- (31), 2006


31. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

köğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki kavram yanılgıları
Arş. Gör. Recai AKKAYA & Doç. Dr. Soner DURMUŞ


SEVENTH GRADE STUDENTS’ USE OF MULTIPLE REPRESENTATIONS IN PATTERN RELATED ALGEBRA TASKS
Dr. Oylum AKKUŞ & Assist. Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU


Lise öğrencilerinin bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri
Dr. Nihal DOĞAN BORA, Prof. Dr. Orhan ARSLAN & Doç. Dr. Jale ÇAKIROĞLU


6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri
Dr. Tülin GÜLER & Prof. Dr. Berrin AKMAN


Engelliler için beden eğitimi ve spor dersinin öğrencilerin engellilere yönelik tutumlarına etkisi
Dr. Ferda GÜRSEL


İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları
Dr. Mine IŞIKSAL & Yrd. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU


Dil bilimlerinin yabancı dil öğretimindeki yeri ve öğretmen adaylarına yönelik dilbilim dersleri
Dr. İrem ONURSAL


READER RESPONSE APPROACH TO TEACHING POETRY
Res. Ast. H. Sezgi SARAÇ -SÜZER


SEMIOTIC APPROACH AND ITS CONTRIBUTIONS TO ENGLISH LANGUAGE LEARNING AND TEACHING
Res. Ast. Olcay SERT


İngilizce yeterlik sınavı puanlarının üç farklı eşitleme yöntemine göre karşılaştırılması
Dr. Derya ŞAHHÜSEYİNOĞLU


Fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi (Muğla İli örneği)
Arş.Gör.Burcu ŞENLER, Arş.Gör.Nevin KOZCU ÇAKIR, Arş.Gör.Meryem GÖRECEK & Yrd.Doç.Dr.Belgin GÖÇMEN TAŞKIN


Fen öğretiminde kavram haritaları ve senaryolar kavram yanılgılarını giderebilir mi?
Arş. Gör. Bilge TAŞKIN-CAN, Gonca YAŞADI, Deniz SÖNMEZER & Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU


Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi
Yrd. Doç. Dr. Nilgün TATAR & Prof. Dr.Mustafa KURU


PARENTS’ KNOWLEDGE LEVEL ABOUT THE PICTURE BOOKS THEY USE FOR CHILDREN
Ali Kemal TEKİN & Gökçe TEKİN


Kimya öğretmenlerinin hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi: Trabzon örneği
Dr. Seher TEKİN & Prof. Dr. Alipafla AYAS


PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS ABOUT SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EFFECT OF GENDER AND ENROLLMENT TO AN ENVIRONMENTAL COURSE
Assist. Prof. Dr. Gaye TUNCER, Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA & Assist. Prof. Dr. Semra SUNGUR


SUBJECTIVE WELL-BEING AMONG UNIVERSITY STUDENTS
LLecturer Meliha TUZGÖL DOST


Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi
Doç. Dr. Aysun UMAY, Dr. Oylum AKKUŞ & Yrd. Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU


Öğretmen adaylarının ders kitabı kullanımıyla ilgili görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ & Yrd. Doç. Dr. Yezdan BOZ


EIN UNTERRICHTSVORSCHLAG FÜR LESERORIENTIERTE LITERATURDIDAKTIK UND AUFGABENGESTÜTZTES FREMDSPRACHENLERNEN: “DER WEINENDE GRANATAPFEL
Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL


VALIDATION AND USE OF TEACHER COMMUNICATION BEHAVIOR QUESTIONNAIRE IN ELEMENTARY SCHOOLS
Asist. Prof. Dr. Özgül YILMAZ TÜZÜN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı