- (3), 1988


Prof. Dr. Selahattin Ertürk
Türkiye'de eğitim felsefesi sorunu


Dr. Zeki Peser
Hocamızın ardından


Öğrencilerinin Gözüyle Ertürk
Öğrencilerinin gözüyle Ertürk


Doç. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK
Prof. Dr. H. Selahattin Ertürk'ün eğitime bakış açısı düşünce ve uygulamalarda yeni bir çağın başlangıcı olmuştur.


Prof. Dr. Nurettin FİDAN
Problems and issues central to the use of microcomputers in schools


Doç. Dr. Yadigar KILIÇÇI
Yaşlılığın uyum sorunları


Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN.ACAR
Sosyal "mikrokozmos" ile "ilişkinin şimdi ve buradalığı"nın bağlantısı


Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Temel eğitimimizin temel sorunları


Yard. Doç. Dr. Hüseyin BAŞAR
Kamu görevlilerine yönelik soruşturmalar


Yard. Doç. Dr. Münire ERDEN
Grup etkililiği öğretim tekniğinin öğrenci başarısına etkisi


Dr. L. Lşıl ÜNAL
Türkiye'deki ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimin ekonomik değeri


Dr. Yasemin AKMAN
Serbest oyun, yapılanmış oyun ve model alma tekniklerinin anaokula yeni başlayan çocuklarda görülen ayrılık kaygısınını azaltılmasındaki etkileri


Dr. Nuray SENEMOĞLU
Öğrenme düzeyini yükseltme


Sezin SEZER
İlkokul 3. sınıf matematik programının etkiliğinin değerlendirilmesi


Ars. Gör. Buket AKKOYUNLU & Ars. Gör. Berna GÜCÜM
Eğitimde verimlilik kuramı üzerine


Doç. Dr. Cengiz Tosun
Türkçe ve İngilizcede oldurganlık ve ettirgenlik görünüşleri


Doç. Dr. Mehmet DEMİREZEN
Behaviorist theory and language learning


Yrd. Doç. Dr. Ayhan SEZER
Yabancı dil öğretiminde üretken dönüşümlü dilbilgisinin yeri


Doç. Dr. A. Hamit SUNEL
Çeviri ve çevirinin düşündürdükleri


Doç. Dr. Ayşe KIRAN


Doç. Dr. Neriman ERATALAY
"Odisea'nın doğuşu" üzerine


Yard. Doç. Dr. Füsun ATASEVEN
Değişen sınıf içi öğretim ortamları ve şarkılarının yabancı dil öğretiminde araç olarak kullanılması


Doç. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU
Alman edebiyatında "fırtına ve tepki"


Recep ÖZBAY
Rechtschreibprobleme bei türkischen muttersprachlerrn


Doç. Dr. Doğan ÇOKER & Yard. Doç. Dr. Haydar EŞ
Belirtisiz topolojik uzaylarda a-hafif tıkızlık


Prof. Dr. İnci MORGİL, S. ERBAŞ, Ş. AYCAN, K. ULAŞ & İ. FEDAİ
Analytical investigations of cephalosporins part 6. comparative polarographical study of cefotiam and 7-[2 - methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl) acetamido] substituted cephalosporins


Yrd. Doç. Dr. Suzan ERBAŞ, İ. MORGİL, Ş. AYCAN, K. ULAŞ & İ. FEDAİ
Analytical investigations of cephalosporins part 10. comparative polarographical study of 3-[[(1-methyl-1h-tetrazole-5-yl) thio] methyl] substituted cephalosporins with cefazolin


Doç. Dr. İlhami KİZİROĞLU
Günümüzde biyoloji dersi ve amaçları


Doç. Dr. Nazif KOLANKAYA & Dr. Necdet SAĞLAM
Biyodelignifikasyon ve biyoteknolojik önemi


Doç. Dr. Birsen ÖNALP
Agapanthia serville 1835 (coleoptera, cerambycidae: lamiinae) türleri üzerine taksonomik araştırmalar