- (3), 1988


Türkiye'de eğitim felsefesi sorunu
Prof. Dr. Selahattin Ertürk


Hocamızın ardından
Dr. Zeki Peser


Öğrencilerinin gözüyle Ertürk
Öğrencilerinin Gözüyle Ertürk


Prof. Dr. H. Selahattin Ertürk'ün eğitime bakış açısı düşünce ve uygulamalarda yeni bir çağın başlangıcı olmuştur.
Doç. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK


Problems and issues central to the use of microcomputers in schools
Prof. Dr. Nurettin FİDAN


Yaşlılığın uyum sorunları
Doç. Dr. Yadigar KILIÇÇI


Sosyal "mikrokozmos" ile "ilişkinin şimdi ve buradalığı"nın bağlantısı
Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN.ACAR


Temel eğitimimizin temel sorunları
Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ


Kamu görevlilerine yönelik soruşturmalar
Yard. Doç. Dr. Hüseyin BAŞAR


Grup etkililiği öğretim tekniğinin öğrenci başarısına etkisi
Yard. Doç. Dr. Münire ERDEN


Türkiye'deki ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimin ekonomik değeri
Dr. L. Lşıl ÜNAL


Serbest oyun, yapılanmış oyun ve model alma tekniklerinin anaokula yeni başlayan çocuklarda görülen ayrılık kaygısınını azaltılmasındaki etkileri
Dr. Yasemin AKMAN


Öğrenme düzeyini yükseltme
Dr. Nuray SENEMOĞLU


İlkokul 3. sınıf matematik programının etkiliğinin değerlendirilmesi
Sezin SEZER


Eğitimde verimlilik kuramı üzerine
Ars. Gör. Buket AKKOYUNLU & Ars. Gör. Berna GÜCÜM


Türkçe ve İngilizcede oldurganlık ve ettirgenlik görünüşleri
Doç. Dr. Cengiz Tosun


Behaviorist theory and language learning
Doç. Dr. Mehmet DEMİREZEN


Yabancı dil öğretiminde üretken dönüşümlü dilbilgisinin yeri
Yrd. Doç. Dr. Ayhan SEZER


Çeviri ve çevirinin düşündürdükleri
Doç. Dr. A. Hamit SUNELDoç. Dr. Ayşe KIRAN


"Odisea'nın doğuşu" üzerine
Doç. Dr. Neriman ERATALAY


Değişen sınıf içi öğretim ortamları ve şarkılarının yabancı dil öğretiminde araç olarak kullanılması
Yard. Doç. Dr. Füsun ATASEVEN


Alman edebiyatında "fırtına ve tepki"
Doç. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU


Rechtschreibprobleme bei türkischen muttersprachlerrn
Recep ÖZBAY


Belirtisiz topolojik uzaylarda a-hafif tıkızlık
Doç. Dr. Doğan ÇOKER & Yard. Doç. Dr. Haydar EŞ


Analytical investigations of cephalosporins part 6. comparative polarographical study of cefotiam and 7-[2 - methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl) acetamido] substituted cephalosporins
Prof. Dr. İnci MORGİL, S. ERBAŞ, Ş. AYCAN, K. ULAŞ & İ. FEDAİ


Analytical investigations of cephalosporins part 10. comparative polarographical study of 3-[[(1-methyl-1h-tetrazole-5-yl) thio] methyl] substituted cephalosporins with cefazolin
Yrd. Doç. Dr. Suzan ERBAŞ, İ. MORGİL, Ş. AYCAN, K. ULAŞ & İ. FEDAİ


Günümüzde biyoloji dersi ve amaçları
Doç. Dr. İlhami KİZİROĞLU


Biyodelignifikasyon ve biyoteknolojik önemi
Doç. Dr. Nazif KOLANKAYA & Dr. Necdet SAĞLAM


Agapanthia serville 1835 (coleoptera, cerambycidae: lamiinae) türleri üzerine taksonomik araştırmalar
Doç. Dr. Birsen ÖNALP


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı