- (32), 2007


32. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

COGNITIVE LEARNING STYLES AS REFLECTED IN THE TEST MAKEUP OF ENGLISH INSTRUCTORS
Ph.D. Majed AL-QURAN


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞMELER KONUSUNU ANLAMALARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN ETKİSİ
Prof. Dr. Basri ATASOY, Öğrt. Esra GENÇ, Arş. Gör. Hakkı KADAYIFÇI & Öğr. Gör. Hüseyin AKKUŞ


MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENİMSEDİKLERİ ÖĞRETMEN MODELİNE İLİŞKİN BAZI İPUÇLARI
Prof. Dr. Adnan BAKİ & Arş. Gör Tuba GÖKÇEK


ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Filiz BİLGE, Doç. Dr. Yasemin AKMAN & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


BRACKEN TEMEL KAVRAM ÖLÇEĞİ-GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ FORMUNUN ALTI YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN UYARLAMA ÇALIŞMASI
Arş. Gör. Aynur BÜTÜN AYHAN & Prof. Dr. Neriman ARAL


FOSİL ÖĞRETİMİ
Dr. Burçkin DAL


FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YARATICILIĞIN ERİŞİ VE TUTUMA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ


YENİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ & Dr. İlhami BULUT


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜVEN & Yrd. Doç. Dr. M. Akif SÖZER


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hakan HANÇER, Yrd. Doç. Dr. Nesimi ULUDAĞ & Prof. Dr. Ayhan YILMAZ


PROGRAMLAMA DERSİ İLE İLGİLİ ÖZDÜZENLEYİCİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tülin HAŞLAMAN & Prof. Dr. Petek AŞKAR


SUCCESSFUL SUPERVISION FROM THE STUDENT-TEACHERS’ PERSPECTIVE: AN ANALYSIS OF SUPERVISORY TALK
Yrd. Doç. Dr. Gülden İLİN, Yrd. Doç. Dr. Jülide İNÖZÜ & Yrd. Doç. Dr. Rana YILDIRIM


PORTFOLYO DEĞERLENDİRME
Adnan KAN


YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN BAZI SOSYAL BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA ETKİSİ
Arş. Gör. Yılmaz KARA & Arş. Gör. Figen ÇAM


FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Yrd. Doç. Dr. Remziye ERGÜL & Arş. Gör. Serkan TİMUR


ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: ÖĞRETMENLERİN ENTEGRASYON SÜRECİ VE ENGELLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL, Bil. Uzm. Filiz KUŞKAYA MUMCU & Bil. Uzm. Yasemin DEMİRASLAN


THE TEACHING OF THE POETIC ANALYSIS IN FOREIGN LANGUAGE
Assosc. Prof. Dr. Ece KORKUT


PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ VE UYGULAMALARI
Doç. Fidan Korkut


DEVELOPING STUDENTS’ UNDERSTANDING AND THINKING PROCESS BY MODEL CONSTRUCTION
Dr. Ayse OĞUZ


AN INVESTIGATION OF GOODNESS OF MODEL DATA FIT
Dr. İsmail ÖNDER


DEVELOPMENTAL DIFFERENCES IN THE USE OF TENSE ASPECT MODALITY IN NARRATIVES
Asst. Prof. Dr. Mehmet ÖZCAN


SUBJECTIVITY IN FRENCH LANGUAGE TEACHING
Res. Ast. Havva ÖZÇELEBİ


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MATEMATİK BECERİLERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİME HAZIR BULUNUŞLUĞUNUN İNCELENMESİ
Öğr.Gör. Özgül POLAT UNUTKAN


TEACHER KNOWLEDGE ON GRAMMAR TEACHING: A CASE STUDY
Res. Ast. H. Sezgi SARAÇ SÜZER


EDUCATIONAL GAMES FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS: PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ VIEWS
Dr. Derya ŞAHHÜSEYİNOĞLU


9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARİTMATİK İŞLEMLER, SIRALAMA, DENKLEM VE EŞİTSİZLİK ÇÖZÜMLERİNDEKİ HATALARI
Arş. Gör. Hakan ŞANDIR, Doç. Dr. Behiye UBUZ & Prof. Dr. Ziya ARGÜN


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ YAZMAYI ÖĞRENMEYE HAZIR BULUNUŞLUK DURUMLARI
Yrd. Doç. Dr. Banu YANGIN


ASİMİLASYON PRENSİBİNİN ANLAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINCA KAVRANMASI VE TAKDİR EDİLMESİ
Dr. İsmail Özgür ZEMBAT


FRANSIZCA DİLBİLGİSİ ÖĞRENİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER: FRANSIZCA VE TÜRKÇEDE SÖZDİZİMSEL VE BİÇİMBİLİMSEL FARKLILIKLAR
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ & Dr. Nurten ÖZÇELİK


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı