- (31), 2006


31. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Arş. Gör. Recai AKKAYA & Doç. Dr. Soner DURMUŞ
köğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki kavram yanılgıları


Dr. Oylum AKKUŞ & Assist. Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU
SEVENTH GRADE STUDENTS’ USE OF MULTIPLE REPRESENTATIONS IN PATTERN RELATED ALGEBRA TASKS


Dr. Nihal DOĞAN BORA, Prof. Dr. Orhan ARSLAN & Doç. Dr. Jale ÇAKIROĞLU
Lise öğrencilerinin bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri


Dr. Tülin GÜLER & Prof. Dr. Berrin AKMAN
6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri


Dr. Ferda GÜRSEL
Engelliler için beden eğitimi ve spor dersinin öğrencilerin engellilere yönelik tutumlarına etkisi


Dr. Mine IŞIKSAL & Yrd. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları


Dr. İrem ONURSAL
Dil bilimlerinin yabancı dil öğretimindeki yeri ve öğretmen adaylarına yönelik dilbilim dersleri


Res. Ast. H. Sezgi SARAÇ -SÜZER
READER RESPONSE APPROACH TO TEACHING POETRY


Res. Ast. Olcay SERT
SEMIOTIC APPROACH AND ITS CONTRIBUTIONS TO ENGLISH LANGUAGE LEARNING AND TEACHING


Dr. Derya ŞAHHÜSEYİNOĞLU
İngilizce yeterlik sınavı puanlarının üç farklı eşitleme yöntemine göre karşılaştırılması


Arş.Gör.Burcu ŞENLER, Arş.Gör.Nevin KOZCU ÇAKIR, Arş.Gör.Meryem GÖRECEK & Yrd.Doç.Dr.Belgin GÖÇMEN TAŞKIN
Fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi (Muğla İli örneği)


Arş. Gör. Bilge TAŞKIN-CAN, Gonca YAŞADI, Deniz SÖNMEZER & Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU
Fen öğretiminde kavram haritaları ve senaryolar kavram yanılgılarını giderebilir mi?


Yrd. Doç. Dr. Nilgün TATAR & Prof. Dr.Mustafa KURU
Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi


Ali Kemal TEKİN & Gökçe TEKİN
PARENTS’ KNOWLEDGE LEVEL ABOUT THE PICTURE BOOKS THEY USE FOR CHILDREN


Dr. Seher TEKİN & Prof. Dr. Alipafla AYAS
Kimya öğretmenlerinin hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi: Trabzon örneği


Assist. Prof. Dr. Gaye TUNCER, Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA & Assist. Prof. Dr. Semra SUNGUR
PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS ABOUT SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EFFECT OF GENDER AND ENROLLMENT TO AN ENVIRONMENTAL COURSE


LLecturer Meliha TUZGÖL DOST
SUBJECTIVE WELL-BEING AMONG UNIVERSITY STUDENTS


Doç. Dr. Aysun UMAY, Dr. Oylum AKKUŞ & Yrd. Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU
Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ & Yrd. Doç. Dr. Yezdan BOZ
Öğretmen adaylarının ders kitabı kullanımıyla ilgili görüşleri


Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL
EIN UNTERRICHTSVORSCHLAG FÜR LESERORIENTIERTE LITERATURDIDAKTIK UND AUFGABENGESTÜTZTES FREMDSPRACHENLERNEN: “DER WEINENDE GRANATAPFEL


Asist. Prof. Dr. Özgül YILMAZ TÜZÜN
VALIDATION AND USE OF TEACHER COMMUNICATION BEHAVIOR QUESTIONNAIRE IN ELEMENTARY SCHOOLS