- (30), 2006


30. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

 

FONKSİYON KAVRAMıNıN ÇOKLU TEMSİLLERİNİN ÇAGRIŞTIRDIGI KAVRAM GÖRÜNTÜLERİ.
HATİCE AKKOÇ


ÖGRETİM ELEMANLARıNıN İş DOYVMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİşKİN GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Yasemin AKMAN, Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Filiz BİLGE


İŞBİRLİKLİ VE BİREYSEL KAVRAM HARİT ALAMANIN FEN BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Hülya ALTINOK & Prof. Dr. Kamile ÜN AÇIKGÖZ


İKİLİ KARŞıLAŞTıRMA YÖNTEMİ İLE ÖLÇEKLEME ÇALıŞMASıNA BİR ÖRNEK
Öğr: Gör. Duygu ANIL & Arş. Gör. Neşe GÜLER


ÖGRETMEN ADAYLARININ İNTERNETE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARI
Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV, Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Prof. Dr. Necdet SAGLAM


ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖGRETİMİN ÖGRENCİLERİN BAŞARI, TUTUM, HATIRLAMA VE BİLİŞSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ
Doç. Dr. Ali AZAR, Öğr. Gör. Arzu İrfan PRESLEY & Ömer BALKAYA


KİMYA LABORATUVARI ENDİŞE ÖLÇEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Nursen AZİZOGLU & Yrd. Doç. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ


ANAL YSIS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL HEALTH IN TERMS OF DIFFERENT V ARIABLES
Yrd. Doç. Dr. Necati CEMALOĞLU


FİzİK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN PROBLEM ÇÖZME DAVRANıŞLARlNIN DEGERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Serap ÇALIŞKAN, Öğr. Gör. Gamze Sezgin SELÇUK & Prof. Dr. Mustafa EROL


ÜZELTME YÖNERGESİNİN TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Ümit ÇELEN & Yrd. Doç. Dr. Nükhet ÇIKRIKÇI DEMİRTAŞLI


LİSE ÖGRENCİLERİNİN ELEKTRİK AKIMI KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINlN KAVRAM HARİTALARIYLA BELİRLENMESİ
Arş. Gör. Işıl ÇILDIR & Doç. Dr. Ahmet İlhan ŞEN


Y ADERSİNİN LİsE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARı AÇısıNDAN DEGERLENDİRİLMES
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Nesimi ULUDAĞ & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


HİKAYELER VE KİMY A ÖGRETİMİ
Arş. Gör. Hülya DEMİRCİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU & Prof. Dr. Alipaşa AYAS


üNİvERSİTE ÖGRENCİLERİNİN İYİLİK HALİNİN İNCELENMESİ
Dr. Türkan DOĞAN


ÖGRETMEN ADA YLARıNIN BİLGİSAYAR KULLANıMıNA YÖNELİK TUTUMLARıNIN ÇEŞİTLİ DEGİşKENLER AÇısıNDAN İNCELENMESİ
Dr. Cem GERÇEK, Öğr. Gör. Pınar KÖSEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Miraç YILMAZ & Prof. Dr. Haluk SORAN


ORTAÖGRETİM KURUMLARı ÖGRENCİ SEÇME SINAVININ sıNıFLAMA GEÇERLİGİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Cem GÜZELLER & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


ÖGRETMEN ADA YLARıNDA DEMOKRA TİK TUTUM, NEVROTİK EGİLİMLER VE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME
Yrd. Doç. Dr. T. Fikret KARAHAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. SARDOĞAN, Arş. Gör. Eyüp ÖZKAMALI & Arş. Gör. Abdullah N. DİCLE


BİYOLOJİ ÖGRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ KULLANıMıNA YÖNELİK TUTUMLARI
Öğr. Gör. Pınar KÖSEOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN


KAVRAMSAL DEGİşİM METİNLERİNE DAYALı ÖGRETİMİN ÖGRENCİLERİN ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ KONUSUNU ANLAMASINA ETKİsi
İsmail ÖNDER & Prof. Dr. Ömer GEBAN


FARKLI TÜRDE OKULLARDA ÇALIŞAN BİYOLOJİ ÖGRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM DENEYİM ve İHTİYAÇLARI
Dr. Ebru ÖZTÜRK AKAR


REMEDIA TING MISCONCEPTIONS CONCERNING CHEMICAL BONDING THROUGH CONCEPTUAL CHANGE TEXT
Res. Ast. Aybüke PABUÇCU & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU & Bil. Uzm. Cenk AKBIYIK


YAŞAM BOYU ÖGRENME BECERİLERİ VE EGİTİCİLERİN EGİTİMİ PROGRAMI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEGİ
Prof. Dr. Haluk SORAN, Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Prof. Dr. Yüksel KAVAK


ÖGRENCİLERİN DEGİşKEN KAVRAMıNA VERMİş OLDUKLARı ANLAMLAR VE YAPILAN HATALAR
Yrd. Doç. Dr. Yasin SOYLU


EGİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARı VE BİR ÖRNEK: QUEST ATLANTİS
Dr. Hakan TÜZÜN


YEDİNCİ VE ONUN CU SINIF ÖGRENCİLERİNİN KENDİNİ DEGERLENDİRMESİYLE BULUNAN ÇOKLU ZEKA BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Arş. Gör. Emel UYSAL & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


ORTA ÖGRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇEVRESEL TUTUM ÖLÇEGİ GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİGİ
Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE KARŞI GÖSTERDİKLERİ TUTUMLAR
Arş. Gör. Merve ÜNAL & Prof. Dr. Berrin AKMAN


AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK GÜNDELİK SIKINTILAR VE SOSYAL DESTEK
Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


FİzİK ÖGRENCİLERİNİN, KUVVET VE HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANıLGıLARı VE ÖGRETİM ELEMANLARıNıN BU KONUDAKİ TAHMİNLERİ
Öğr. Gör. Ali YILDIZ & Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA İLGİLİ ÖZ- YETERLİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ
Yrd.Doç.Dr. Miraç YILMAZ, Arş.Gör. Cem GERÇEK, Öğr.Gör. Pınar KÖSEOĞLU & Prof.Dr. Haluk SORAN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı