- (30), 2006


30. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

 

HATİCE AKKOÇ
FONKSİYON KAVRAMıNıN ÇOKLU TEMSİLLERİNİN ÇAGRIŞTIRDIGI KAVRAM GÖRÜNTÜLERİ.


Doç. Dr. Yasemin AKMAN, Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Filiz BİLGE
ÖGRETİM ELEMANLARıNıN İş DOYVMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİşKİN GÖRÜŞLERİ


Yrd. Doç. Dr. Hülya ALTINOK & Prof. Dr. Kamile ÜN AÇIKGÖZ
İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİT ALAMANIN FEN BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Öğr: Gör. Duygu ANIL & Arş. Gör. Neşe GÜLER
İKİLİ KARŞıLAŞTıRMA YÖNTEMİ İLE ÖLÇEKLEME ÇALıŞMASıNA BİR ÖRNEK


Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV, Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Prof. Dr. Necdet SAGLAM
ÖGRETMEN ADAYLARININ İNTERNETE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARI


Doç. Dr. Ali AZAR, Öğr. Gör. Arzu İrfan PRESLEY & Ömer BALKAYA
ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖGRETİMİN ÖGRENCİLERİN BAŞARI, TUTUM, HATIRLAMA VE BİLİŞSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Nursen AZİZOGLU & Yrd. Doç. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ
KİMYA LABORATUVARI ENDİŞE ÖLÇEĞİ


Yrd. Doç. Dr. Necati CEMALOĞLU
ANAL YSIS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL HEALTH IN TERMS OF DIFFERENT V ARIABLES


Arş. Gör. Serap ÇALIŞKAN, Öğr. Gör. Gamze Sezgin SELÇUK & Prof. Dr. Mustafa EROL
FİzİK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN PROBLEM ÇÖZME DAVRANıŞLARlNIN DEGERLENDİRİLMESİ


Ümit ÇELEN & Yrd. Doç. Dr. Nükhet ÇIKRIKÇI DEMİRTAŞLI
ÜZELTME YÖNERGESİNİN TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ


Arş. Gör. Işıl ÇILDIR & Doç. Dr. Ahmet İlhan ŞEN
LİSE ÖGRENCİLERİNİN ELEKTRİK AKIMI KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINlN KAVRAM HARİTALARIYLA BELİRLENMESİ


Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Nesimi ULUDAĞ & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ
Y ADERSİNİN LİsE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARı AÇısıNDAN DEGERLENDİRİLMES


Arş. Gör. Hülya DEMİRCİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU & Prof. Dr. Alipaşa AYAS
HİKAYELER VE KİMY A ÖGRETİMİ


Dr. Türkan DOĞAN
üNİvERSİTE ÖGRENCİLERİNİN İYİLİK HALİNİN İNCELENMESİ


Dr. Cem GERÇEK, Öğr. Gör. Pınar KÖSEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Miraç YILMAZ & Prof. Dr. Haluk SORAN
ÖGRETMEN ADA YLARıNIN BİLGİSAYAR KULLANıMıNA YÖNELİK TUTUMLARıNIN ÇEŞİTLİ DEGİşKENLER AÇısıNDAN İNCELENMESİ


Yrd. Doç. Dr. Cem GÜZELLER & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU
ORTAÖGRETİM KURUMLARı ÖGRENCİ SEÇME SINAVININ sıNıFLAMA GEÇERLİGİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Yrd. Doç. Dr. T. Fikret KARAHAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. SARDOĞAN, Arş. Gör. Eyüp ÖZKAMALI & Arş. Gör. Abdullah N. DİCLE
ÖGRETMEN ADA YLARıNDA DEMOKRA TİK TUTUM, NEVROTİK EGİLİMLER VE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME


Öğr. Gör. Pınar KÖSEOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN
BİYOLOJİ ÖGRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ KULLANıMıNA YÖNELİK TUTUMLARI


İsmail ÖNDER & Prof. Dr. Ömer GEBAN
KAVRAMSAL DEGİşİM METİNLERİNE DAYALı ÖGRETİMİN ÖGRENCİLERİN ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ KONUSUNU ANLAMASINA ETKİsi


Dr. Ebru ÖZTÜRK AKAR
FARKLI TÜRDE OKULLARDA ÇALIŞAN BİYOLOJİ ÖGRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM DENEYİM ve İHTİYAÇLARI


Res. Ast. Aybüke PABUÇCU & Prof. Dr. Ömer GEBAN
REMEDIA TING MISCONCEPTIONS CONCERNING CHEMICAL BONDING THROUGH CONCEPTUAL CHANGE TEXT


Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU & Bil. Uzm. Cenk AKBIYIK
ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE EĞİTİMİ


Prof. Dr. Haluk SORAN, Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Prof. Dr. Yüksel KAVAK
YAŞAM BOYU ÖGRENME BECERİLERİ VE EGİTİCİLERİN EGİTİMİ PROGRAMI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEGİ


Yrd. Doç. Dr. Yasin SOYLU
ÖGRENCİLERİN DEGİşKEN KAVRAMıNA VERMİş OLDUKLARı ANLAMLAR VE YAPILAN HATALAR


Dr. Hakan TÜZÜN
EGİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARı VE BİR ÖRNEK: QUEST ATLANTİS


Arş. Gör. Emel UYSAL & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
YEDİNCİ VE ONUN CU SINIF ÖGRENCİLERİNİN KENDİNİ DEGERLENDİRMESİYLE BULUNAN ÇOKLU ZEKA BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
ORTA ÖGRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇEVRESEL TUTUM ÖLÇEGİ GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİGİ


Arş. Gör. Merve ÜNAL & Prof. Dr. Berrin AKMAN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE KARŞI GÖSTERDİKLERİ TUTUMLAR


Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK GÜNDELİK SIKINTILAR VE SOSYAL DESTEK


Öğr. Gör. Ali YILDIZ & Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP
FİzİK ÖGRENCİLERİNİN, KUVVET VE HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANıLGıLARı VE ÖGRETİM ELEMANLARıNıN BU KONUDAKİ TAHMİNLERİ


Yrd.Doç.Dr. Miraç YILMAZ, Arş.Gör. Cem GERÇEK, Öğr.Gör. Pınar KÖSEOĞLU & Prof.Dr. Haluk SORAN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA İLGİLİ ÖZ- YETERLİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ