- (29), 2005


29. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Doç. Dr. Aysun UMAY
BİLGİSAYAR ÖGRETMENLERİ İÇİN "BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ" GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


Arş. Gör. Ercan AKPINAR & Prof. Dr. Ömer ERGİN
YAPILANDIRMACI KURAMA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA


Nalan ARABACI & Yrd. Doç. Dr. Ayşe B. AKSOY
OKUL ÖNCESİ EGİTİME KATILIM PROGRAMıNıN ANNELERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ


Dr. Arda ARIKAN
AN EV ALUA TION OF LITERA TURE COMPONENT OF HACETTEPE UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT


Barış AYDIN
FRANSIZCA'NIN YABANCI DIL OLARAK ÖGRENİMİNDE, DİLSEL VE KÜLTÜREL ÖĞELERIN SÖZLÜ İLETIŞİME ETKİSİ


Dr. Mustafa BAŞER & Dr. Erdat ÇATALOGLU
KAVRAM DEĞİŞİMİ YÖNTEMİNE DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN ISI VE SICAKLIK KONUSUNDA Kİ "YANLIŞ KAVRAMLAR"ININ GİDERİLMESİNDEKİ ETKİSİ


Öğr. Özlem DOĞAN BAŞOKÇU & Öğr. Gör. Nuri DOĞAN
AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ'NİN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVINI YORDAMA GEÇERLİĞİ


Püren İpek ÇETİNGÜL & Prof. Dr. Ömer GEBAN
UNDERSTANDING OF ACID-BASE CONCEPT BY USING CONCEPTUAL CHANGE APPROACH


Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ & Prof. Dr. Ayten GENÇ
ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ


Dr. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN
ÖĞRETMENLERİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL YÖNTEM KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ


Dr. Deniz GÜRÇAY & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
ÇOKLU ZEKA ALANLARINA DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK BAŞARISINA ETKİSİ


Dr. Serap IŞIK, Yrd. Doç. Dr. Melek YAMAN & Prof. Dr. Haluk SORAN
BİYOLOJİYE VE BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİGİNE KARŞI TUTUMLARINA GÖRE BİYOLOJİ ÖGRETMEN ADAYLARıNIN TİPLERİNİN BELİRLENMESİ


Doç. Dr. S. Aslı ÖZGÜN KOCA, Yrd. Doç. Dr. Melek YAMAN & Doç. Dr. Ahmet İlhan ŞEN
CRETMEN ADAYLARıNIN ETKİN ÖCRENME-ÖCRETME ORTAMı HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK TESPİT EDİLMESİ


Uzm. Ayşe KULA & Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM
ÖĞRETİMSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ TEMEL ARİTMETİK İŞLEM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ


Prof. Dr. Ayşe KURUÜZÜM & Öğrt. Nilgün ÇELİK
İKİNCİ MERTEBE FAKTÖR MODELİ İLE ÖĞRETMEN İŞ DOYUMUNU BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ


Uzm. Pınar ÖZDEMİR & Dr. Oylum AKKUŞ ÇIKLA
USE OF CREATIVE DRAMA IN SCIENCE AND MATHEMATICS BY PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS


Prof. Dr. Michael SCHALLIES
DIE AUSWIRKUNGEN VON PORTFOLIOARBEIT IN DER SCHULE AUF EIGENVERANTWORTUNG UND SELBSTSTEUERUNG DER SCHÜLER


Dale S. SHEFFIELD & Stanley B. BAKER
HEMES FROM RETROSPECTIVE INTERVIEWS OF SCHOOL COUNSELORS WHO EXPERIENCED BURNOU


Dr. Gaye TUNCER, Yrd. Doç. Dr. Semra SUNGUR, Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
YOUNG ATTITUDE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A CASE STUDY


Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
SOSYO-EKONOMİK DURUMUN ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRE AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLER: YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARA GEÇİŞ SÜRECİ VE GEREKÇELERİ


Dr. Şerife ÜNVER
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE ZU LANDESKUNDEBEZOGENEN INTERESSEN VON DEUTSCHLERNENDEN AUS DEM UNIVERSITAREN BEREICH IN ASlA TISCHEN LANDERN


Yrd. Doç. Dr. Melek YAMAN
SOLUNUM ZİNCİRİ KONUSUNDA SİMÜLASYONLA DESTEKLENMİş BİR BİLGİSA YAR PROGRAMıNıN ÖGRENME VE İLGİYE ETKİSİ


Dr. Süleyman YAMAN & Prof. Dr. Necati YALÇIN
FEN EGİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖGRENME YAKLAŞIMlNIN PROBLEM ÇÖZME VE ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ


Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZ
YABANCI / İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİNDE BİLİŞ ÖTESİ