- (29), 2005


29. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

BİLGİSAYAR ÖGRETMENLERİ İÇİN "BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ" GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Doç. Dr. Aysun UMAY


YAPILANDIRMACI KURAMA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Arş. Gör. Ercan AKPINAR & Prof. Dr. Ömer ERGİN


OKUL ÖNCESİ EGİTİME KATILIM PROGRAMıNıN ANNELERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Nalan ARABACI & Yrd. Doç. Dr. Ayşe B. AKSOY


AN EV ALUA TION OF LITERA TURE COMPONENT OF HACETTEPE UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT
Dr. Arda ARIKAN


FRANSIZCA'NIN YABANCI DIL OLARAK ÖGRENİMİNDE, DİLSEL VE KÜLTÜREL ÖĞELERIN SÖZLÜ İLETIŞİME ETKİSİ
Barış AYDIN


KAVRAM DEĞİŞİMİ YÖNTEMİNE DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN ISI VE SICAKLIK KONUSUNDA Kİ "YANLIŞ KAVRAMLAR"ININ GİDERİLMESİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Mustafa BAŞER & Dr. Erdat ÇATALOGLU


AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ'NİN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVINI YORDAMA GEÇERLİĞİ
Öğr. Özlem DOĞAN BAŞOKÇU & Öğr. Gör. Nuri DOĞAN


UNDERSTANDING OF ACID-BASE CONCEPT BY USING CONCEPTUAL CHANGE APPROACH
Püren İpek ÇETİNGÜL & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ & Prof. Dr. Ayten GENÇ


ÖĞRETMENLERİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL YÖNTEM KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Dr. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÇOKLU ZEKA ALANLARINA DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK BAŞARISINA ETKİSİ
Dr. Deniz GÜRÇAY & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


BİYOLOJİYE VE BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİGİNE KARŞI TUTUMLARINA GÖRE BİYOLOJİ ÖGRETMEN ADAYLARıNIN TİPLERİNİN BELİRLENMESİ
Dr. Serap IŞIK, Yrd. Doç. Dr. Melek YAMAN & Prof. Dr. Haluk SORAN


CRETMEN ADAYLARıNIN ETKİN ÖCRENME-ÖCRETME ORTAMı HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK TESPİT EDİLMESİ
Doç. Dr. S. Aslı ÖZGÜN KOCA, Yrd. Doç. Dr. Melek YAMAN & Doç. Dr. Ahmet İlhan ŞEN


ÖĞRETİMSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ TEMEL ARİTMETİK İŞLEM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
Uzm. Ayşe KULA & Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM


İKİNCİ MERTEBE FAKTÖR MODELİ İLE ÖĞRETMEN İŞ DOYUMUNU BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
Prof. Dr. Ayşe KURUÜZÜM & Öğrt. Nilgün ÇELİK


USE OF CREATIVE DRAMA IN SCIENCE AND MATHEMATICS BY PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS
Uzm. Pınar ÖZDEMİR & Dr. Oylum AKKUŞ ÇIKLA


DIE AUSWIRKUNGEN VON PORTFOLIOARBEIT IN DER SCHULE AUF EIGENVERANTWORTUNG UND SELBSTSTEUERUNG DER SCHÜLER
Prof. Dr. Michael SCHALLIES


HEMES FROM RETROSPECTIVE INTERVIEWS OF SCHOOL COUNSELORS WHO EXPERIENCED BURNOU
Dale S. SHEFFIELD & Stanley B. BAKER


YOUNG ATTITUDE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A CASE STUDY
Dr. Gaye TUNCER, Yrd. Doç. Dr. Semra SUNGUR, Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR


SOSYO-EKONOMİK DURUMUN ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRE AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM


YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLER: YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARA GEÇİŞ SÜRECİ VE GEREKÇELERİ
Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL


UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE ZU LANDESKUNDEBEZOGENEN INTERESSEN VON DEUTSCHLERNENDEN AUS DEM UNIVERSITAREN BEREICH IN ASlA TISCHEN LANDERN
Dr. Şerife ÜNVER


SOLUNUM ZİNCİRİ KONUSUNDA SİMÜLASYONLA DESTEKLENMİş BİR BİLGİSA YAR PROGRAMıNıN ÖGRENME VE İLGİYE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Melek YAMAN


FEN EGİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖGRENME YAKLAŞIMlNIN PROBLEM ÇÖZME VE ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
Dr. Süleyman YAMAN & Prof. Dr. Necati YALÇIN


YABANCI / İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİNDE BİLİŞ ÖTESİ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı