- (34), 2008


34. YAZI YAZI İNCELEME KURULU

THE PREDICTION OF ITEM PARAMETERS BASED ON CLASSICAL TEST THEORY AND LATENT TRAIT THEORY
Öğr. Gör Duygu ANIL


THE EFFECTS OF BILINGUALISM ON COGNITIVE DEVELOPMENT: A CASE OF BILINGUAL CHILDREN IN IRAN
Assist. Prof. Dr. Marzieh AREFI & Sona ALIZADEH


USING INTERNET GROUPS IN THE LEARNING OF LITERATURE
Assist. Prof. Dr. Arda ARIKAN


ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM VE YANSIMALARI
İlker CIRIK


ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) UYGULAMA BAŞARILARI VE BİT’E YÖNELİK TUTUMLARI
Öğrt. Fatma CÜRE & Yrd. Doç. Dr. Nesrin ÖZDENER


EXAMINING THE FIFTH GRADERS’ UNDERSTANDING OF HEAT AND TEMPERATURE CONCEPTS VIA CONCEPT MAPPING
Assist. Prof. Dr. Özlem Sıla ÇAKIR OLGUN


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HİPERMETİNSEL OKUMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Ebubekir ÇAKMAK & Doç. Dr. Arif ALTUN


OPENING THE DOOR: AN EXAMINATION OF MOTHER TONGUE USE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS
Ph.D Servet ÇELİK


FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİĞİ PROGRAMI: MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL UYGULAMA DERSİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
Yrd. Doç. Dr. Ali ERASLAN


KAVRAM HARİTALAMANIN BİLGİSAYARDAN HOŞLANMA VE BİLGİSAYAR DERSİNE YÖNELİK GÜDÜLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Öğrt. Zeynep GEDİZGİL & Doç. Dr. Deniz DERYAKULU


FİZİK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Dr. Tolga GÖK & Prof. Dr. İlhan SILAY


THE KEYS FOR ICT INTEGRATION IN K-12 EDUCATION: TEACHERS’ PERCEPTIONS AND USAGE
Assist. Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Assist. Prof. Dr. Zahide YILDIRIM & Assist. Prof. Dr. Soner YILDIRIM


BİLİŞSEL YATKINLIK İLE DEPRESYON DÜZEYLERİ İLİŞKİSİNİN SINIFLANDIRMA VE REGRESYON AĞACI ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Yrd.Doç.Dr. Murat KAYRİ & Arş.Gör. Murat BOYSAN


YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE BİLGİSAYAR OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİKLERİ
Doç. Dr. Ece KORKUT & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


YANSITICI DÜŞÜNMENİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINA KATKILARI
Yrd. Doç. Dr. Necla KÖKSAL & Prof. Dr. Özcan DEMİREL


TURKISH UNIVERSITY STUDENTS’ PROBLEMS OF PRONUNCIATION IN FRENCH LANGUAGE
Dr. Nurten ÖZÇELİK


MATEMATİK ALAN DERSLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
Necla TURANLI, Naime KARAKAŞ TÜRKER & Vildan KEÇELİ


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN ANNE VE ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRİLMELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Gülden UYANIK BALAT, Doç. Dr. Zeynep ŞİMSEK & Prof. Dr. Berrin AKMAN


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ
Yrd. Doç. Dr. Soner YAVUZ & Prof. Dr. A. Erdal COŞKUN


ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERFECTIONISM AND SOCIAL SUPPORT AS PREDICTORS OF TEST ANXIETY
Doç.Dr.İbrahim YILDIRIM, Arş.Gör.Dilek GENÇTANIRIM, Arş.Gör.İlhan YALÇIN & Yaprak BAYDAN


FARKLI İŞLEYEN MADDELERİN BELİRLENMESİNDE SINIRLANDIRILMIŞ FAKTÖR ÇÖZÜMLEMESİNİN OLABİLİRLİK-ORANI VE MANTEL-HAENSZEL YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Selda YILDIRIM


NOT TUTMA VE BİL-İSTE-ÖĞREN (BİÖ) STRATEJİLERİNİN TUTUM VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Şükran TOK


ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA KUANTUM FİZİĞİ: NİTEL ÇALIŞMA
Arş. Gör. Nilüfer DİDİŞ, Arş. Gör. Özgür ÖZCAN & Prof. Dr. Mehmet ABAK


TÜRKİYE’DE NÜKLEER SANTRALLERİN KURULMASI VE NÜKLEER ENERJİ KULLANIMI KONUSUNDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARI
Yrd. Doç. Dr. Nevin ÖZDEMİR & Yrd. Doç. Dr. E. Omca ÇOBANOĞLU


HÜCRE BÖLÜNMESİ KONUSUNDA ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ KAVRAMA VE UYGULAMA DÜZEYİNDE ÖĞRENME BAŞARISINA ETKİSİ
Arş. Gör. Güntay TAŞÇI & Prof. Dr. Haluk SORAN


FARKLI WEB TABANLI ÖĞRETİM ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN BAŞARI, MOTİVASYON VE BİLGİSAYAR KAYGI DÜZEYLERİ
Dr. Mehmet Barış HORZUM & Öğr. Gör. Özlem ÇAKIR BALTA


HOW IS A SCIENCE LESSON DEVELOPED AND IMPLEMENTED BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY?
Dr. Osman Nafiz KAYA


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı