- (34), 2008


34. YAZI YAZI İNCELEME KURULU

Öğr. Gör Duygu ANIL
THE PREDICTION OF ITEM PARAMETERS BASED ON CLASSICAL TEST THEORY AND LATENT TRAIT THEORY


Assist. Prof. Dr. Marzieh AREFI & Sona ALIZADEH
THE EFFECTS OF BILINGUALISM ON COGNITIVE DEVELOPMENT: A CASE OF BILINGUAL CHILDREN IN IRAN


Assist. Prof. Dr. Arda ARIKAN
USING INTERNET GROUPS IN THE LEARNING OF LITERATURE


İlker CIRIK
ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM VE YANSIMALARI


Öğrt. Fatma CÜRE & Yrd. Doç. Dr. Nesrin ÖZDENER
ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) UYGULAMA BAŞARILARI VE BİT’E YÖNELİK TUTUMLARI


Assist. Prof. Dr. Özlem Sıla ÇAKIR OLGUN
EXAMINING THE FIFTH GRADERS’ UNDERSTANDING OF HEAT AND TEMPERATURE CONCEPTS VIA CONCEPT MAPPING


Arş. Gör. Ebubekir ÇAKMAK & Doç. Dr. Arif ALTUN
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HİPERMETİNSEL OKUMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ


Ph.D Servet ÇELİK
OPENING THE DOOR: AN EXAMINATION OF MOTHER TONGUE USE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS


Yrd. Doç. Dr. Ali ERASLAN
FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİĞİ PROGRAMI: MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL UYGULAMA DERSİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ


Öğrt. Zeynep GEDİZGİL & Doç. Dr. Deniz DERYAKULU
KAVRAM HARİTALAMANIN BİLGİSAYARDAN HOŞLANMA VE BİLGİSAYAR DERSİNE YÖNELİK GÜDÜLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Dr. Tolga GÖK & Prof. Dr. İlhan SILAY
FİZİK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Assist. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Assist. Prof. Dr. Zahide YILDIRIM & Assist. Prof. Dr. Soner YILDIRIM
THE KEYS FOR ICT INTEGRATION IN K-12 EDUCATION: TEACHERS’ PERCEPTIONS AND USAGE


Yrd.Doç.Dr. Murat KAYRİ & Arş.Gör. Murat BOYSAN
BİLİŞSEL YATKINLIK İLE DEPRESYON DÜZEYLERİ İLİŞKİSİNİN SINIFLANDIRMA VE REGRESYON AĞACI ANALİZİ İLE İNCELENMESİ


Doç. Dr. Ece KORKUT & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE BİLGİSAYAR OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİKLERİ


Yrd. Doç. Dr. Necla KÖKSAL & Prof. Dr. Özcan DEMİREL
YANSITICI DÜŞÜNMENİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINA KATKILARI


Dr. Nurten ÖZÇELİK
TURKISH UNIVERSITY STUDENTS’ PROBLEMS OF PRONUNCIATION IN FRENCH LANGUAGE


Necla TURANLI, Naime KARAKAŞ TÜRKER & Vildan KEÇELİ
MATEMATİK ALAN DERSLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ


Dr. Gülden UYANIK BALAT, Doç. Dr. Zeynep ŞİMSEK & Prof. Dr. Berrin AKMAN
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN ANNE VE ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRİLMELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. Soner YAVUZ & Prof. Dr. A. Erdal COŞKUN
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ


Doç.Dr.İbrahim YILDIRIM, Arş.Gör.Dilek GENÇTANIRIM, Arş.Gör.İlhan YALÇIN & Yaprak BAYDAN
ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERFECTIONISM AND SOCIAL SUPPORT AS PREDICTORS OF TEST ANXIETY


Yrd. Doç. Dr. Selda YILDIRIM
FARKLI İŞLEYEN MADDELERİN BELİRLENMESİNDE SINIRLANDIRILMIŞ FAKTÖR ÇÖZÜMLEMESİNİN OLABİLİRLİK-ORANI VE MANTEL-HAENSZEL YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. Şükran TOK
NOT TUTMA VE BİL-İSTE-ÖĞREN (BİÖ) STRATEJİLERİNİN TUTUM VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ


Arş. Gör. Nilüfer DİDİŞ, Arş. Gör. Özgür ÖZCAN & Prof. Dr. Mehmet ABAK
ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA KUANTUM FİZİĞİ: NİTEL ÇALIŞMA


Yrd. Doç. Dr. Nevin ÖZDEMİR & Yrd. Doç. Dr. E. Omca ÇOBANOĞLU
TÜRKİYE’DE NÜKLEER SANTRALLERİN KURULMASI VE NÜKLEER ENERJİ KULLANIMI KONUSUNDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARI


Arş. Gör. Güntay TAŞÇI & Prof. Dr. Haluk SORAN
HÜCRE BÖLÜNMESİ KONUSUNDA ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ KAVRAMA VE UYGULAMA DÜZEYİNDE ÖĞRENME BAŞARISINA ETKİSİ


Dr. Mehmet Barış HORZUM & Öğr. Gör. Özlem ÇAKIR BALTA
FARKLI WEB TABANLI ÖĞRETİM ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN BAŞARI, MOTİVASYON VE BİLGİSAYAR KAYGI DÜZEYLERİ


Dr. Osman Nafiz KAYA
HOW IS A SCIENCE LESSON DEVELOPED AND IMPLEMENTED BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY?