDEAS AND SUGGESTIONS


Assist. Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAINEE TEACHERS’ VIEWS AND PRACTICES RELATED TO CLASSROOM DISCIPLINE


Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR, Ahu ARICIOĞLU, Filiz GÜLTEKİN & Dilek GENÇTANIRIM
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENGENLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Doç. Dr. Melek YAMAN, Yrd. Doç. Dr. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ İLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


Dr. İ. Elif YETKİN ÖZDEMİR
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL BECERİLERİ


Assist. Prof. Dr. Özgül YILMAZ-TÜZÜN, Assist. Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ TUNCER & Res. Ast. Murat AYDEMİR
AN INVESTIGATION ON THE ELEMENTARY TEACHERS’ KNOWLEDGE ABOUT AIR POLLUTION ISSUES


Öğrt. Müge YURD & Yrd. Doç.Dr. Özlem Sıla OLĞUN
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE BİL-İSTE-ÖĞREN STRATEJİSİNİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ


Dr. Halil YURDUGÜL
MINIMUM SAMPLE SIZE FOR CRONBACH’S COEFFICIENT ALPHA: A MONTE-CARLO STUDY


Assist. Prof. Dr. A. Seda YÜCEL
DEVELOPMENT OF AN ANXIETY SCALE FOR CHEMISTRY PREPARATION OF AN ANXIETY TREE