- (35), 2008


35. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ LEVEL OF RELATING MATHEMATICAL CONCEPTS IN DAILY LIFE CONTEXTS
Assist. Prof. Dr. Oylum AKKUŞ


BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Muharrem AKTÜMEN & Prof. Dr. Ahmet KAÇAR


ÖĞRENCİLERİN EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Ayşegül BAKAR, Yrd. Doç. Hakan TÜZÜN & Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY


MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Ünal ÇAKIROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜVEN & Arş.. Gör. Yaşar AKKAN


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Yrd. Doç. Dr. Melek ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Yücel KAYABAŞI & Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN


KAYNAKLARIN YETERLİĞİNİN ALGILANMASI ÖLÇEĞİNİ UYARLAMA ÇALIŞMASI
Doç. Dr. Zeynep ÇOPUR, Prof. Dr. Şükran ŞAFAK & Prof. Dr. Günsel TERZİOĞLU


COMPARISON OF STUDENTS’ SUCCESS IN AN INTERNATIONAL TECHNOLOGY CERTIFICATE PROGRAM
Uzm. Ömer DELİALİOĞLU, Dr. Semiral ÖNCÜ & Dr. Hasan ÇAKIR


ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK HAKKINDAKİ İNANÇLARININ BRANŞ VE CİNSİYET BAKIMIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Assist. Prof. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU


SINIF YÖNETİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK ALGI DÜZEYİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ


GENEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAM HARİTALAMA VE PROBLEM ÇÖZME İNANCININ İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM


PRIMARY SCHOOL ENGLISH TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM OF 6TH, 7TH AND 8TH GRADES
Dr. Aslı ERSEN YANIK


İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN BİYOLOJİSİ KONULARINA YÖNELİK İLGİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Sinan ERTEN


DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR & Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK


ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YAPILAN GRUP TARTIŞMASINDAKİ İLETİŞİM ÖRÜNTÜLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ YOLUYLA İNCELENMESİ
Tülin HAŞLAMAN, Yasemin DEMİRASLAN, Filiz KUŞKAYA MUMCU, Oktay DÖNMEZ & Prof.Dr.Petek AŞKAR


PRESERVICE TEACHERS’ KNOWLEDGE OF STUDENTS’ COGNITIVE PROCESSES ABOUT THE DIVISION OF FRACTIONS
Dr. Mine IŞIKSAL & Assist. Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU


YARGICI KARARLARINA DAYALI ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Adnan KAN


KAVRAM HARİTALARININ DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK FİZİK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
Yrd. Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ


BULLYING PREVALENCE AMONG ELEMENTARY STUDENTS
Dr. Hülya KARTAL


İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARI
Fatma KAYAN & Yrd. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU


ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ BAŞARIYA İLİŞKİN RİSK ANALİZİNİN KARIŞIMLI LOJİSTİK REGRESYON MODELİ İLE İNCELENMESİ
Yrd.Doç.Dr. Murat KAYRİ & Prof.Dr. Hayrettin OKUT


YÜKSEKÖĞRETİMİN TOPLUMSAL DEĞİŞMEYE ETKİSİ
Okutman Aslıhan KUYUMCU & Arş. Gör. Tolga ERDOĞAN


SELF-REGULATION STRATEGIES USED IN A PRACTICUM COURSE: A STUDY OF MOTIVATION AND TEACHING SELF -EFFICACY
Assist. Prof. Dr. Feza ORHAN


RELIABILITY OF PORTFOLIO : A CLOSER LOOK AT FINDINGS FROM RECENT PUBLICATIONS
PhD. Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Prof. Dr. Michael SCHALLIES & Prof. Dr. İnci MORGİL


İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARLARIN ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK & Arş. Gör. Mehmet BULUT


BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
Arş. Gör. Güntay TAŞÇI, Doç. Dr. Arif ALTUN & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜNÜN İÇSEL KORUYUCU FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Şerife TERZİ


ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ TEMELLİ EĞİTİMİN MATEMATİKTE AKADEMİK BAŞARI VE ÖZYETERLİĞE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Alattin URAL, Prof. Dr. Aysun UMAY & Prof. Dr. Ziya ARGÜN


IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PRACTICUM IN GERMAN LANGUAGE TEACHING: IDEAS AND SUGGESTIONS
Assist. Prof. Dr. Şerife ÜNVER


THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAINEE TEACHERS’ VIEWS AND PRACTICES RELATED TO CLASSROOM DISCIPLINE
Assist. Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENGENLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR, Ahu ARICIOĞLU, Filiz GÜLTEKİN & Dilek GENÇTANIRIM


BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ İLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Melek YAMAN, Yrd. Doç. Dr. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL BECERİLERİ
Dr. İ. Elif YETKİN ÖZDEMİR


AN INVESTIGATION ON THE ELEMENTARY TEACHERS’ KNOWLEDGE ABOUT AIR POLLUTION ISSUES
Assist. Prof. Dr. Özgül YILMAZ-TÜZÜN, Assist. Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ TUNCER & Res. Ast. Murat AYDEMİR


PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE BİL-İSTE-ÖĞREN STRATEJİSİNİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ
Öğrt. Müge YURD & Yrd. Doç.Dr. Özlem Sıla OLĞUN


MINIMUM SAMPLE SIZE FOR CRONBACH’S COEFFICIENT ALPHA: A MONTE-CARLO STUDY
Dr. Halil YURDUGÜL


DEVELOPMENT OF AN ANXIETY SCALE FOR CHEMISTRY PREPARATION OF AN ANXIETY TREE
Assist. Prof. Dr. A. Seda YÜCEL


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı