- (32), 2007


32. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Ph.D. Majed AL-QURAN
COGNITIVE LEARNING STYLES AS REFLECTED IN THE TEST MAKEUP OF ENGLISH INSTRUCTORS


Prof. Dr. Basri ATASOY, Öğrt. Esra GENÇ, Arş. Gör. Hakkı KADAYIFÇI & Öğr. Gör. Hüseyin AKKUŞ
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞMELER KONUSUNU ANLAMALARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN ETKİSİ


Prof. Dr. Adnan BAKİ & Arş. Gör Tuba GÖKÇEK
MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENİMSEDİKLERİ ÖĞRETMEN MODELİNE İLİŞKİN BAZI İPUÇLARI


Yrd. Doç. Dr. Filiz BİLGE, Doç. Dr. Yasemin AKMAN & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU
ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ


Arş. Gör. Aynur BÜTÜN AYHAN & Prof. Dr. Neriman ARAL
BRACKEN TEMEL KAVRAM ÖLÇEĞİ-GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ FORMUNUN ALTI YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN UYARLAMA ÇALIŞMASI


Dr. Burçkin DAL
FOSİL ÖĞRETİMİ


Yrd. Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YARATICILIĞIN ERİŞİ VE TUTUMA ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ & Dr. İlhami BULUT
YENİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜVEN & Yrd. Doç. Dr. M. Akif SÖZER
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hakan HANÇER, Yrd. Doç. Dr. Nesimi ULUDAĞ & Prof. Dr. Ayhan YILMAZ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Tülin HAŞLAMAN & Prof. Dr. Petek AŞKAR
PROGRAMLAMA DERSİ İLE İLGİLİ ÖZDÜZENLEYİCİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Yrd. Doç. Dr. Gülden İLİN, Yrd. Doç. Dr. Jülide İNÖZÜ & Yrd. Doç. Dr. Rana YILDIRIM
SUCCESSFUL SUPERVISION FROM THE STUDENT-TEACHERS’ PERSPECTIVE: AN ANALYSIS OF SUPERVISORY TALK


Adnan KAN
PORTFOLYO DEĞERLENDİRME


Arş. Gör. Yılmaz KARA & Arş. Gör. Figen ÇAM
YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN BAZI SOSYAL BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA ETKİSİ


Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL, Yrd. Doç. Dr. Remziye ERGÜL & Arş. Gör. Serkan TİMUR
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ


Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL, Bil. Uzm. Filiz KUŞKAYA MUMCU & Bil. Uzm. Yasemin DEMİRASLAN
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: ÖĞRETMENLERİN ENTEGRASYON SÜRECİ VE ENGELLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ


Assosc. Prof. Dr. Ece KORKUT
THE TEACHING OF THE POETIC ANALYSIS IN FOREIGN LANGUAGE


Doç. Fidan Korkut
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ VE UYGULAMALARI


Dr. Ayse OĞUZ
DEVELOPING STUDENTS’ UNDERSTANDING AND THINKING PROCESS BY MODEL CONSTRUCTION


Dr. İsmail ÖNDER
AN INVESTIGATION OF GOODNESS OF MODEL DATA FIT


Asst. Prof. Dr. Mehmet ÖZCAN
DEVELOPMENTAL DIFFERENCES IN THE USE OF TENSE ASPECT MODALITY IN NARRATIVES


Res. Ast. Havva ÖZÇELEBİ
SUBJECTIVITY IN FRENCH LANGUAGE TEACHING


Öğr.Gör. Özgül POLAT UNUTKAN
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MATEMATİK BECERİLERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİME HAZIR BULUNUŞLUĞUNUN İNCELENMESİ


Res. Ast. H. Sezgi SARAÇ SÜZER
TEACHER KNOWLEDGE ON GRAMMAR TEACHING: A CASE STUDY


Dr. Derya ŞAHHÜSEYİNOĞLU
EDUCATIONAL GAMES FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS: PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ VIEWS


Arş. Gör. Hakan ŞANDIR, Doç. Dr. Behiye UBUZ & Prof. Dr. Ziya ARGÜN
9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARİTMATİK İŞLEMLER, SIRALAMA, DENKLEM VE EŞİTSİZLİK ÇÖZÜMLERİNDEKİ HATALARI


Yrd. Doç. Dr. Banu YANGIN
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ YAZMAYI ÖĞRENMEYE HAZIR BULUNUŞLUK DURUMLARI


Dr. İsmail Özgür ZEMBAT
ASİMİLASYON PRENSİBİNİN ANLAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINCA KAVRANMASI VE TAKDİR EDİLMESİ


Yrd. Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ & Dr. Nurten ÖZÇELİK
FRANSIZCA DİLBİLGİSİ ÖĞRENİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER: FRANSIZCA VE TÜRKÇEDE SÖZDİZİMSEL VE BİÇİMBİLİMSEL FARKLILIKLAR